Informace zastupitelů

Tisková zpráva z tiskové konference konané dne 9. prosince 2015

Zastupitelstvo Z7/13 dne 8.12.2015 byla zahaleno atmosférou svátků vánočních. Ovšem s představou, že musí být schválen rozpočet města Brna na rok 2016. To se po rozsáhlé diskusi ze strany naší a ostatních opozičních klubů také stalo a koalice prosadila svou, když byl rozpočet jen s drobnými formálními změnami schválen. Město Brno tak podle tohoto rozpočtu hospodařit se ztrátou téměř jedné miliardy korun. Ta bude vykryta z úspor z minulých let. Je smutné, že takto naspořené prostředky půjdou na běžné výdaje a ne do původně uvažovaných investic. Rozpočet města je také velmi optimistický v příjmech a nebere v úvahu, že naše hospodářství nemusí růst tak, jak je oficiální prognóza. Je zde také problém nevýběru daní, když při růstu o 4,5% v letošním roce byl nevýběr u živnostníků kolem 100 mil. korun. Při plánovaném růstu 2% v roce 2016 plánuje tento rozpočet příjem o 450 mil. více. Ze statistik je zřejmé, že hodně živnostníků předčasně ukončuje své podnikání a není tudíž na místě optimismus. I když panem primátorem a koalicí bylo slíbeno, že opozice se bude moci podílet na přípravách rozpočtu, tento slib dodržen nebyl. Na opozici zůstalo jen připomínkování předloženého dokumentu.

K vlastnímu rozpočtu lze říct, že od počátku je špatně koncipován, velmi vysoké výdaje na kulturu na úkor omezení kapitálových výdajů jsou ve velkém nepoměru. V rozpočtu nejsou prostředky ani na referendum, o kterém víme, že bude probíhat s volbami do Krajského zastupitelstva. Z pozice MMB v něm také byly výrazně omezeny investiční prostředky do škol a investiční aktivita (pokud nějaká) byla svěřena městským částem. Nebude tak celoměstská kontrola směrování toku financí na opravy těchto škol. Náš názor k rozpočtu je takový, že hůře rozdělit finanční prostředky pro příští rok snad již nešlo. Tento rozpočet totiž rozhodně nebude pro město přínosem a do budoucna je možné, že město bude zadlužováno. Trochu úcty a zodpovědnosti k občanům města Brna by koalici neuškodilo.

Samozřejmě jsme předkládali, i když kosmetickou úpravu rozpočtu, s přesunem 100 tisíc korun do základních a mateřských škol na stravování žáků ze sociálně slabých rodin a to ze 150 tisícové částky na pohoštění v kapitole pro Brněnské komunikace . Tento náš návrh neprošel. V závěrečném hlasování jsme jednotně vyjádřili náš názor a hlasovali jsme proti rozpočtu.

Dále se na pořad včerejšího zasedání ZMB dostala nominace do dozorčích rad společností s majetkovým podílem města, vyvolaná odstoupením zastupitele T. Kratochvíla z Rady města a jeho vyloučením ze zastupitelského klubu hnutí ANO 2011. K volbě nového radního a k uvolnění zastupitele lze konstatovat, že koalice odměňuje své věrné za udržení se na pozicích. To nakonec sdělil i náměstek Hollan, že to je jakási odměna za práci. Jenže již zapomněl, že uvolněný zastupitel pro menšiny a uprchlíky bude dělat jeho práci. Zřejmě pro samé cestování a kulturu není čas na tuto oblast v jeho dikci. Koalice dokázala odvolat radního, u kterého byla přesvědčena, že svou práci nezvládá. U pana Hollana se vydala jinou cestou a to cestou odměňování věrných a svěření jim oblasti. Uvidíme kam se tato oblast pod vedením uvolněného zastupitele Bc. Martina Freunda bude ubírat a zda bude přínosem.

Neskrývaný široký úsměv a všeobecný potlesk pak vyvolala volba Mojmíra Vlašína za Stranu Zelených (SZ) do orgánů společnosti Automotodrom. Tento zarytý odpůrce tohoto podniku byl navržen paní Drápalovou (SZ), která zřejmě nečekala, že by tento návrh mohl projít. Za výrazné podpory opozice však byl až 35 hlasy zvolen! A protože byl špatně připraven návrh na usnesení, k hlasování o původně navrhované kandidátce již nepřišlo. Návrh na paní Maťákovou, místostarostku MČ Brno-sever, nominovanou na tuto pozici hnutím ANO 2011 již hlasován být  nemohl. Do dalších dozorčích rad jsme pro možný výběr Radou města navrhli i zastupitele za KSČM. Jednalo se o tři společnosti - DPMB, Teplárny a BVK.

V interpelacích vystoupili všichni tři v té době přítomní zastupitelé za KSČM. Zastupitel Martin Říha vznesl požadavek na programové prohlášení, požádal o doplnění kamerového systému na Moravském náměstí v souvislosti s opakovaným hrubým útokem na památník osvobození. Zastupitel Daniel Borecký přečetl Dopis představitelům města, podepsaný zástupci regionálních skupin devíti zapsaných spolků, upozorňující na úmyslné historické omyly květnové Deklarace smíření a společné budoucnosti. Zastupitel Jiří Hráček intervenoval pana náměstka Andera, proč se neúčastnil pondělního veřejného slyšení k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Za Klub zastupitelů KSČM města Brna
Martin Říha


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 12. 2015 | 509 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.