Informace zastupitelů

Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM po jednání Zastupitelstva města Brna Z 07/10 dne 6. 10. 2015

Trpělivost komunistů přetekla! Zastupitel Martin Říha za klub KSČM podal návrh zařazení bodu Odvolání Bc. Matěje Hollana z funkce náměstka primátora. Odůvodnění: Pan náměstek Bc. Matěj Hollan ve svém internetovém deníčku napsal, že: „v Brně bývalo dříve vícero národností, které jsme si dílem zplynovali, dílem vyhnali.” Jakkoli byl následně donucen k odvolání svých slov, přesto považujeme za nepřípustné, aby se vysoký představitel města takovým způsobem vyjadřoval o době okupace. Je to poplivání cti nejen všech, kdo bojovali proti nacistické okupaci a zločinům, které zde byli v době okupace páchány, ale všech Čechů a Moravanů - našich rodičů a prarodičů, kteří v této těžké protektorátní době v Brně žili. Domníváme se proto, že jeho chování je neslučitelné s funkcí náměstka primátora.

Hlasování dle očekávání dopadlo tak, že návrh na zařazení bodu nebyl přijat. K jeho schválení a zařazení chybělo jen 7 hlasů. Je zajímavé, že se přidalo i několik koaličních zastupitelů, včetně pana Hollana.. Podle ohlasů veřejnosti toto jednání klubu bylo příkladné a ohlasy jsou kladné. V několika okamžitých elektronických komentářích bylo KSČM i děkováno za dobrý pokus.

Naopak mezi přijatými body jednání byl zařazen i bod č.88, týkající se finanční kompenzace za provoz veřejné dopravy v příštím roce. Zde jsme my, komunisté, koalici důrazně připomněli jejich předvolební slib občanům na zlevnění jízdného a vytkli, že toto v podobě zvýšeného finanční krytí není zohledněno v předkládaném materiálu. Několik městských částí také pro příští rok požadovalo zařazení „svých“ staronových linek MHD (městská část Brno-sever autobusovou linku č. 46 a MČ Brno-střed linku č.51). Podle očekávání ale koalice, když „šprajcující se“ koaliční zastupitele z Brna severu jako už poněkolikáté s přispěním zastupitelů klubu TOP 09, dokument protlačila bez jakýchkoliv úprav. Jak bylo veřejně konstatováno, klub zastupitelů za TOP 09 se při vícero zásadních hlasováních stává součástí koalice, když nahrazuje výpadky z vlastních řad!

Za připomenutí stojí i tradičně zcela faktograficky nepodložený bod na stůl, tentokrát se týkající podpory rozvoje síťového leteckého spojení ze statutárního města Brna, v němž si koalice na podporu tohoto záměru schválila založení společnosti s ručením omezeným s vkladem 15 mil. Kč na realizaci uvedeného. Z proběhlé diskuse ovšem jednoznačně vyplynulo, že dopadem tohoto nesmyslného nápadu Rady města Brna, jdoucího proti obdobným aktivitám kraje jako vlastníka brněnského letiště, s velkou pravděpodobností bude výsledek právě opačný.

V interpelacích zazněly dotazy k odkupu akcií BVV od německého partnera a minoritních akcionářů od komunistického zastupitele Říhy na to, zda budou udělány personální a finanční  audity o stavu firmy, což je velmi důležité pro stanovení ceny, a zejména na to, zda se dozvíme, kolik a jakého majetku společnosti BVV bylo odvezeno za hranice.  Další dotaz směřoval na to, kdy bude zveřejněno Programové prohlášení rady. Primátor sdělil, že bude v brzké době, snad v únoru příštího roku, tedy po půldruhém roce od voleb. Další a již poslední otázka tohoto zastupitele za KSČM byla, zda již byla vyúčtována dotace z Charkova. Zatím ne, ale stejně jako ostatní dotace bude vyúčtována v lednu příštího roku.
D. Borecký, další z komunistických zastupitelů, se v interpelacích obrátil na M. Andera, náměstka primátora mj. pro oblast územního plánování a rozvoje města, s požadavkem na stanovisko vedení města k četným požadavkům městských částí na zpracování regulačních plánů a urbanistických studií a s požadavkem na urychlení jejich vyhotovení. Zdůraznil zde zejména jejich potřebnost pro naplnění tolik požadované informovanosti široké veřejnosti v době soudně zneplatnělého jak nového územního plánu města Brna, tak i aktualizace toho starého. 

Při již zmíněném odmítnutí koalice o zařazení bodu vedoucímu k odvolání nebo alespoň vysvětlení chování náměstka Hollana pak J. Hráček, nejmladší z klubu zastupitelů za KSČM,  tohoto bodu jednání využil k vyjádření jednoznačně negativního stanoviska k osobě pana náměstka Hollana a jeho veřejným vyjádřením o chování našeho národa v době protektorátu.

Zastupitelé klubu  KSČM  v ZMB


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 09. 10. 2015 | 608 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.