Aktuality a novinky

Ve zdravé společnosti je měřítkem hodnot práce

Vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 1. máji 2010 v Brně.

Především bych chtěl poděkovat za pozvání do mého milovaného Brna. Většina z vás asi ví, že jsem tady studoval na právnické fakultě a místo, kde člověk stráví kus mládí, se pro něj stane kusem domova, takže já se tady cítím jako doma. Trochu jsem si letos zabojoval, že nebudu v Praze, že za vámi přijedu. Ne že by mě za to všichni Pražáci chválili, ale myslím, že vám to nevadí.

Chtěl jsem mít dnes projev sváteční, protože jde o 120. výročí oslav 1. májů a posledních dvacet let oslav je provázeno tlaky na to, aby práce nebyla měřítkem hodnot. To považuji za podstatné, protože jestliže měřítkem hodnot současné společnosti je majetek jakkoli nabytý, nemůže společnost směřovat k ničemu dobrému. Je naším úkolem - a nejen vždy 1. května, ale po celý rok – připomínat, že pokud má být společnost zdravá, nemůže být měřítkem hodnot nic jiného, než právě práce. Já bych chtěl, aby se nám to postupně podařilo a abychom s touto myšlenkou zvítězili v celé společnosti.

Za oněch dvacet let výmyslů proti svátku práce a tlaků, aby nebyl, aby byl znemožněn, se v Čechách často nabízela varianta, že 1. máj je vlastně svátkem lásky. Proti tomu vůbec nic nemám, protože Karel Hynek Mácha je básník vpravdě národní a je to něco, co se v českém národě traduje, co je nám vlastní, a nejen v oblasti slavného srdce české krajiny, ale je nám to vlastní od Aše až po Košice. Je nám to vlastní, protože my jsme tu zem vybudovali - vy, kteří jste poctivě pracovali a odvedli jste určité hodnoty, i my, kteří si těch hodnot nikdy nepřestáváme vážit.

Dovolte mi, abych z té oslavy 120 let prvních májů přece jen vzpomenul to, co je podstatné pro nás, pro komunisty, pro práci KSČM, pro náš volební program, a jak tu bylo správně řečeno, pro volby 2010. Naším ústředním heslem je právě práce. Práce a sociální jistoty jsou sliby, které splníme. Nedělali jsme to kvůli 120. výročí svátku práce, dělali jsme to právě proto, že vidíme, že jedině práce může přivést Českou republiku zpět mezi vyspělé státy, zpět k těm, kteří zlepšují sociální životní situaci jednotlivců, rodin, měst a obcí a celého státu. Bez práce není možná změna v této zemi. Žádné škrty v sociální oblasti nemohou zlepšit život občanů, nemohou dokonce ani zlepšit situaci státního rozpočtu, protože škrty znamenají jenom to, že lidé nebudou mít to nejpotřebnější na uspokojení vlastních potřeb. A my jsme tady proto, abychom společně s ostatními, s těmi, kteří nám jsou ochotni věřit, kteří mají důvěru v KSČM nebo ji postupně získávají, tuto situaci zvrátili a skutečně po dvaceti letech bojů o charakter tohoto státu se vrátili na správnou cestu, kdy práce bude ta, které se bude vzdávat čest.

Můžete si myslet, že tomu tak není. Také z médií, ať už je to televize, rádio nebo noviny, na vás vykukují různé tváře, které říkají, že je potřeba změnit tu veřejné zakázky, tu veřejné finance škrtem tam či onde. Říkávají to lidé, které dobře znáte, dvacet let se s nimi setkáváte. Oni si myslí, že když se přebarví na jinou barvu, když přejdou k jiné politické straně, že mohou dále ohlupovat český národ. Nemohou to dělat, neuvěří jim ani v Čechách, ani na Moravě, ani ve Slezsku. Doufám, že tyto lháře odhalíme.

Jen se na to podívejte. Myslíte si, že normální občan České republiky může věřit tomu, že je skutečně čestný pan Karel Schwarzenberg? Když byl na Hradě u bývalého prezidenta Havla, byl tam za ODA, když vstupoval do Senátu, šel tam za Unii svobody. Obě politické strany už jsou po smrti. Když vstupoval do vlády, byl nominován za Stranu zelených a protože mu končí mandát, tak by chtěl do Sněmovny za TOP 09. To je asi ten jeho čestný přístup k občanům. Jiní jsou přesvědčeni, že mohou lidi krmit prázdnou lžící. Že když mají hezkou tvář z obrazovky a poukazovali na nešvary jako novináři a vydělali si tak pěkné desítky milionů, až se s nimi musela ta televize rozloučit, tak mohou říkat lidem, jak by se to mělo dělat. Přece se nenecháme školit těmi, kteří ještě sami nic neudělali a chtějí vás poučovat, jak byste to měli dělat! Za vámi je práce, za nimi jsou jenom slova, kterým nemůžeme věřit.

Mluví se i o takzvaných velkých stranách. Já o velké straně můžu mluvit v jiných souvislostech, ale to se asi nehodí na svátek práce… Jen se na ně podívejte – oni se naoko rvou a ve skutečnosti vždycky uzavřou velkou koalici právě proti lidem. V Brně, v Budějovicích, ale i v jiných krajích České republiky jsme toho svědky. ODS a ČSSD se svářily, vypisovaly proti sobě billboardy a nakonec je tady máte na kraji ve velké koalici. My je máme v Budějovicích taky ve velké koalici, a co můžeme dělat? Můžeme jenom říct: My vám nevěříme, my věříme jenom těm, kteří nemají přeběhlíky, kteří mají poctivý program a kteří za tím programem stojí. A to je Komunistická strana Čech a Moravy!

Příští týden tady budete mít naše kandidáty, a to nejen ty, kteří přišli dnes na 1. máje, protože ostatní se samozřejmě rozjeli po různých městech a obcích České republiky, aby v těch malých obcích mohli oslavit 1. máj. Až je tady budete mít, budete vidět, že kandidáti, které jsme dali na kandidátní listinu, jsou schopni a ochotni volební program plnit. To nejsou ti, kteří něco jiného říkají a něco jiného dělají. Jsou to takoví kandidáti na poslance, kteří by za svým slovem stáli, nepřeběhli by do jiného tábora a plnou moc odevzdanou ve volbách by nevypověděli. Nemohli bychom se dočkat toho, co tady bylo připomenuto na začátku, že náhle, přes všechny možné sliby, jsme museli začít platit u lékaře, ale také v lékárně, že po nás chtějí, abychom platili školné a další věci.

Stát musí stát za svými občany

Pokud se stane práce měřítkem hodnot, v tom případě se můžeme vrátit k tomu, že česká ústava bude platit pro každého. Že bude platit i pro ty, co na to nemají peníze, protože dvacet let je ti, kteří byli u moci, vysávali. A my tomu musíme zabránit, my musíme získat důvěru a je potřeba, abychom pro to všichni něco udělali do 29. května.

Když říkáme, že práce je požadavek, který splníme, tak to myslíme vážně. Jednak tady kandidáty máte a víte, že umí něco udělat. Ale práci nemohou organizovat pouze a jenom fabriky, které si tady koupili za uplynulých dvacet let pochybní - anebo i poctiví - podnikatelé ze zahraničí, kteří ovšem nejsou schopni bez pomoci státu realizovat své záměry. Jsem přesvědčen, že práci musíme organizovat na úrovni obce, na úrovni kraje, na úrovni státu. Stát musí stát za svými občany, musí pomáhat v tom, aby práci měli. A když budou mít práci, bude dost peněz na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění, bude dost peněz na to, abyste u lékaře platit nemuseli. To je totiž řešení.

Chtěl bych připomenout jednu věc, která je velice důležitá. Často říkají: Kde na to vezmeme? A já říkám, ano, my budeme hledat tam, kde jsou peníze, kam jste je za dvacet let dali. V roce 1990 měl tento stát před privatizací výrobní prostředky v hodnotě 2,7 bilionů korun. Žel, za dvacet let vlád podivných koalicí ČSSD a ODS tento stát přišel při privatizaci nejen o ty podniky, ale i o peníze, které za prodej těchto podniků získal. Stát je zadlužen ve výši více než 1 bilion 100 miliard korun, rodiny jsou zadluženy částkou vyšší než 800 miliard korun a podniky, které sídlí na území ČR, mají také více než 1 bilion dluhů. Když nebudu brát v úvahu rozdíl v cenách roku 1990 a roku 2010, tak to máte 5 bilionů korun, které tady chybí, které chybí na to, aby tento stát mohl organizovat práci, důstojný život jak seniorů, tak mladých rodin s dětmi, které jsme si všichni přáli. Oni ty peníze nedali lidem zpátky, oni je mají na svých účtech a vám budou říkat, že se musíte uskrovnit, protože je krize. Je to lež, krizi zavinili oni a oni ji mají zaplatit.

Práci je možné organizovat, vždyť ve 192 státech světa existuje nejméně dvanáct takových, které mají růst hrubého domácího produktu. Je zajímavé, že růst hrubého domácího produktu z těch dvanácti má většinou takový stát, kde je u moci komunistická strana, ať už je to v Číně, ve Vietnamu, ve Venezuele, v Jihoafrické republice a v jiných státech. Ano, komunisté umí lépe organizovat práci pro lidi, lépe organizovat jejich život a také proto usilujeme o důvěru občanů České republiky jako Komunistická strana Čech a Moravy. My víme, kde sehnat zakázky, my víme, kam by naše podniky v ČR mohly dodávat svá zařízení a kde by lidé mohli realizovat svou pracovní sílu tak, aby za ni dostali poctivě zaplaceno. My práci odvést umíme a je to slib, který bychom splnili.

S prací souvisí sociální situace lidí

Ještě se vrátím k sociálnímu systému. Je to druhý slib, ale s prací souvisí právě i sociální situace lidí. Za prvé, za poctivou práci má být poctivě zaplaceno, protože mzdy, které jsou mnohem nižší, než v sousedních státech, neumožňují, aby občané České republiky realizovali své vlastní potřeby na takové úrovni, jako je realizují v sousedních zemích, ať už je to Rakousko, Německo, Francie apod. Říkám to proto, abyste rozuměli našemu volebnímu programu. Když říkáme, že chceme zvýšit minimální mzdu na 14 tisíc korun, znamená to, že nechceme, aby ten, kdo poctivě pracuje, pobíral tak malou mzdu, že potřebuje ještě brát sociální dávky. Sociální dávky jsou pro ty, kteří práci momentálně nemají nebo pro ty, kteří ji nemohou získat, protože jsou nemocní apod. A v tomto ohledu se nenecháme zviklat. Protože kdybychom to udělali opačně, tak, jak to navrhuje pravice, že bychom snížili minimální mzdu, snížili důchody na 25 procent hrubé průměrné mzdy (tak to teď navrhuje ODS) – tak to znamená, že by se vám snížily důchody o dalších 15 procent. To je jejich nápad, to je jejich cesta a my říkáme: Není to možné! Není to možné, protože byste neměli na nájmy, na elektřinu, na plyn, neměli byste si za co koupit ani jídlo a oblečení. Takový program přece není program pro lidi.

KSČM v den svátku práce nabízí program, který znamená rozvoj jednotlivce, rozvoj rodiny, rozvoj obce, rozvoj kraje a rozvoj státu. Přece není možné, aby se několik jednotlivců obohacovalo na úkor deseti milionů občanů naší země. Je potřeba to změnit!

KSČM své sliby splní

Ještě jednu věc musím připomenout k sociálnímu systému. Jak jsme očekávali, prezident Klaus nepodepsal navrácení mateřské na úroveň roku 2009. Takže bylo dobře, že jsme zabojovali a přispěli jsme ke svolání schůze na 18. května. Všichni kandidáti, všichni poslanci budou v Praze. Ostatní kandidáti je na akcích, které budeme mít před volbami, musí nahradit, protože nemůžeme uvolnit nikoho. Nemůžeme připustit, aby veto prezidenta republiky způsobilo, že mateřský příspěvek nedosáhne ani úrovně roku 2009. Je to naší povinností a my ten závazek splníme.

A tady je také všechny vidíte - jaká jsou jejich slova a jaké jsou jejich činy. Dávejte si na ně pozor! Každého posuzujte nikoli podle toho, co vám říká, ale podle toho, co dělá, jestli za ním je vidět práce. A já vám garantuji, že za našimi poslanci, za senátory, za poslanci Evropského parlamentu, za zastupiteli kraje, za starosty, místostarosty, zastupiteli v městech a obcích je práce vidět. A proto připomínám v dnešní slavnostní den: Ve volbách roku 2010 volte jiné kritérium hodnot, volte návrat ke kritériu práce a jejího dobrého ocenění! Je potřeba v těchto volbách rozhodnout pro Komunistickou stranu Čech a Moravy, za kterou práce je vidět.

(zpracováno ze záznamu a mezititulky opatřeno redakcí)

3. května 2010, redakční zpráva


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 04. 05. 2010 | 1117 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.