Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení MěV KSČM v Brně k návrhu zvýšit místní poplatek za komunální odpad

Návrh novely obecně závažné vyhlášky připravený Odborem životního prostředí RMB a schválený městskou radou reaguje na nový zákon č. 174/2012 Sb. o místních poplatcích za komunální odpad, umožňující jeho celkové zvýšení na navrhovanou částku 675 Kč na osobu.

Prostřednictvím našeho zástupce v Komisi životního prostředí RMB jsme požadovali doplnění přílohy (Sazba poplatku) vyhlášky v písmenu a) o text uvádějící položkový výčet nákladů nezahrnutých v písmenu b) této přílohy jako důkaz toho, že přes snížení ceny spalného ve společnosti SAKO modernizací spalovny i nadále celkové náklady města na jeho odpadové hospodářství převyšují dosud vybíranou částku. Nikde dosud nebyla ani zveřejněna plánovaná částka na posílení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání (recyklace) komunálních odpadů, která by také zdůvodnila navrhované zvýšení poplatku. Z našich výpočtů však vyplývá, že dosavadní celkové náklady města na provoz systému odpadového hospodářství jsou podstatně nižší než navrhovaná částka.

Proto s navrhovanou roční částkou 675 Kč na fyzickou osobu zásadně nesouhlasíme a požadujeme:
a) položku písmene a) přílohy vyhlášky požadujeme ponížit dle faktické nákladovosti celkového systému městského odpadového hospodářství,
b) zveřejnit zvýšení finanční částky posilující recyklaci odpadu v následujícím roce,
c) vyčíslit a do plateb (systému financování) k zabezpečení provozu městského odpadového hospodářství zahrnout i poplatky od právnických osob, které jakýmkoliv způsobem tento systém využívají
d) nesouhlasit se změnou způsobu platby zavedeným v roce 2002, který přinesl viditelná pozitiva pro životní prostředí ve městě a jeho okolí, a to do doby zákonného přijetí možnosti pro výběr poplatku od osob s přechodným pobytem na území města.

V Brně, dne 31. října 2012

Aleš Růčka
tiskový mluvčí MěstV KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 05. 11. 2012 | 1156 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.