Tiskové zprávy

Tisková zpráva k jednání Zastupitelstva města Brna Z7/29

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci konanou dne 21. června 2017 k jednání Zastupitelstva města Brna Z7/29 konaného dne 20. června 2017.

kscmjmrajče.netPři řádném předložení materiálů týden před jednáním bylo na programu předprázdninového zastupitelstva zařazeno „pouhých“ 213 bodů, abychom jich v den jednání dostali další tucet, tedy celkem 225 bodů. Mezi většinou těch neproblematických, přijatelných vždy drtivou většinou přítomných zastupitelů, bylo i schvalování několika bodů rozporuplných, s kterými jsme se plně nebo vůbec nemohli ztotožnit.

Již při většinou formálním schvalování zápisu z minulého jednání v tomto případě muselo plénum ZMB řešit kuriózní námitku ověřovatele k obecně závazné vyhlášce o regulaci (zákazu) provozu hazardních her s výjimkou dvou adres, z nichž ve schváleném usnesení byla jedna z nich uvedena s nesprávným číslem popisným. Oprava usnesení byla schválena jen velmi těsnou většinou a ruleta se tedy již v Brně může roztočit na obou adresách.

Při schvalování programu jsme byli nuceni upozornit na opakovaný problém s včasným předkládáním materiálů. S mnoha materiály tzv. na stůl nebylo možné se řádně seznámit, ba mnohé z nich neprošly ani odvětvovými komisemi, tedy poradními orgány rady v nichž mají všechny zastupitelské kluby své zastoupení! Stálá bolest koalice při přípravách jednání a materiálů se později prokázala u projednávaného schvalování Vize prostorového rozvoje města Brna. Zdánlivě prostá slohová práce, jak lze také materiál nazvat, totiž byla nám a předtím i radě předkládána v několika verzích, což ohrozilo i správnost usnesení samotné rady města. ZMB tak muselo řešit, které usnesení Rady města Brna je správné. Problém konkrétně vyvstal u „ otazníku“ v názvu části textu Brno město dohody (či nedohody?).

V dalším jednání projednávaná vyhláška o pronájmů bytů byla námi a opozicí všeobecně zpochybňována v mnoha bodech. Za klub KSČM jsme naše připomínky všem zastupitelům rozdali písemně. Nejzásadnější z nich je, že touto směrnicí je nájemník obecního bytu postaven do výrazně nevýhodné role vůči městu. Při diskusi o vyhlášce také vyšlo najevo, že de fakto jde jednak o skryté zdražování nájemného a jednak o to, že městské části již nebudou moci ovlivňovat faktickou výši nájemného, které by v mnoha případech mohlo být nižší než navrhované, prý ekonomické, nájemné! Koalice toto opět jen protlačila. Čas ukáže, jaký dopad na bydlící občany a jejich názory to bude mít.

Vášně tradičně vyvolaly i body o pokračujícím prodeji bytového fondu města. V případě bytového domu na ul. Purkyňova 1 - 7 koalice odmítla náš návrh na odsouhlasení snížené prodejní ceny dle návrhu MČ Královo Pole. Je nám líto, že občané, kteří dle původní dohody městu pomohli k bezproblémové výstavbě a především dokončení Dobrovského tunelů, dostali takovou „odměnu“. Podobně tvrdě vystupuje koalice i v bodech záměrů prodejů dvou bytových domů. Poněkud překvapující proto byla popřestávková reakce p. primátora na vystoupení občanů v bodě Dotazy a připomínky (2. bod jednání), v nichž vyjádřili nesouhlas s navrhovanou cenou výrazně vyšší oproti původní nabídkové ceně. Pan primátor navrhl stažení uvedených bodů záměrů prodeje, které ZMB schválilo.

Důležité byli i body týkající se sociální oblasti. Zde klub KSČM podpořil projekty na podporu stabilizace ohrožených rodin i podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, využívající možností městských společností a příspěvkových organizací města Brna. Naši podporu naopak nezískal projekt na opatření v cyklodopravě, který nesměřuje na vybudování nových vhodných tras pro bezpečnou jízdu cyklistů ve městě, ale jen k vymezení cyklopruhů na často již dopravně přetížených komunikacích (např. na ul. Líšeňské).

Na předprázdninovém jednání ZMB jsme také projednávali zajištění vánoc v Brně. Vánoční trhy se mají kromě na náměstí Svobody a na Zelném trhu rozšířit i na celé Dominikánské náměstí, což pro nás vyvolalo řadu otázek k samotnému rozsahu a finanční únosnosti těchto předvánočních akcí. Při té příležitosti se náš zastupitel J. Hráček dotázal, jak vypadá situace s náměstím Svobody po rozhodnutí soudu, který dal za pravdu občanovi, stěžujícímu si na zde konané hlučné akce, což ohrožuje konání vánočních trhů na tomto místě. Primátor Vokřál uvedl, že danou situaci se magistrát snaží řešit.

Na stole se jako dodatečný materiál objevil také materiál na smírné vyrovnání se společností LP EXPO k využívání střechy objektu jako veřejné parkoviště a to za částku cca 13 mil. korun. Na naši otázku, zda to je opravdu konečná suma, protože v okamžiku odstranění dosavadních bariér bude opět veřejnost parkovat na sporném místě, se nám odpovědi nedostalo. Před námi je ještě dohoda o odkoupení této nemovitosti, což je údajně poslední překážka pro stavbu vytouženého stadionu. No, uvidíme jak pro město výhodný postup zvolí i v tomto případě p. náměstek Mrázek, který je na rozdíl od novinářů vůči nám stále tajuplný jako hrad v Karpatech.

V posledním bodě - interpelace - padl od našeho zastupitele M. Říhy dotaz na sekčního náměstka Hladíka ohledně zmařené školské investice. Zastupitelstvo MČ Brno-střed totiž před nedávnem odepsalo investici na výstavbu MŠ na ulici Křídlovické s odůvodněním, že školku již nepotřebujeme. Ani ne půl roku po této události radní této MČ předkládají záměr výstavby nové MŠ s dětským centrem na ulici Pivovarská a to pro 50 dětí. Připravenou investiční akci, u níž již bylo vše nachystáno - jen stavět (přinejmenším byly využity peníze na projekt a nutná povolení), jsme tak zahodili a připravujeme projekt jiný, dlouhodobě nepřipravený. Uvedený zastupitel pochopitelně v tomto případě požadoval vyhodnocení celkové hospodárnosti.

                                                                                  Martin Říha, Daniel Borecký, Jiří Hráček

                                                                                              za zastupitelský klub KSČM

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 21. 06. 2017 | 454 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.