Informace zastupitelů

Osmé zasedání Zastupitelstva města Brna

Sto padesát bodů osmého zasedání není až tak mnoho, přihlédneme-li k prázdninové přestávce. Šest z nich bylo sice staženo a nahrazeno dalšími šesti materiály, ale jako bonus jsme „na stůl“ v průběhu jednání obdrželi informativní zprávu – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA BRNA. Takže jsme se dočkali. Přestože diskuze nebyly nijak zvlášť vypjaté, primátora nevykazoval příliš smyslu pro humor.

  1. Představení jmenovaných vedoucích směřovalo do oblasti kultury: vedoucí Odboru kultury MMB PhDr. Viera Rusinková a ředitelka Turistického informačního centra města Brna, p.o., PhDr. Petra Kačírková Ph.D. Obě se budou zřejmě muset smířit s tím, že na kulturu bude méně peněz.
  2. Na výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí 2011 navazoval „akutní“ materiál obsahující „zásadní nesouhlas ZMB s návrhem Ministerstva financí z 26.7.2011 na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní)“, který má rozpočet města o dalších 0,9 mld. Kč. Proti tomuto nesouhlasu vystoupil pouze Ing. Kacer za TOP09, kterého při hlasování podpořili pouze další tři zastupitelé (klub TOP09 má 9 členů).
  3. Řada materiálů obsahovala městské „porcování medvěda“ vytvořeného z přijatých dividend, i když jeho celková podoba (ani výše) nebyla představena. Na základě těchto rozhodnutí dostane MČ Brno-Starý Lískovec investiční transfer 3.000 tis. Kč, MČ – Brno-Komín investiční transfer 1.200 tis. Kč, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Královo Pole a MČ Brno-Ořešín v souhrnu 860 tis. Kč jako neinvestiční transfer, Filharmonie Brno, p.o., Muzeum města Brna, p.o. a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. neinvestiční příspěvky v souhrnu 2,250 tis. Kč. Dohromady to dělá 7.310 tis. Kč z přijatých dividend. Řekne někdo, kolik toho ještě zbývá?
  4. Město Brno zavedlo institut sociálních bytů s tím, že si tím vytvoří nabídku obecního bytového fondu pro sociálně slabší občany. Městské části však v této oblasti příliš nespolupracují, protože pouze MČ Brno-Židenice a MČ Brno-sever poskytli pro letošní rok úhrnem 3 byty. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na byty startovací je ve fázi odvolání se města proti jeho zrušení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nečiní město v těchto aktivitách potřebný pokrok.
  5. „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“ byla doplněna o ustanovení vztahující se k sociálnímu programu „Prostupný model bydlení“.
  6. Živější diskuzi (včetně občanů) vyvolalo navržené neschválení přeřazení domovních celků Kosmova 11 a,b,c, a Tábor (lichá) 43 až 63 v MČ Brno-Královo Pole do seznamu domů určených k prodeji, přestože zastupitelstvo MČ přeřazení doporučilo jednoznačně (podpořilo 18 členů ZMB). Proti přeřazení stály rozsáhlé investice a stále nesplacený úvěr (schválilo 33 členů ZMB). Domnívám se, že přesuny mezi prodejem a ponecháním si v majetku města by mělo mít srozumitelná pravidla a především limity dané rozsahem bytového fondu, který si město ponechá.
  7. Město Brno se rozhodlo prodat areál hotelu Myslivna společnosti Zoppirino, s.r.o. za smluvní cenu 65. 000 tis. Kč s předkupním právem v případě zájmu nemovitosti zcizit. Stává se tak po neúspěšných nabídkových řízeních v letech 2008 a 2009 za významně vyšší ceny. Současná cena podle posledního znaleckého posudku ze srpna 2010.
  8. Město Brno získá z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 29,871 tis. Kč pro projekty Zoologické zahrady Brno, a to „Expozice orlů“ a „Expozice klokanů“ o celkové hodnotě 40,338 tis. Kč.
  9. Samostatnou kapitolou je pořizování územních plánů na úrovni města i kraje. U schváleného zadání změny ÚPmB „Aktualizace Územního plánu města Brna“ schváleného zastupitelstvem v červnu 2009 bylo - v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení „vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43“ – zastaveno pořizování „úpravy ÚPmB“. Proto ZMB přijalo „záměr pořídit změnu zadání změny ÚPmB (Aktualizace)“. Vzhledem k tomu, že souběžně pořizuje nový Územní plán města Brna a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude v září schvalovat „Zásady územního rozvoje JMK“ se všemi riziky jejich zpochybnění u soudu, se ocitáme v situaci, překonaný Územní plán města Brna z roku 1994 nás bude ještě nějakou dobu provázet při územních řízeních.

Rada města Brna skutečně vyvinula potřebné úsilí, „donosila“ a přijala „Programové prohlášení Rady“. Na určité zlehčení tohoto dokumentu primátorem při jeho prezentaci jsem reagoval v tom smyslu, že programové prohlášení není „vnitřní dohodou koaličních partnerů“, ale signálem opozici a zejména veřejnosti. V preambuli samotného Prohlášení se Rada města Brna ZAVAZUJE. Jak vážně to myslí, se bude postupně ukazovat na jednotlivých krocích.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 09. 09. 2011 | 1660 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.