Život a dění v Brně

Pět miliard na Středoevropský institut

BRNO - Evropská komise schválila dotaci 5,2 miliardy Kč na stavbu centra vědecké excelence - Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně.

Je to první finálně schválený projekt centra vědecké excelence v ČR. Předložila jej Masarykova univerzita s Vysokým učením technickým a dalšími brněnskými univerzitami a výzkumnými institucemi. Centrum se zaměří na výzkum a vývoj v  biomedicíně, pokročilých lékařských materiálech a technologiích. Unikátnost projektu spočívá v těsném propojení věd o živé přírodě s výzkumem a vývojem pokročilých materiálů a nových technologií. Cílem je vybudovat významné evropské centrum vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky.

Tisková mluvčí centra CEITEC Petra Střítecká uvedla, že moderní laboratoře o ploše 25 000 m2 vyrostou do roku 2014 v Univerzitním kampusu Bohunice a v areálu Pod Palackého vrchem v Brně. Unikátní přístrojové vybavení bude využívat na 600 vědců a odborníků z ČR i zahraničí, do výzkumných programů se zapojí až 1200 studentů.

Vědcům přinese institut do jejich praxe nejmodernější technologie, unikátní přístroje a zázemí srovnatelné se světovými výzkumnými instituty. »Do budoucna je CEITEC investice pro Jihomoravský kraj a město Brno. Očekáváme, že region významně posune z hlediska ekonomického růstu a jeho prestiže v zahraničí,« konstatoval Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně.

Při spolupráci sedmi výzkumných programů: pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli, molekulární veterinární medicína, mají v CEITECu vznikat inovativní vynálezy s velmi širokým zaměřením, např.: výzkumní vojenští roboti a nanoroboti, speciální hydrogely, které dokážou spojit nalomené kosti pomocí injekční stříkačky, zubní náhrady keramických a kovových materiálů šité pacientovi přímo na míru či samočisticí nátěry budov. Vědci budou také studovat lidskou mysl a mozek nebo dokonce technologie na vyhledávání nejrychlejších a nejkvalitnějších spermií. Na základě výzkumu lidských i zvířecích molekul a buněk probíhajícím v CEITECu dokáží lékaři včas a spolehlivě diagnostikovat infekční, onkologická aj.onemocnění.

Vysokoškolský pedagog, jihomoravský krajský a brněnský městský zastupitel za KSČM Daniel Borecký k tomu podotkl: »Schválením evropské dotace je splněna první etapa realizace jedné z rozvojových priorit Strategie pro Brno – materiálu s vročením červen 2002. V našich současných společensko-politických podmínkách je tato priorita, formulovaná jako Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání, považována nejen komunisty za jeden ze tří pilířů možného rozvoje. Pro mě osobně představuje CEITEC důkaz toho, že jak konkurence, tak zejména vzájemná spolupráce dnes do značné míry rivalitních brněnských univerzit při úzkém propojení města a kraje může přinést skutečně velký rozvojový efekt pro město a jeho širokého zázemí. Znamenalo to mj. překonat subjektivní představy o možné lokalitě vhodné pro toto pracoviště.  Jsem proto rád, že v připravovaném novém územním plánu města je např. již vytipována i odpovídající plocha  pro územní rozvoj jedné z tradičních brněnských univerzit, na kterou se dosud nedostalo,« poznamenal zastupitel Borecký.

(vž)


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 08. 06. 2011 | 832 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.