Informace zastupitelů

Tiskové prohlášení zastupitelů města za KSČM k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konané 17. března 2015

Jako již tradičně bylo i toto jednání zastupitelstva na úvod velmi bouřlivé. Zastupitel Martin Říha za klub KSČM totiž navrhl doplnit program jeho jednání o bod projednání doprodeje bytových domů podle stávajících pravidel. To se setkalo s hlasitým souhlasem přítomných občanů – zástupců bytových družstev nově vzniklých v těchto bytových domech. Primátor a koalice tomuto projednání nebyla opět nakloněna, což se vzhledem k situaci kolem doprodeje bytů také dalo očekávat.

Bohužel ani v diskusi v rámci připomínek a podnětů občanů, jejíž časové vymezení bylo následně i za pomoci zastupitelky Heleny Sýkorové několikrát prodlužována, představitelé města v této věci nesdělili nic podstatného a to s odkazem na příslib, že tento bod bude zařazen na dubnové zasedání zastupitelstva. Občané konstatovali, že město zadává zakázky kolem posudků firmám s pochybným místem podnikání (daňové ráje), že včas nekomunikuje s občany a vzniklými bytovými družstvy. Koalice si neví rady, jak vybruslit s této své unáhlené a nepřipravené akce, takže neodpovídá občanům na otázky a vše zakrývá údajným bojem se spekulativními prodeji bytů! Škoda, že teprve v závěru celého jednání zastupitelstva pan primátor řekl, že do budoucna by chtěl umožnit, aby takovéto kontraverzní situace byly včas v zastupitelstvu prodiskutovány.

Jednání pokračovalo jen čtyřmi běžnými body a již jsme narazili na další problémový bod programu s názvem  „Veřejná zakázka malého rozsahu na posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí – s cílem vyhodnotit výhody a rizika případné restrukturalizace včetně holdingového uspořádání - návrh rozpočtového opatření“. Již po prvních vystoupeních opozičních zastupitelů se ukázalo, že materiál nebyl dobře připraven. Opozice z řad KSČM, ale i ČSSD navrhovala stáhnout bod z jednání, protože  důvodová zpráva vůbec nekonkretizovala obsah zadání veřejné zakázky a tudíž využití požadovaných více jak 2,1 mil. Kč veřejných prostředků.  Obzvláště předkladatel - radní Tomáš Kratochvíl (za hnutí Ano) ukázal, že přesně nezná požadavky vyhlašování veřejné soutěže. V rámci bodu se diskutovalo, zda nebyl porušen zákon a padla i  otázka, nebyla-li již vybrána firma! No nakonec koalice bod protlačila.
Vyhrocená diskuse probíhala ještě v rámci posledního, dodatečně zařazeného 77. bodu programu jednání zastupitelstva zabývajícím se navýšením provozních prostředků Turistického informačního centra města Brna  v souvislosti s finančním zajištěním aktivit souvisejících s Rokem smíření a na propagaci města v rámci akcí Brněnský majáles 2015, Čarodějáles 2015 a Light Show2015. Za klub KSČM vystoupila naše celá čtveřice zastupitelů. Mimo to, že si nejsme jisti, zda nedojde k překročení schválených zásad poskytování dotací, protože se mnohdy jedná o komerční akce, zarážející je  i jejich krytí projektem s názvem Rok smíření. Podle vyjádření Rady města jde o platformu vyhlášenou v souvislosti se 70. výročím ukončení 2. světové války a  uctěním památky brněnských obětí z let 1939 – 1945. Zároveň město Brno chce tím připomenout tehdy ztracenou kulturní a jazykovou pestrost. Vrcholnou akcí má být Pouť smíření dne 30. května 2015 (po trase poválečného odsunu brněnských Němců). Nástrojem k realizaci projektu má být „využití potenciálu mladší generace, která vnímá historii v jiných souvislostech (sic!!!) a není zatížena osobní zkušeností“. Zastupitelé za KSČM vyjádřili jednoznačný nesouhlas - s kým se máme usmiřovat? S nacisty nebo  sudeťáky, co páchali zlo na českém národě?  Na utrpení, které našemu národu způsobili, přece nelze zapomenout!

V závěrečných interpelacích zastupitelů pak padlo z naší strany několik dotazů, například jak bude řešen aktuální nedostatek míst v brněnských školkách a následně na 1. stupni základních škol, zda koalice vydá programové prohlášení, či co musí zastupitel udělat pro to, aby ho primátor města přijal. Další náš dotaz směřoval na řešení situace kolem nedůstojnosti zanedbaných sportovních stadionů v městě, konkretně kdy město tuto situaci začne řešit a  bude-li stavět fotbalový stadion a  víceúčelovou halu pro halové sporty. Součástí byl i náš požadavek na předložení textu odpovědi primátora na dopis ministra dopravy ve věci přestavby Železničního uzlu Brno, ale i požadavek na doložení odbornosti tzv. zástupců odborné veřejnosti jmenovaných radou města do výborů, komisí, představenstev a dozorčích rad městských firem.

Daniel Borecký,  Martin Říha,  zastupitelé ZMB


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 19. 03. 2015 | 539 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.