Informace zastupitelů

K zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/35 dne 30. ledna 2018

Při omluvené absenci primátora Vokřála byla až překvapující bravurnost a citlivost 1. náměstka Hladíka (KDÚ-ČSL) při řízení prvního zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v letošním roce. Ani on si ovšem neodpustil drobných diskusních výpadů proti opozičním zastupitelům. A že jsme se mezi nimi neztratili.

Již při úvodním schvalování programu jsme totiž předložili návrh na zrušení usnesení k bodu 165 z minulého jednání Zastupitelstva, který řešil dotační smlouvu se z.s. Meeting. Chtěli jsme tím tento bod znovu projednat proto, že k hlasování o něm došlo v době, kdy my, sedící v zadních řadách sálu, jsme teprve dostávali podkladové materiály. Znovuobnovení hlasování nám nebylo umožněno. Nezbude asi nic jiného, než se obrátit na kontrolní výbor zastupitelstva s dotazem, zda nebude třeba upravit jednací řád!

V programu došlo i na změny v zastupitelstvu, kdy hnutí ANO a klub KDÚ-ČSL vyměnili své zastupitele, kteří po loňských parlamentních volbách odstoupili. Jenže, co koalice hned nepředvedla? Lidoveckého zastupitele, který právě složil zastupitelský slib, následně hned zvolili do funkce předsedy finančního výboru! No uvidíme, jak tento nový zastupitel Brna zvládne pozici mj. kontrolora dodržování výdajové struktury takřka 16-ti miliardového rozpočtu města.

V dalším bodu jednání ZMB koalici neprošel nově podávaný návrh vyhlášky o provozování hazardních her. Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato, zřejmě si to budeme muset střihnout znovu po té, až se nám uzdraví pan primátor. To pak snad již bude hlasů dostatek. V bodě 53, kde se jednalo o privatizaci bytů, se dalo poznat, že se blíží komunální volby. Hnutí ANO totiž ustoupilo ze své nesmlouvavosti vůči cenám prodávaných bytových domů. Odůvodnění, že jde o " nápravu reliktu minulosti" nelze obhájit, protože na to přece nepotřebuji 5 minutovou klubovou „masírovací“ přestávku! Důsledkem rozsáhlé diskuse k těmto bodům bylo, že v dopolední části jsme projednali jen 33 bodů.

Během přestávkové pauzy v zasedání ZMB také zasedala rada, aby předložila - světe div se - body na stůl. Je již zavedeným koloritem našich jednání, že podkladové materiály ani nepřistanou na stůl a ty, zastupiteli, už hlasuj! Problematiku neřeš, nepátrej po její podstatě. To je hlásaná  transparentnost naší brněnské koalice.

Na každém z několika posledních zasedáních zastupitelstva se projednává akce RE:PUBLIKA - soubor akcí prý k oslavám 100 let od vzniku ČSR a 90 let brněnského výstaviště. Znamená to neustálé navyšování nákladů, jakkoli koalice stále tvrdí, že jde jen o přesuny v rámci schváleného rozpočtu. Již se v tom nějak ztrácíme a proto z opozičních řad přišel i požadavek na předložení souhrnného finančního přehledu do příštího ZMB. K předloženým informativním zprávám lze konstatovat, že Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 je jen obhajobou školského odboru, který se v ní v podstatě chválí, jak vše dělá dobře. Jen okrajově zmiňuje problém s nedostatkem míst v mateřských školách (podle zprávy se ho daří řešit navyšováním kapacit počtu dětí v MŠ) a také kladně hodnotí inkluzi a integraci dětí ve vyloučených lokalitách (plno učitelů s ní sice má problém, ale to materiál neřeší a naopak tvrdí, že inkluzivní vzdělávání je trendem v našich školách). Také zmiňuje, že v poslední době došlo na území města k nárůstu soukromých a církevních mateřských a základních škol. Neřeší však, proč tomu tak je, ale jen tento stav popisuje.

Informativní zpráva Policie ČR pak jaksi opomenula zmínit událost, ke které došlo v Brně dva dny před Štědrým dnem, kdy v Běhounské ulici došlo k těžkému zločinu. I proto si stále malujeme, jak je Brno bezpečné město.

Tradičně posledním byl bod Interpelace zastupitelů. Z řad opozice byla opětně interpelována problematika směny historicky cenných nebo reprezentativních městských budov pro soukromého podnikatele Procházku. S nesouhlasem se směnou se na vedení města v rámci dotazů a připomínek obrátili i sami občané. K tomu poznamenáváme: lze jen doufat, že v rámci ducha radou uplatňovaného principu „o co si kdo řekne, to mu dáme“, není chápán i termín „flexibilní územní plán“, který se objevil v rámci textu jedné z částí připravované Strategie pro Brno 2050.

V rámci bodu se také opětně prokázala arogance náměstka Mrázka, který slušně odpovědět na dotaz zastupitele prostě neumí. Na náš dotaz, jak pokračují práce na rekonstrukci venkovních bazénů na Riviéře, odpověděl, že si to máme najít v zápise z rady! A další část odpovědi, že město není investorem stavby, také neobstojí. Vždyť jediným akcionářem Starezu – organizace, která to má na starosti, je právě město a zastřešující koncernový výbor těchto městských organizací fakticky představuje Rada města Brna!
Další náš dotaz směřoval k stěhování jednoho z celků společnosti SAKO, kterým je Provoz svozu TKO. Uvidíme, jak se k položeným dotazům postaví pan primátor, protože vzhledem k možnostem využití uvolněného prostoru je to téma hodně palčivé. V rámci interpelací jsme rovněž  vznesli přímluvu za Úrazovou nemocnici, které schází nejméně 50 nemocničních lůžek (za 2,2 mil. korun bez DPH). Vzhledem ke zde dosahované kvalitě zdravotní péče si tato nemocnice zaslouží i zabezpečení možnosti poskytování péče na úrovni 21. století i pro rekonvalescence pacientů po operačních zákrocích.

Helena Sýkorová,Daniel Borecký, Jiří Hráček a Martin Říha za zastupitelský klub KSČM v ZMB


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 05. 02. 2018 | 229 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.