Tiskové zprávy

Tisková zpráva k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/19

Tiskové prohlášení zastupitelů města za KSČM k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/19 konaného dne 21. června 2016.

Jednání zastupitelstva bylo „okořeněno“ již v začátku očekávaným sdělením, že se doplňují body zasedání o doplňovací volby do Rady města Brna a na uvolněná místa do výborů ZMB. Proč také ne, když v pondělí byla uzavřena koaliční smlouva, kterou pan primátor přetavil na Programové prohlášení nové RMB. Kolega zastupitel Pospíšil (ČSSD) poukázal na problematičnost některých jeho částí, zejména nedostatečného finančního zabezpečení přenesené správy účelových komunikací na městské části, nebo nesouhlasil s v něm předkládanou možností využití případných disponibilních zisků městských firem pro jiné investice namísto jím i námi navrhované vstřícnějšíé cenové politice města pro občany (např. u poplatků za odpady, teplo, MHD). Věřme, že koalice doplněná o TOP 09 snad začne fungovat lépe než ta dosavadní, obvzláště když u náměstků primátora došlo i k přesunu některých kompetencí (kupříkladu náměstek Hollan má nově v gestci i místní dopravu). I zastupitel Kacer se konečně dočkal náměstkovského křesla s kompetencí v oblasti Smart city. Nabízí se otázka, zda se při rozšíření o pátého náměstka nebude muset přikoupit služební automobil?

Klub KSČM se tohoto volebního hlasování neúčastnil s vyjímkou hlasování pro zastupitele J. Suchého (KDÚ-ČSL) za člena RMB s odpovědností za sport a tělovýchovu. Ten jako jediný totiž svým dlouholetým jednáním a profesní odborností dle našeho mínění splňuje naší koalicí proklamovanou podmínku odbornosti k výkonu své funkce. Domníváme se, že celý ten několikaměsíční „humbuk“ o rozpadu koalice jen podstatně paralyzoval fungování vedení města a to jak na úrovni samosprávy, tak Magistráru města, tedy poškodil město a jeho občany jako takové.

Při hlasování o programu včerejšího jednání zastupitelstva si klub KSČM dovolil požádat o zařazení ještě dalšího bodu k již šesti dalším radou nově navrhovaným neplánovaným bodům programu. Zde předkládáme úplné znění našeho bodu:

Návrh na zařazení bodu na program jednání zastupitelstva ZMB Z7/19, konané 21.6.2016:
„Za klub KSČM navrhujeme zařazení bodu: řešení situace kolem případného zvolení, vzniklé v souvislosti s kandidaturou JUDr. Bohuslava Šimka, ředitele MP Brno v podzimních volbách do zastupitelstva JMK krajským zastupitelem (lídr Hnutí ANO 2011 pro Krajské volby). Domníváme se, že dle zákona č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zde existuje dle § 5 odst. 2 písm. b) překážka ve výkonu volebního práva (Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu, zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním - citace ze zákona). Kandidát se v tomto případě zavazuje, že tato překážka bude nejpozději v den voleb odstraněna, tzn. že při volbách do krajského zastupitelstva JMK, musí uvedený kandidát v den voleb opustit tuto funkci. Vzhledem k tomu, že je tato situace všeobecně známá, domníváme se, že je třeba včas řešit obsazení této zmíněné pozice vyhlášením výběrového řízení. Je také na místě dotaz zda JUDr. Šimek tuto rezignaci na funkci podá sám, nebo ho bude odvolávat rada města Brna.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo ukládá primátorovi a radě města Brna urychleně řešit situaci obsazení funkce ředitele Městské policie Brno. Termín do 7.10.2014.“

Tomuto požadavku nebylo ze strany nové koalice vyhověno, pro návrh hlasovalo jen 18 zastupitelů. K tomuto tématu jsme se proto vrátili v závěrečných interpelacích dotazem zastupitele Říhy na p. primátora, zda ředitel brněnské Městské policie může v pracovní době provádět svou předvolební kampaň na služebním počítači. Pokud chceme podle představ hnutí ANO řídit město jako firmu, tak se domníváme, že ani „obyčejný smrtelník“ toto činit nemůže.

V bodu interpelace zastupitelů se vyjádřili i další zastupitelé za klub KSČM k některým aktuálním tématům. D. Borecký vystoupil k připravovanému záměru přivedení šaliny do kampusu a zastal se tak místních občanů, kteří mají s tohoto plánu obavy. Také zastupitel J. Hráček položil představitelům koalice několik dotazů. Náměstka Andera se zeptal, jestli před krajskými volbami má v plánu stále útočit na zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a zdali si uvědomuje, že tím Brnu jen škodí. Ten reagoval slovy pro něj typickými, že takzvaná ZURka se mu jednoduše nelíbí a není podle něj dobrá pro Brno. Dále položil dotaz náměstku Hollanovi, který se nově stal odborníkem na dopravu (když mu tak nějak nesedla oblast zdravotnictví tak si chce asi vyzkoušet svůj talent někde jinde) a tuto oblast má mít na starosti, jak si představuje řešení důležitých, ale stále nedokončených dopravních komunikací jako je velký městský okruh, dálnice D52 nebo sjezd na černovickou terasu. Odpověď náměstka Hollana byla taková, že se to bude snažit řešit v koordinaci s různými vedoucími odborů, ale reálnou představu kdy by se podle něj Brno těchto staveb mělo dočkat, nesdělil.

A na konec ještě poznámku. Na primátorovi Vokřálovi bylo včera vidět, že chce toto zasedání mít rychle za sebou. Snad i proto uháněl natolik ďábelským tempem, že se zapomněl ptát na případné připomínky opozice k projednávaným bodům. A když náš zastupitel vyjádřil nesouhlas s tímto tempem a zpochybnil hlasování, bylo mu zodpovězeno, že už je odhlasováno! Je ke cti řídícímu, že se za toto své jednání omluvil.

V rámci tohoto tiskového prohlášení si krátce dovolím okomentovat i poslední zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed. Hlasovalo se tam o vyhlášce k povolení hazardu na dvou ulicích v MČ Brno-střed. Jedno politické hnutí slíbilo svým voličům nulovou toleranci hazardu. Na snímcích hlasovací tabule ale bylo vidět, s čím jeho členové v rozporu se svými deklaracemi souhlasili. Třeba hlasování zastupitele za Žít Brno s podporou Pirátů Matěje Hollana je zvláštní. Když zjistil, že je dost hlasů pro vrácení hazardu do Brna, v mžiku vzal svůj hlas ‚pro hazard‘ zase zpět. Vše zaznamenáno na obrázcích. Volič ať zúročí počínání těchto „lidí vyvolených“ v příštích komunálních volbách.

Zajímavý byl i bod o dotacích církevní organizaci. Je s podivem kolik již církve dostaly od státu peněz a stále žádají o další prostředky. Jedná se o školu na Lerchové a částka je 1 mil. korun! dotace dostávají i jiné organizace , které nejsou zřizovány MČ Brno-střed ani městem Brnem. Je to nehospodárné zvláště, když nemáme prostředky na zkvalitnění sociální péče! A tam jich je a bude potřeba.

Martin Říha
za Klub zastupitelů KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 22. 06. 2016 | 417 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.