Informace a prezentace

Zkušenosti sociálně právního poradenství v Brně KO Sdružení nájemníků v Brně

Právní bytové poradenství na půdě MěO KSČM v Brně se dlouhodobě konalo pod hlavičkou Sdružení nájemníků ČR, a to díky kvalitní a obětavé práci JUDr. Antonína Krcha. Toto poradenství není tedy poskytováno v rámci systému právního poradenství KSČM, ale je určováno tím, že členové naší strany mají zásadní vliv jak v Krajské organizaci SON v Brně (Ing. Pavel Březa předsedou KO), tak v republikovém orgánu – Republikové radě SON ČR (Ing. Pavel Březa členem RR). Vzhledem k tomu, že je Ing. Březa aktivním komunálním a regionálním politikem, je však přímá spojitost poradenství s politikou KSČM zřejmá. Přesto můžeme konstatovat, že občané vnímají především odbornou a osobní kvalitu pomoci, takže pro ně spojitost s KSČM není překážkou využívání těchto služeb.

     Kromě  poradenství je KO SON v Brně respektována jako připomínkové  místo při přípravě dokumentů politiky bydlení  města Brna pro magistrát i politiky statutárního města Brna. Vyjadřujeme se legislativním návrhům do PS PČR i k tématům bydlení, jako je např. stížnost  majitelů bytových domů do Štrasburku apod. Na základě současných smluvních vztahů SON a KSČM na celostátní úrovni bychom mohli spolupráci institucionalizovat i na krajské úrovni.

     Od letošního roku již zdravotní stav JUDr. Krcha neumožňuje, aby se aktivně na poradenské činnosti podílel, takže poradna SON v Brně působí pod vedením Ing. Karla Štěpaníka v prostorách Domu odborových služeb, Malinovského nám. č.4 (dv. 413) ve společnosti se sociálně-právním poradenstvím Rady seniorů ČR, a to i souvislosti se sjednaným členstvím SON ČR v Radě seniorů. U zrodu poradny RS ČR v Brně a v jejím současném vedení je Ing. Březa.

     Na úrovni MěO KSČM v Brně jsou v oblasti bydlení autoritami a nositeli podnětů ss. JUDr. Helena Sýkorová, Kateřina Horáková a Ing. Pavel Březa (předseda komise bydlení RMB). Vystupují na členských schůzích ZO KSČM nebo při jiných příležitostech, na veřejnosti i jako zastupitelé města nebo městských částí.

     Pokud se týká poraden, je otázka, jak dalece současný stav odpovídá obecným představám KSČM o systému právního poradenství. Nicméně vstup do stávajícího systému v Jihomoravském kraji vlastními poradenskými strukturami je zapotřebí pečlivě zvážit, a to jak z hlediska získání poradenské autority pro širší veřejnost na úkor stávajících poraden, tak z hlediska výběru a možností zapojení odborných autorit. 

     Ing. Pavel Březa, předseda KO SON v Brně


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 02. 03. 2010 | 1768 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.