Informace zastupitelů

Nesystémová strategie bytové politiky vedení města Brna

V současné době probíhalo v zastupitelských klubech připomínkování materiálů z oblasti bydlení - návrhu postupu města při prodeji obecních bytů a koncept strategie bydlení. Především v prvním materiálu se objevily body, které se daly označit za zarážející.

Byl to hlavně navrhovaný postup při prodeji bytového domu jako celku v případě nezájmu nájemců o koupi. V materiálu se přímo uvádělo, že pokud nebudou mít nájemci zájem o koupi, bude dům vyklizen, nájemcům zajištěno náhradní bydlení a dům bude prodán v nabídkovém řízení.

Ještě horší byl druhý bod, ve kterém se psalo: „Nechtějí-li nájemci přijmout náhradní byty ani za okolnosti změny vlastníka, bude prodán pronajatý dům jiné osobě v nabídkovém řízení“. Tento bod byl i díky výhradám klubu KSČM upraven do mírnější podoby, ale i přesto s ním mám celkem problém.

Materiál v současné podobě obsahuje větu, že nájemníkům budou nabídnuty jiné byty podle potřeby nájemce a příslušníků domácnosti, ale stále neřeší fakt, že bytů je v Brně nedostatek. Podle názoru našeho klubu by město v  případě, kdy nájemci nemají o koupi domu zájem, mělo od jeho prodeje ustoupit.

Také byl upraven bod týkající se prodeje bytů po jednotkách, a to do této podoby: „Nepřijme-li nájemce nabídnutý náhradní byt odpovídající jeho bytovým potřebám, může ZMB rozhodnout o prodeji vymezené jednotky jiným způsobem“. Já se jen ptám, jakým způsobem, to se jsem se totiž v materiálu nedočetl.

Rovněž s konceptem Strategie bydlení se nedá v řadě bodů souhlasit. Tento „koncept“ pouze konstatuje, že bytů je nedostatek a jsou často v nevyhovující kvalitě. Přesto je město chce prodávat za nehorázné nadtržní ceny. Je dobře, že předkladatelé těchto změn zohlednili naše připomínky, ale i přesto vedení města podle mého názoru nepřistupuje k bytové problematice systémově.

Jiří Hráček
člen Zastupitelstva města Brna (KSČM)


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 03. 2016 | 626 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.