Život a dění v Brně

Krok správným směrem

jak vidí problematiku startovacích bytů PAVEL BŘEZA. Před půlrokem rozšířilo Zastupitelstvo města Brna pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna o dvě nové kategorie: byty sociální a byty startovací. Přistoupilo tak na otevření témat, nad kterými přešlapuje již několik vlád České republiky.

Města a obce dostaly od státu do majetku bytové domy k tomu, aby měly nástroj na naplňování bytové politiky na komunální úrovni. Mnohé z nich však tento majetek proměnily prodejem na příjmové stránky rozpočtů, a tak se materiálně zbavují odpovědnosti za bydlení.

Město Brno se touto cestou nevydalo a kromě excesů některých městských částí si stále zachovává přiměřený objem obecních bytů. Prodej obecního bytového fondu nastartovaný vyhláškou města Brna č. 3/1996 již dobíhá a výtěžek těchto prodejů slouží spolu s příjmy z nájemného a dotačních titulů k regeneraci té části obecních bytových domů, které se město uváženě rozhodlo si ponechat.

Musí se ovšem vyrovnávat s tendencemi dosáhnout na koupi obecního bytu u těch nájemníků, kteří se obávají růstu nájemného, dosud nelimitovaného ani z úrovně státu, ani z úrovně města Brna. Město se nedokázalo vypořádat se „svévolí některých starostů“ městských částí v prosazování maximální výše nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, zatěžování žadatelů o obecní byt finančními pohledávkami za předchozím nájemníkem a náklady na uvedení bytu do obyvatelného stavu. A to vše spolu s využíváním takto získaných prostředků v rozpočtu na jiné účely.

Proto považujeme za vhodné zavedení titulu sociálních bytů pro nízkopříjmové kategorie osob, které budou zřizovány z uvolněných obecních bytů odpovídající velikosti. Tím se řeší sociálně únosné bydlení současně s uvolňováním cenově náročných nadměrných bytů pro nové dispozice jako efektivní restrukturalizace bydlení.

Startovací byty jsou tématem nové výstavby směřující k vytvoření prostoru mladým manželům k přechodnému, časově omezenému samostatnému bydlení do doby, než si pořídí byt vlastní. Proto také nemíří na nízkopříjmové vrstvy, ale sledují garanci příjmů na pořízení vlastního bytu dočasným uživatelem, a tím i násobné využití nových moderních bytů.

Sdružení nájemníků podporuje investování města Brna do bydlení formou sociálních bytů i bytů startovacích, bude však také usilovat o to, aby obecní byty zajišťovaly ekonomickou i sociální stránku bydlení.

První rok realizace projektu startovacích bytů ukáže zájem i meze tohoto systému. V dalších letech by pak bylo vhodné mít pro tyto účely k dispozici obecní pozemky, aby se snížila finanční náročnost této aktivity.

Pavel Březa
Autor je předseda Krajské organizace Sdružení nájemníků


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 17. 01. 2011 | 1185 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.