KRÁLOVO POLE

PROČ

neobstojí tvrzení, že „všechny politické strany jsou stejné, není na vybranou, a proto zásadně k volbám nechodím a nepůjdu.“ Vždyť máme již více než dvacetileté důkazy a zkušenosti, jak se chovají a čí zájmy hájí jednotlivé politické strany a koalice. Zásadní rozdíl je například zřejmý mezi ODS, TOP 09, Věcmi veřejnými či LIDEM a KSČM.

Nechce se totiž věřit tomu, že by rozumní občané - voliči mohli po těchto zkušenostech stále podléhat démonizaci komunistů, jako možných budoucích diktátorů, když továrny, banky, armáda i média dnes patří do nadnárodních organizačních a vlastnických struktur a jsou řízeny pravidly, která my už nemůžeme měnit. Jak by asi skončily snahy jim diktovat? Není snad současný marasmus odstrašujícím příkladem důsledků neuváženého rozhodování voličů, naivity a čekání občanů na lepší kapitalismus s lidskou tváří, spravedlivou pravici a spoléhání na volbu tzv. „nových tváří“? Vláda a politici obecně jsou totiž věrným obrazem svých voličů, ale i těch „skalních nevoličů“! Koho a jaké politické strany a představitele si občané zvolili, takové mají a takové budou mít!

Potvrzují to také zkušenosti i výsledky dosavadních voleb v Králově Poli. Královopolští voliči, ale také i ti tzv. „principiální nevoliči“ velmi významně přispěli svými hlasy nebo ignorací voleb v roce 2010 k obrazu současné politické scény, složení vládní koalice a k dění ve státě, ale také ke složení a činnosti místního královopolského Zastupitelstva tím, že např.:
            a) při posledních volbách (2010) do Poslanecké sněmovny: 51,26%, tj. 7422 královopolských občanů podpořilo svým hlasováním současné koaliční vládní strany (ODS: 22,34%, TOP 09: 20,17%, Věci veřejné: 8,75%). Více než 1/3 občanů, tj. 7239 zapsaných voličů volby ignorovali! Důsledky této volby vidíme a hmatatelně denně velmi negativně pociťuje většina občanů. Nevoliči zpravidla nejvíce žehrají na současné poměry, ale k nápravě a jejich změně nepřispěli - zalezli doma do kouta a dnes alibisticky říkají „My jsme je nevolili“.
            b) v komunálních volbách (2010) do Zastupitelstva Králova Pole sice zvítězila ČSSD s 27,3%. Místní vládnoucí koalici však s většinou 1 hlasu v 30ti členném Zastupitelstvu sestavila ODS. Voliči podpořili koaliční strany takto: ODS: 23,74%,TOP 09: 13,64%, Zelení: 8,15%, KDU-ČSL: 7,71%. Těchto voleb se však nezúčastnilo dokonce 57%, tj. 12327 občanů!
Voliči koaličních stran (ale i ostatní občané) se však brzy měli dočkat odměny za těch 53, 23% hlasů koaličním návrhem tzv. bytové koncepce obsahující mimo jiné např. zásady:

  • zvyšování nájemného s využitím možností daných zákonem č.107/2006 Sb. (tj. na maximum až 110Kč/m2);
  • k navržení možnosti podání návrhu privatizace domu musí o prodej požádat minimálně 80% nájemníků.

Zastupitelé KSČM a ČSSD spolu s dalšími zastupiteli opozice tyto zásady odmítli schválit a v důsledku tehdejší patové situace v poměru sil 15:15 zmíněné zásady byly z návrhu odstraněny. Po této prohře předsedové ODS, TOP 09, Zelení a KDU-ČSL zveřejnili ve skříňce ODS „Prohlášení“, ve kterém jsme byli jako opozice odsuzováni za to, že „populismem, účelovou manipulací s objektivní realitou a obstrukcemi zdržujeme koalici v plánovaném tempu řešení a přivádíme městskou část a především občany do patové situace.“
Takových smrtelných hříchů se opozice dopustila tím, že zabránila uvedené koalici realizovat její „bohulibé“ a pro občany tolik „prospěšné a přínosné“ tehdejší její záměry!?
Letos jsme si mohli přečíst v Královopolských listech 7,8 opět „Prohlášení“ již však nově složené současné vládnoucí koalice (ČSSD, ODS, KDU-ČSL s 18 zastupiteli) sdělující občanům rozhodnutí nezvyšovat nájemné, protože „stávající výše nájemného je dostatečná pro obnovu a rozvoj bytového fondu v naší městské části“! Pod tím čteme (světe div se) opět jména předsedů ODS a KDU-ČSL! Inu, co způsobila změna směru větru na radnici! Poté mělo 25. 6. 2012 Zastupitelstvo schválit návrh Rady, který všemi 9 hlasy schválila:

  • revokovat usnesení předcházejícího Zastupitelstva z 22. 10. 2007 o zásadě zvyšovat nájmy v Králově Poli v souladu se zákonem 107/2006 Sb. (maximální výši) - coby podmínky pro možnost nájemné nezvýšit, a
  • schválit rozhodnutí Rady ponechat stávající výši nájemného.

Hlasování Zastupitelstva: pro - 18; proti - 0; zdržel se - 3; Schváleno. Zastupitelé TOP 09 a Zelení prosazovali maximální možnou výši nájemného a potom se hlasování nezúčastnili. Předložené návrhy Rady 3 zastupitelé KSČM podpořili. Bez těchto 3 komunistických hlasů by návrhy nebyly schváleny!Hlasování se totiž zdrželi 3 koaliční zastupitelé ODS - jeden  z nich je dokonce člen Rady!

Není tedy pravdou, že všechny politické strany jsou stejné, stejní podvodníci, ani to, že komunální či krajské volby nejsou důležité. Příklad řešení výše nájemného názorně ukázal „za koho kopou“ jednotlivé strany a jak škodí nevoliči ignorací voleb i sami sobě!

PROTO
PŘIJĎTE K VOLBÁM A VOLTE KANDIDÁTY KSČM!

VOLBOU KSČM NERISKUJETE POVOLEBNÍ ZKLAMÁNÍ!


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 27. 09. 2012 | 954 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.