Informace zastupitelů

Zasedání zastupitelstva č. Z7/05 konané 14.4.2015

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci MěV KSČM dne 15. dubna 2015. Zasedání ZMB připomínalo vyprodaný hokejový stadion. Interpelace občanů nebraly konce a v naprosté většině se týkaly nešťastného rozhodnutí koalice pozastavit prodej bytových domů nájemcům bytů a změnit podmínky tohoto prodeje. Bod 32 obsahoval návrh dokončení prodeje 25 obecních bytových domů podle scénáře koalice.

Občané dali dostatečně najevo svůj názor a opakovaně vyzývali koalici k odpovědnosti. Byl podán i návrh, aby náměstkyně Klára Liptáková vyvodila osobní odpovědnost a rezignovala na svoji funkci. Opozice včetně komunistů doporučovala dokončení prodeje uvedených domů podle stávajících pravidel (varianta B usnesení). Koalice hlas lidí – voličů nevyslyšela a 28 hlasy protlačila svůj návrh usnesení s cenou obvyklou (varianta A) včetně zrušení pravidel prodeje. Je paradoxem, že v dalších bodech jednání schvalovala odpuštění sankcí a poskytnutí dotací na opravy prodaných domů podle právě zrušených pravidel! Nájemcům bytů v prodávaných domech byla nabídnuta sleva 25% z ceny obvyklé, s podmínkou nevyvolání soudních sporů. Bylo nám také vysvětleno, že těchto 25% slevy je odškodněním za průtahy v procesu privatizace. Prohlášení zastupitele Hráčka o nekompetentnosti náměstkyně Liptákové opět vyvolalo bouři, tentokrát však souhlasnou.  Reakce občanů na schválené usnesení byla bouřlivá a s voláním „hanba vám“ odcházeli. Nezbývá než konstatovat, že nám je lidí, kteří jsou tímto rozhodnutím koalice poškozeni, velmi líto. Snaha našich zastupitelů prosadit variantu B byla velká.

Důkaz kompetentnosti dal také náměstek Holan ve svém vyjádření týkajícím se jmenování ředitele Divadla Radost. Svým prohlášením, že  „do výběrové komise jsem dal jen dva své známé“ rozesmál hodně zastupitelů. Zamýšlím se, zda je toto k smíchu. Nenaznačuje to, že je něco v nepořádku? Že koalice jedná z pozice síly? Následné období ukáže.

Jako již tradičně spoustu bodů k projednání přišlo na stůl a již se to stává koloritem. Nevím, jak toto probíhalo v minulých obdobích, ale pro nás je velmi nepříjemné jednat o materiálech, se kterými nejsme seznámeni. Při takových vypjatých zasedáních ještě nastudovat 40 stran je nadlidským výkonem.

Toto se týkalo i bodu připomínky statutárního města Brna k návrhu zásad územního rozvoje. Návrh koalice prošel i přes naše pochybnosti a naše hlasování bylo proti.

Martin Říha
zastupitel ZMB za KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 16. 04. 2015 | 610 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.