ARCHIV - VOLBY 2014

Postřehy z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně, Křenová 67, tisková zpráva pro tiskovou konferenci pořádanou 26. listopadu 2014: Dne 25. 11. 2014 se sešlo první ustavující zasedání Z 7/01, které zvolilo vedení města pro již 7. popřevratové období. Jak se dalo očekávat již z proběhlých předjednání, vše probíhalo podle stanoveného scénáře nové koalice ANO – KDU-ČSL – Strany zelených a Žít Brno. Bez problémů tak byl zvolen nový primátor, jeho náměstci i radní. Byla tím ustavena kompletní nová Rada města Brna (RmB), která se tak hned mohla ujmout a i ujala své funkce.

Nenadálá situace vznikla jen při schvalování volebního řádu pro volbu do výborů, kdy se změnou přišel 3. náměstek primátora pan Bc. Matěj Hollan. Při tomto bodu jednání vyšlo najevo, kdo fakticky koalici na tomto zasedání zpovzdálí řídí a vede. Předkládaný návrh totiž sepsal Mgr. Martin Ander, PhD. – 4. náměstek primátora a za Žít Brno jej podával již zmíněný pan M. Hollan. Kuriozitou při tom bylo, že při jedné odpovědi na dotazy zastupitelů panu náměstku Hollanovi vypadlo z úst (volná citace) – Právě jsem se od kolegů dozvěděl, že úpravu Statutu (což bylo podstatou návrhu) navrhujeme proto, abychom do výborů ZmB prosadili i člověka, který není z Brna.

To, že i nově zvolený primátor města Brna pan Ing. Petr Vokřál ve vypjatých situacích vzhlížel ke svému 4. náměstkovi, se pak ukázalo v bodě 15., kde jsme se zapotili nad návrhem staré RmB k vyhlášení referenda a protinávrhem předkládaným p. Anderem za Stranu zelených. Náš Klub KSČM je samozřejmě pro referendum k otázce „Nádraží“ (a to již proto, aby tento letitý spor již skončil). Jen se domníváme, že otázky navržené Přípravným výborem pro vyhlášení referenda jsou „tak trochu“ zmatečné.

Rozhodujícím oříškem v diskusi našeho zasedání ovšem byl termín konání vyhlašovaného referenda. Koalice přišla s návrhem uspořádat referendum spolu s krajskými volbami v r. 2016, původní návrh usnesení ZmB na 25. 1. 2015 akceptoval požadavek dodržet 90 dnů od vyhlášení soudního rozhodnutí. Doplňujícím tématem byla nákladnost referenda vzhledem k termínu vyhlášení. Ukázalo se, že souběžné konání referenda s volbami je podstatně nákladnější, než jej konat samostatně (musí být v oddělených místnostech, jiné komise, jiné volební urny atd.), při souběhu s volbami je pak předpoklad vyššího zapojení občanů v samotném referendu.

Opozice včetně nás také upozornila na problém s vazbami na dotace EU, tvorbu Územního plánu města Brna a Plánu rozvoje Jm kraje. Lze konstatovat, že koaličním schválením pozměňovacího návrhu na vyhlášení referenda s krajskými volbami 2016 jsme rozvoj města a čerpání peněz z EU minimálně na další 2 roky umrtvili.

V dalším jednání byly schváleny termíny zasedání ZmB v letošním a příštím roce. Kdo by si myslel, že tento úkon bude jen rutinní záležitostí, tak se mýlil. Nová koalice opravdu předvedla, že problémy se dají najít ve všem. Až po půlhodinové rozpravě jsme totiž dospěli k výsledku – prosincové zasedání ZmB bude mimořádně v pátek 19. 12. 2014. Následné odvolání a nominace do představenstva a dozorčích rad společnosti s městskou účastí byly již organizačně zvládnuty dobře.
Závěrem lze konstatovat, že s proklamovanou transparentností a demokratičností v jednání ZmB zřejmě bude mít nová koalice problém. To, co předvedla na ustavujícím zasedání, je totiž dokonalé válcování opozice. Z vystoupení některých koaličních stran je zřejmé, že myslí již na přípravu svého hlavního tématu pro dobrý výsledek v krajských volbách. Jejich proklamovaná touha po korektním jednání s opozicí je jen na papíře a skutečnost bude asi jiná.

Za Klub KSČM v Zastupitelstvu města Brna
RNDr. Daniel Borecký, CSc. a Martin Říha


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 28. 11. 2014 | 792 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.