Informace zastupitelů

Pohled komunistických zastupitelů na jednání Zastupitelstva města Brna Z7/07 dne 23.6.2015

Toto jednání zastupitelstva se nevymykalo z režie předchozích jednání. Vedení města opětně využilo svůj “osvědčený“ způsob – nejprve pustit do masmédií, jak to umíme vyřešit, a pak teprve si zjišťovat, zda to umožňují zákony ČR a zda je to vůbec reálné. Proto den strávený víceméně jen nad bodem o záchraně Velké ceny Moto GP Brno finanční podporou města vynikal spoustou kotrmelců. Z výsledku je zcela zřejmé, že koalice utržila porážku a to z vlastních řad! Přitom opozice, včetně našeho klubu KSČM, od počátku nabízela mnoho elegantních řešení, které koalice na čele s primátorem bohužel nevyužila.

Jednoznačný a jednotný přístup komunistických zastupitelů byl zřejmý již při hlasování o zařazení tohoto bodu na červnové jednání ZMB, kterým bylo tento bod vůbec k jednání nezařazovat.  Koalice ho přesto svými hlasy na jednání zařadila. Proto náš klub KSČM při projednávání tohoto bodu odešel ze sálu. Důvod ? Hlasování o veřejné podpoře nad rámec zákona a směrnice dEU e minimis byl již nad pověstnou hranicí, kam až se dá při podpoře soukromého zadluženého projektu zajít. Bouřlivá debata skončila prohrou koalice, když finanční prostředky nebyli uvolněny. Byla schválena jen víceméně obecná deklarace, že město má zájem aby VC Brna zůstala zachována i na další léta. Pro to, aby Velká cena Brna v Brně (na Masarykově okruhu) zůstala pochopitelně jsme i my komunisté. Jen musí být vše kolem tohoto podniku transparentní, čísté a nezadlužené. Proto bychom chtěli, aby se zvýšil veřejný majetkový podíl města i Jihomoravského  kraje.

Krom tohoto problému úsměvné bylo již hlasování o stažení bodu č.6 z programu jednání ZMB, týkající se dost podstatných změn ve Statutu města Brna. Když s návrhem na jeho stažení přišel zastupitel za KSČM, nebylo to většinově akceptováno. Při vlastním projednávání bodu stejný návrh předložili sociální demokraté, což poprvé o jeden hlas neprošlo, jejich druhý pokus pak byl úspěšný a ejhle, prošlo to! Pokud budeme takto postupovat i při dalších jednáních ZMB,  budeme si zřejmě muset zvyknout na takto zbytečně dlouhá „konstruktivní“ jednání.

Na závěr je potřebné zmínit se ještě o obsahu bodu, věnovanému připomínkám a diskusi občanů města. Většina vystupujících se totiž zaměřila na interpelaci kvůli na minulém jednání ZMB schválené Deklaraci smíření a společné budoucnosti a následné návštěvě Bernda Posselta, významného představitele Sudetoněmeckého landsmanschaftu v Brně. Jednoznačně to přijali jako políček, udělený všem obětem nacismu v letech 1938 až 1945. Diskutujících bylo hodně a bylo vidět, že jejich věcné dotazy jsou primátorovi nepříjemné.

 

Za klub zastupitelů města Brna
Martin Říha


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 25. 06. 2015 | 538 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.