Informace zastupitelů

Koalice jako Pat a Mat

V podstatě „oddechové“ 21. zasedání Zastupitelstva města Brna tak zahájilo svoji třetí desítku kopou materiálů (myslím tím 60). Je na místě opakovat JUDr. Matonohovou z lednového Brněnského Metropolitanu, kdy své vyjádření „spolupráce koalice a opozice: ani stín naděje“ doplnila citací ze Švejka. Tentokrát si koalice schválila metodiku podpory vrcholového sportu, „paní Müllerová“. A JE TO!

 1. PhDr. Libor Blažek vystřídal dosavadního vedoucího odboru Archiv města Brna, Dr. Nováka, který oznámil odchod do důchodu.
 2. Během projednávání dotazů, připomínek a podnětů občanů se zastupitelstvo nenechalo vyvést z míry. Ani při požadavku na odvolání náměstkyně primátora pro kulturu Ing. Bohuňovské, vedoucí odboru kultury MMB a vedoucího komise pro kulturu RMB z funkcí souvisejících s řízením kultury města Brna. Ani při vystoupeních občanů proti výsledku výběrového řízení na sochu moravského markraběte, římského krále Jošta Lucemburka na Moravském náměstí v podobě označené za dona Quichota na žirafě (?).
 3. Největší diskuze se však rozvinula – oprávněně – kolem dobu č. 9 na schválení nové Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně:
  • Metodika řeší přidělení finanční podpory již na rok 2013 na základě žádostí z minulého roku, tedy žádostí podaných za podmínek předchozí metodiky. Proč tento postup, se ukázalo v průběhu diskuze: podezření na účelovou podporu některých klubů při zavedení tzv. fixní hodnoty pro I. skupinu kolektivních sportů podle odst. 5 Metodiky.
  • Fixní hodnota, která je stanovována podle rozpočtu klubu, je rozdělena do pěti pásem. Rozpočet nejvyššího pásma nad 75 mil. Kč generuje fixní hodnotu ve výši 10% rozpočtu. Rozpočty pásem do 75 mil. Kč, do 10 mil. Kč a do 3 mil. Kč dávají fixní hodnotu ve výši 10% horní hranice pásma, zatímco rozpočet pásma do 30 mil. Kč dává fixní hodnotu ve výši 15% horní hranice pásma. Problém pásem spočívá v tom, jaký podíl má fixní hodnota vůči dolní hranici pásma:
  • rozpočet těsně nad 3 mil. Kč: fixní hodnota 1 mil. Kč = cca 33%
  • rozpočet těsně na 10 mil. Kč: fixní hodnota 4,5 mil. Kč = cca 45%
  • rozpočet těsně nad 30 mil. Kč: fixní hodnota 7,5 mil. Kč = cca 25%.

  Znamená to, že se různé kluby podílí zcela různě na svém rozpočtu, tj. někteří se ve vztahu k fixní hodnotě podílí 90%, zatímco jiní 55%.

  • Nastavení pásma do 30 mil. Kč znamená významnou preferenci klubů, jejichž rozpočet spadá právě do tohoto pásma, což se – podle návrhu na poskytnutí dotací v bodě č. 10 – týká basketbalu ženy (Women basketbal Brno, s.r.o.), přičemž vůbec není uveden původní rozpočet klubu, podle něhož by bylo zřejmé, jakou měrou se na něm bude dotace podílet. Návrh, aby se fixní hodnota odvozovala v celé šíři jako 10% rozpočtu, koalice „bojkotovala“ (23 členů se aktivně zdrželo).
  • K čemu ten povyk, když rozhodujícím údajem je tzv. marketingový koeficient, kterým se u I. skupiny kolektivních sportů v rozmezí 10 až 50 a u individuálních sportů v rozmezí 1 až 20 pracně nasčítané body vynásobí součtem bodů dle počtu hráčů a tzv. bodů výkonnostních. A to aniž existují objektivizující kritéria, takže vše je v rukou „hodnotící“ Komise pro tělovýchovu a sport RMB na základě „zdůvodněného“ (?) návrhu OŠMT MMB. Tentokrát se obdivuhodně shodlo všech 12 přítomných.
  • Perličkou je, že v rozporu s veškerou logikou jsou v metodice marketingové koeficienty uváděny jako body. O tom, že je to faktický nesmysl, se nepodařilo úředníky magistrátu přesvědčit. A nemělo to ani vliv na hlasování koalice, přestože její jednotlivci si to uvědomovali. Nicméně co je dohodnuto, to se odhlasuje, i kdyby „čert na koze skákal“.
 4. Vlastní návrh na poskytnutí dotací definovaný v tabulkách A až H na základě před chvílí schválené metodiky neposkytuje jednu zásadní informaci, a to rozpočet klubu. Můžeme proto nabýt dojmu, že je tomu tak záměrně, abychom nemohli rozklíčovat skutečnou míru podpory jednotlivým klubům a jejich postavení „na výsluní“ u statutárního města Brna.
 5. Důležitým rozhodnutím je změna čl. 9. odst. 3 „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob“, umožňující nájemníkovi, kterému byl pronajat obecní byt v průběhu procesu prodeje příslušné nemovitosti, aby „se účastnil koupě ve smyslu čl. 5 pravidel, a to za shodných podmínek s ostatními nájemci“. Je třeba si uvědomit, že proces prodeje od schválení záměru do realizace trvá osm až dvanáct měsíců. Během té doby mohou nastat změny v pronájmu konkrétních bytů. Budeme požadovat, aby v případě přidělení obecního bytu v prodávané nemovitosti byla povinnost pronajímatele uvědomit neprodleně Bytový odbor MMB o této skutečnosti a aby Bytový odbor měl povinnost zajistit zaslání nabídky ke koupi novému nájemníkovi, aby mohl účinně jednat ve vztahu ke vznikající právnické osobě vytvářené za účelem odkoupení nemovitosti.
 6. Není bez zajímavosti materiál z „Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města“, týkající se navýšení celkových rozpočtových nákladů projektu „Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42“, a to z 35 mil. Kč v roce 2009 postupnými studiemi a projektovými dokumentacemi až na 71 mil. Kč. Bude to konečné?
 7. Mezi informativními zprávami se ocitla Výroční zpráva za školní rok 2011/2012, která se nestala předmětem jednání
 8. Nadstavbou běžného jednání Zastupitelstva města Brna byl akt udělení Cen města Brna pro rok 2012 čtrnácti laureátům, který se uskutečnil v zasedacím sále na Nové radnici ve večerních hodinách.

Myslím si, že koalice překračuje práh únosnosti, pokud se týká přijímání usnesení ke kritizovaným materiálům. Mohu se usmívat nad tím, když schválí dokument (Metodika na podporu vrcholového sportu) se zcela zjevnou faktickou chybou (uvádění jednotek – bodů u násobného koeficientu). Pokusil jsem se zvýraznit tento kiks srovnáním s interpretací zákona Ministerstvem vnitra při vylučování uchazečů o post prezidenta. Nicméně schválení tohoto dokumentu (Metodiky) koalicí bez obhajoby jeho objektivity a bez vyjasnění podezřelých souvislostí, považuji jednak za nedostatek soudnosti a jednak za aroganci - nejen vůči opozici.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 23. 01. 2013 | 1474 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.