Informace zastupitelů

K zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/18 dne 17. května 2016

Již více než měsíc sledujeme situaci na brněnské radnici vzniklou rozpadem jejího koaličního vedení. Rezignací lidovců vzniklo vakuum, které je nutno řešit. Dosavadní jednání nevedla k žádnému řešení a ani se nedá předpokládat, že tomu tak v brzké době bude. My, zastupitelé za KSČM, jsme současným stavem velmi znepokojeni. Jsme si vědomi svého dílu zodpovědnosti za správu města, svěřenou nám voliči při posledních volbách, byť jako opozičního hráče.Současný stav nám však neumožňuje naplňovat ani tuto roli.

Vzhledem k tomu, že všechna dosavadní jednání bývalých koaličních stran a hnutí dosud nevedla k výsledku, který by zajistil řádnou správu města a života jeho obyvatel, obracíme se na všechny kluby zastupitelů politických stran a hnutí, jakož i nezařazených zastupitelů zvolených občany města do Zastupitelstva města Brna, k zahájení nových jednání napříč celým politickým spektrem. Jsme připraveni jednat se všemi subjekty, které náš zastupitelský klub osloví. Vědomí své zodpovědnosti k nemalé části voličů za prosazování svého volebního programu jsme jednoznačně vyjádřili v interpelacích na květnovém jednání ZMB.

S vědomím odpovědnosti za chod města jsme byli my - zastupitelé za KSČM v ZMB - tak jako vždy připraveni k jednání zastupitelstva města. Již v úvodu jsme ale bohužel nemohli podpořit hlasování o programu, přestože se projednávaly tak důležité body, jako např. Závěrečný účet města Brna, výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2016 aj. Důvodem našeho nesouhlasu s programem bylo to, že mnoho jeho bodů neprošlo projednáním v poradních orgánech Rady města nebo výborech Zastupitelstva. Ale na řádném předprojednání v pracovních orgánech města musíme jako opozice trvat! Již v krátké době podruhé totiž Finanční výbor při své neusnášeníschopnosti nepřijal program a tudíž nejednal. Stalo se tak z důvodu neúčasti koaličních zástupců, kteří na tato jednání pravidelně nechodí. Je na pováženou, že koalice, honosící se svou otevřeností a demokratičností, takto neprojednané body přesto zařadila na jednání zastupitelstva, kde byl jeho program schválen minimální většinou hlasů a to díky pomoci lidoveckého zastupitele Rychnovského, který se tím postavil proti názoru svého klubu. Proto jsme my v bodech, které nebyly projednány v poradních orgánech, vůbec nehlasovali. Při následujícím projednávání těchto bodů pak bylo zástupcem klubu ČSSD navrženo jejich stažení, což bohužel také neprošlo. Máme se snad domnívat, že jsou poradní orgány zbytečností? Jak dlouho bude koaliční vedení města, které již nemá radní z KDU-ČSL, prosazovat materiály tímto způsobem? To ukáže čas. Není to ale dobrá zpráva pro občana voliče, který by se měl asi vážně zamyslet, zda byla jeho volba do zastupitelstva města tou správnou!

Reakcí na tento stav jistě je i to, že v bodu Podněty občanů opět vystoupil Dr. Sládek. Vypadá to, že se zřejmě stane pravidelným koloritem na zasedáních Zastupitelstva města Brna.

V interpelacích na primátora a vedení města z naší strany zazněl i dotaz, zda lze městem zřizovanou institucí veřejně porušovat zákon. Domníváme se totiž, že tisková zpráva TIC města Brna, v níž byl použit šlechtický titul před jménem Karla Habsburského, je překročením zákona 61/1918 Sb., který je neustále součástí našeho právního řádu. Koalice se neustále vrací k odkazu první republiky, kde šlechtictví a používání řádů a titulů bylo zrušeno a proto by legislativa z tohoto období měla být pro ni vlastní.

Součástí interpelace zastupitele Říhy byla i jeho reakce na odpověď primátora k úkolu pro vedení města, vzešlému z dubnového zasedání Zastupitelstva města Brna týkajícího se „Preventivní prohlídky dětí ve školských zařízeních zřizovaných městem“. Jestliže Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že nelze realizovat v rámci stávající legislativy. Proto se ptal, zda a co v tom budeme konat nebo tuto problematiku necháme usnout.

V následující interpelaci se zastupitel Hráček důrazně ohradil proti návštěvě představitele sudetských Němců v Brně dne 28.5.2016 a současně své kolegy zastupitele informoval o akci Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu konané v Brně v týž den.

Závěrem: s očekáváním budeme sledovat jak koalice - nekoalice bude pokračovat ve vládnutí nad městem Brnem. Bude upraven zasedací pořádek již na příštím zasedání? Uvidíme.

Za klub zastupitelů KSČM
Martin Říha


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 20. 05. 2016 | 465 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.