ARCHIV - VOLBY 2017

VOLBY 2017 - TITULNÍ STRANA

Vítáme Vás ve volební příloze pro parlamentní volby 2017, kde najdete všechny důležité informace pro vaše správné rozhodování ...

Schválená kandidátní listina KSČM pro volby do parlamentu za Jihomoravský kraj
STÁHNOUT ZDE [PDF]


PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ ZA MĚSTO BRNO

Ing. Václav Fišer

Mír a právo se nikdy nezajistí samo

Václav Fišer

54 let, bydlí v Brně, odborník v oblasti obrany a vnitřní bezpečnosti, krizového managementu ve složkách IZS a veřejné správě, ochrany obyvatelstva; působil jako voják z povolání, policista, úředník ministerstva a krajského úřadu, nyní zaměstnanec ve zdravotnické záchranné službě.

Ve své práci vždy usiluje o prospěch všech obyvatel. Je členem Komise pro životní  prostředí a veřejný prostor Rady městské části Brno-Líšeň. Je také např. autorem rezortní koncepce připravenosti zdravotnictví na mimořádné události a její prosazování, autorem učebních textů a desítek odborných článků, aktivní lektor, oponent návrhů předpisů krizového řízení (např. krizový zákon). Je také členem revizní komise Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP, z. s., Společnosti radiobiologie a krizového plánování ČLS JEP, z. s., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Českého národního výboru pro omezování následků katastrof, z. s. a Moravského rybářského svazu, z. s.

Už 34 let je ženatý, má dvě děti.

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Socialismus nebo barbarství!

47 let, žije v Brně, archeoložka. Většinu života prožila v Nymburce, kde na ni dýchala historie „městečka, kde se zastavil čas“, a tak se rozhodla pro archeologii. Tato profese ji postupně provedla od tamního vlastivědného muzea, přes Národní muzeum, americký archeologický institut INSTAP-EC až na Masarykovu univerzitu v Brně, kde se snaží učit adepty archeologie, že historie není ani náhodná ani záhadná, že vše má svou příčinu a o každé informaci je třeba pochybovat.

Studium historie v dlouhé perspektivě ji utvrdilo v přesvědčení, že systém, ve kterém žijeme, může dát lidem už jenom bídu, války, fašismus, totalitu, úpadek kulturních a morálních hodnot.

Říká: „Kapitalismus je dnes životu nebezpečný. Nejsem spasitel, všeznalec ani jasnovidec. Neodvratný kolaps systému umím pochopit, ale ne zastavit. Jeho spontánnost by však mohla přinést konec lidstva. Mým cílem, nejenom ve volební kampani, je otevírat debatu o síle a možnostech člověka práce - ať už zaměstnání má, nebo ne, ať už k volbám chodí, nebo ne. Sjednotit své síly s ostatními a nakonec vzít situaci do vlastních rukou, aby mír, šetrné zacházení s přírodním prostředím, realizace každého jednotlivce, všeobecná dostupnost vzdělání a zdravotnictví, důstojné bydlení, kulturní a sportovní vyžití nebo hodnotný odpočinek nezůstaly hodnotami, jejichž existence je podmiňovaná ekonomickým ziskem podnikatelských kolosů. Toto mé přesvědčení prostupuje mojí dosavadní profesní, publikační i osobní aktivitou.“


Stručný volební manifest
Komunistické strany Čech a Moravy


Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

Život bez obav
 • Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
 • Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
 • Posílíme obranyschopnost země.
 • Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.
 • Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

Sociální spravedlnost a úcta k práci

 • Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.
 • Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.
 • Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.
 • Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.
 • Pomůžeme handicapovaným a zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.
 • Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.
 • Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.
 • Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů. 
 • Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou. 
 • Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.
 • Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.
 • Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.
 • Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

Ekonomika pro lidi

 • Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.
 • Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.
 • Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí.
 • Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců.
 • Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou.
 • Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému.
 • Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.
 • Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě s důrazem na kvalitu a nezávadnost.
 • Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů.
 • Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

  Příroda pro nás i budoucí generace

 • Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.
 • Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu. 
 • Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.  
 • Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.
 • Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

Demokracie a lidská práva

 • Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.
 • Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.
 • Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.
 • Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.
 • Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
K VOLBÁM 2017| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 20. 07. 2017 | 7331 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.