Tiskové zprávy

Tisková zpráva před zasedáním zastupitelstva města Brna 7.3.2017

Tisková zpráva před zasedáním č. Z7/26 Zastupitelstva města Brna, které se uskuteční 7. března 2017. Na březnovém jednání má Zastupitelstvo města Brna schválit přes 110 bodů jednání.

Zastupitelům je především předkládán ke schválení souhrnný rozpočet města Brna, který vychází z rozpočtu města schváleném ZMB dne 13.12. 2016 s předpokladem ztrátového hospodaření v daném roce. Takto připravený „ztrátový“ rozpočet náš klub jednoznačně nemůže podpořit.

Mezi body, v nichž rada města navrhuje poskytnutí účelových dotací rozličným aktivitám a programům jednotlivým subjektům působícím na území města, v bodě č.13 budeme mimo jiné rozhodovat i o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Cyrilometodějskou církevní školu na Lerchové ulici. Církve v rámci tzv. církevních restitucí již několik let dostávají ze státního rozpočtu dostatečné prostředky a měly by je, jak veřejně proklamovaly, využívat i a zejména pro jimi zřizované školské a jiné instituce. Proto odmítáme tuto dotaci schválit a pro souběžnou dotaci ZŠ a MŠ Pramínek navrhneme oddělené hlasování.

V dalších předkládaných materiálech se potvrzuje naše domněnka o neodpovídajícím přístupu k odprodávání městského majetku občanům a nákupu pozemků veřejnosti potřebných. Tak za náš klub nemůžeme podpořit další prodeje bytových domů podle nových pravidel, protože nedostatečně ochraňují stávající nájemníky v těchto domech před prodejem třetím osobám! Připravené materiály také ukazují, že občanům, kteří nám řádně po mnoho let platí nájemné, prodáváme co nejdráže a podnikatelským subjektům ustupujeme kam až to jde!

Na druhou stranu nám koalice prostřednictvím médií sdělila, že ukončila proces vyvlastnění, když za silně přemrštěnou cenu (za téměř dvojnásobek ceny obvyklé!) vykoupí poslední pozemky nutné k zahájení a tím padá poslední překážka stavby velkého městského okruhu v ulici Žabovřeská! Je s podivem, že tento krok ještě zastupitelstvo neodsouhlasilo a veřejnosti je to podáváno jako hotová věc. Je zřejmé, že ve věcech majetkových se koalici nedaří chovat se jako řádný hospodář. Mimochodem to jsme dokladovali již při schvalování směny pozemků pro vybudování atletické haly k univerzitnímu kampusu Bohunice, která se z předložených posudků také jevila značně kontroverzní a nevýhodná !

Budeme se také zabývat situací kolem pořizování nového Územního plánu města Brna. Na stole jsou dvě reálné varianty - pokračovat v konceptu nebo zahájit pořizování nového ÚP. Rozhodování nebude jednoduché. Musíme se chovat jako řádní hospodáři a zahodit investice do již připraveného konceptu (cca 40 mil. korun) může být bráno jako nehospodárné! Nutno také vyhodnotit situaci kolem přestavby ŽUB, kdy čekáme na studii proveditelnosti. Až ta definitivně může rozhodnout, protože současný koncept počítá s variantou nádraží u řeky. Hrozí nám také rok 2020, kdy se město Brno může ocitnout bez platné územně plánovací dokumentace, což nás také výrazně trápí. Uvidíme jak se kolegové k tomuto tématu postaví, za náš klub otevřeně sdělujeme, že k tomuto tématu budeme přistupovat konstruktivně a zodpovědně, neboť nám na budoucnosti města Brna záleží.

Kontroverzní se jeví i předkládaný návrh na schválení veřejné zakázky "Propagace Jihomoravského kraje a města Brna prostřednictvím letecké dopravy". Je nám předkládáno rozpočtové opatření, kterým se podle našeho názoru skrytě dotuje ztrátová letecká linka Brno-Mnichov! Je na čase přehodnotit tuto cestu a uvážit, zda se nevydat cestou jinou. Například, zda vzhledem k poloze Brna a blízkosti letiště ve Vídni nenavázat spolupráci s tímto subjektem. Jednoduchou leteckou linkou se nechat dopravit na letiště ve Vídni a odtud cestovat do celého světa s tím, že letenka a odbavení by proběhlo zde v Brně bez dalších překážek na přestupech! Možná bychom docílili efektivnějšího ekonomického výsledku, než skrytě dotovat ztrátovou linku. Po odchodu investora Messe Düsseldorf z BVV nelze vyloučit, že tato linka nebude vytížena.

Věříme, že jednání budou konstruktivní, že hlas opozice bude vyslyšen, že nebude koalicí válcována z pozice síly tak jako v minulosti.

Helena Sýkorová, Martin Říha, Dan Borecký a Jiří Hráček
Zastupitelský klub KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 06. 03. 2017 | 247 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.