BRNO - STŘED

Proběhla demonstrace proti školnému

Dne 29. září od 16.30 proběhla v Brně, před budovou lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí, demonstrace proti školnému. I když nebylo zrovna hezké počasí, tak se na místě sešlo několik desítek lidí odhodlaných vyjádřit svůj nesouhlas s plánem pravicové fašizoidní vlády v čele s ODS, TOP 09 a VV, na zpoplatnění veřejného vysokého školství, což by znamenalo jistou likvidaci nejen jeho dostupnosti všem sociálním vrstvám, tak především jeho dnes již tristní úroveň by ještě výrazně klesla dolů.Každému myslícímu člověku je jasné, že pokud je něco ovládáno tržními a ekonomickými zájmy, tak jde v prvé řadě o zisk a o nic jiného, tím pádem školám nepůjde prvotně o poskytnutí toho co možná nejlepšího vzdělání, ale především tu bude snaha co nejvíce školy donutit dostat ze studentů co nejvíce peněz do státního rozpočtu, do něhož školné na VŠ bude putovat. Z čehož vyplývá, že peníze za školné nepůjdou - jak se nepravdivě tvrdí - do zkvalitnění školství, ale rozplynou se v neprůhledném systému financování státních institucí, kde se ročně ztrácí miliardy z našich daní, takže se musíme ptát - že by se připravoval další velký tunel pod vedením pravicové, neoliberální bandy modrofialových vykořisťovatelů tak jako v devadesátých letech, kdy bylo zlikvidováno celé naše hospodářství, z čehož měli prospěch právě takoví „zodpovědní“ hospodáři, jako je pan Kalousek a jemu podobní?

Ale zpět k samotné demonstraci, prvním vystupujícím byl předseda SMKČ Lukáš Kollarčík, ten jednoznačně odmítl, že by současné vzdělávání na VŠ bylo bezplatné, dal jasně najevo, že už dnes jsou současné náklady na studium vysoké školy doslova pro řadu lidí neúnosné, bydlení na kolejích, stravné a skripta - za to vše musí platit, když se k tomu přidá ještě školné, znepřístupní se tak dostupnost studia na VŠ velké většině sociálně slabých vrstev mládeže. Právo na vzdělání je jedním z nejzákladnějších lidských práv a útok proti němu náš předseda jednoznačně odmítl.
Pak se dostal ke slovu místopředseda SMKČ David Pazdera, ten dal najevo svoje rozhořčení nad tím, že tento režim si chce zadlužováním mládeže zajistit jejich loajální poslušnost k tomuto vykořisťovatelskému systému.  Za klub zastupitelů za KSČM Brno-střed David Pazdera také připomněl, že tento klub jako jediný hlasoval proti zvyšování nájemného v obecních bytech pro sedm tisíc rodin.

Následně jsem vystoupil Jiří Hráček s krátkou zdravicí za Komisi mládeže KSČM Brno, všechny přivítal jejím jménem a jménem brněnského SMKČ. Řekl, že doufá v úspěch a smysl celé demonstrace a v to, že se podaří zavedení školného na VŠ zabránit.

Potom vystoupil vysokoškolský profesor a kandidát do Senátu PČR Daniel Borecký a předseda Městského výboru KSČM Brno Ladislav Býček. Ten snahu pravice zavést školné stejně jako ostatní jednoznačně odsoudil.

Na závěr vystoupila za odbornou sekci školství Anna Štofanová, která ve svém projevu dala jasně najevo nesouhlas komunistů se školným na vysokých školách, a to ve všech jeho podobách.
V průběhu demonstrace se kolem zastavovalo plno mladých lidí, které naše akce zaujala a chvíli poslouchali projevy vystupujících, někteří se dokonce následně zapojili do diskuze jak o problematice školného, tak i o dalších věcech, a to hlavně o ideologii.

Kdyby to tak bylo se všemi, kteří na naši akci dorazili, tak by to bylo skvělé, ale to by se na ní nesměla objevit skupinka národních bolševiků, kteří se snažili naši akci malinko narušit, ale byli spíše pro smích.

Celkově se dá říct, že se akce povedla, teď jen doufat, že se lidem konečně rozsvítí v hlavě a uvědomí si, že pokud něco neudělají proti tomu, aby byli neustále připravováni o svá práva a poslední výdobytky socialismu, jako je právě dostupné vzdělání, bydlení a lékařská péče, tak se jednoho dne mohou probudit a s hrůzou zjistit, že už jim žádná nezbyla a stali se z nich jen novodobí nevolníci, ovládaní vykořisťovatelskou asociální buržoazií, která nemá úctu k lidem ani k jejich životům a bere je jen jako obyčejný lidský odpad a nic jiného, který je potřeba využít a pak zahodit.

To už ale bude pozdě, tohle, co se děje teď, je jenom začátek, pokud tomu nezabráníme včas, tak pak už to těžko někdo změní.
Záleží jen na vás, komu dáte v říjnu svůj hlas.

Jiří Hráček


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 05. 10. 2010 | 1829 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.