KOMÍN

Volební program MO KSČM Brno – Komín pro komunální volby na období 2010 - 2014

Komunální volby ukazují záměry politických stran a uskupení ve směru činností pro občany v místě jejich bydliště. MO KSČM se dlouhodobě zaměřuje na potřeby občanů v jejich běžném životě. Tyto pak vyjadřuje organizace ve svém programu činností v jednotlivých oblastech života lidí. Pro zajištění priorit práce organizace na veřejnosti směrem k potřebám občanů Komína zajišťuje prostřednictvím svých volených zástupců v orgánech samosprávy místní části. Jde zejména o tyto oblasti veřejné činnosti členů a sympatizantů KSČM v naší městské části:

Oblast bydlení:

 • spolupracovat s vedením MČ na dostupnosti bydlení pro sociálně slabé občany a pomáhat při řešení případů vyžadující zajištění bydlení pro tuto kategorii občanů
 • ve spolupráci s příslušným odborem kontrolovat korektnost v přidělování obecních bytů a ekonomiku správy těchto bytů
 • sledovat kontrolu prostředků z VHČ (bytová oblast) tak,aby nebyly zneužívány pro jiné účely než opravy bytů a domů,současně bránit neodůvodněnému zvyšování nájemného,
  jestliže současné nájemné je ziskové
 • dát výrazný prostor ochraně nájemníků tak,aby nedocházelo ke křivdám ze strany majitele.
Oblast sociální:
 • ve spolupráci s příslušným oddělením MČ řešit všechny formy sociální pomoci občanům aktivní prací našich členů a sympatizantů v sociální komisi při zastupitelstvu
 • podporovat v souladu se zákonem poskytování veřejně prospěšných prací ve prospěch vzhledu městské části a tím podporovat rozvoj pracovních příležitostí

Oblast zdravotnictví:

 • podporovat zapojením našich členů ve zdravotní komisi zastupitelstva za účelem zajištění zdravotnických služeb v naší MČ na všech úsecích pro zdraví občanů,sledovat možnosti rozšíření služeb v co nejvíce zdravotnických oborech
 • soustavně sledovat možnosti rozšíření služeb pro zdravotně postižené spoluobčany

Oblast školství, kultury a sportu:

 • poskytovat podporu formou aktivní práce našich zástupců ve školské a kulturní komisi a radě školy ZŠ
 • podporovat výstavbu a opravy prostorů pro lepší fungování ZŠ a MŠ
 • aktivně se zapojovat do akcí pořádaných „Komínskou chasou“,podílet se na pomoci zajišťování finančních prostředků na tyto akce
 • aktivně se podílet na organizaci a průběhu pořádání „Dětského dne“
 • každoročně organizovat a podílet se na programu setkání seniorů na učilišti spojů
 • podporovat sportovní akce pro mladé a dospělé občany
 • prosazovat klubovou činnost mládeže
 • podporovat činnost DDM Kominíček a jejich požadavky na potřebný prostor pro tuto činnost
 • prosazovat zlepšování nenáročných dětských hřišť

Oblast životního prostředí:

 • pravidelně sledovat nedostatky v oblasti čistoty MČ a jejich řešení navrhovat v jednáních komise veřejného pořádku
 • spolukontrolovat výsledky blokového čistění a vyžadovat kvalitu provedené práce, která městskou část stojí nemálo prostředků
 • v oblasti městské zeleně požadovat její stálou údržbu a důslednou ochranu, nepodporovat chaotickou výsadbu,která následně způsobuje problémy občanům
 • podporovat aktivity vedoucí ke snížení dopravní zátěže automobilovou dopravou, která je v období výstavby velkého městského okruhu katastrofální
 • aktivně se podílet na vytváření územního plánu pro další léta 2010 – 2020, zapojit do této činnosti co nejvíce našich členů a sympatizantů,podporovat rozumné změny
  územního plánu tak,aby byly ve prospěch všech občanů.

  Oblast bezpečnosti občanů:

 • na úseku bezpečnosti spolupracovat s policií PČR a městskou policií přes komisi bezpečnosti při zastupitelstvu MČ, podporovat veškerá opatření na ochranu majetku,zdraví a života občanů
 • upozorňovat příslušné orgány na projevy vandalismu a vyžadovat úplné řešení k těmto negativním jevům našeho života.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 30. 06. 2010 | 3547 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.