Tiskové zprávy

K jednání Zastupitelstva města Brna Z7/38 dne 10. dubna 2018

Vlastní jednání Zastupitelstva města Brna (ZMB) začalo s drobným časovým skluzem. Všem přítomným bylo zřejmé, že primátor města, ing. P. Vokřál (Ano) čeká, až dorazí potřebný počet koaličních zastupitelů. Oproti jiným toto aprílové (dubnové) jednání se pak vyznačovalo chválihodným nebo přinejmenším akceptovatelným předřazováním a již méně vhodným a dobrým vyřazováním z takřka 140 plánovaných bodů programu.

V rámci schvalování jeho programu byl kupodivu přijat náš návrh na doplnění programu o bod č.140. Jeho náplní bylo schválení zamítavého stanoviska k uvedení divadelní hry „Vaše násilí naše násilí“ v rámci brněnského divadelního festivalu. Stanovisko MěV KSČM v Brně k tomu bylo zveřejněno již několik dnů před tím a veřejná reakce na uvedení této rozporuplné hry nabírá v Brně na intenzitě. Přijetím tohoto bodu do programu a následném předřazením jeho projednání dala sama koalice signál, že v závěru volebního období nemusí vždy být jejich hlasování až tak jednotné a semknuté! Zopakujme, že my, klub zastupitelů za KSČM, vnímáme toto uvedení jako bezpečnostní riziko pro občany města Brna. Následně náš, ani lidovecký návrh na doporučující usnesení k neuvedení této hry nebyl sice přijat, nicméně brněnská veřejnost tím byla informována o možných bezpečnostních rizicích. Osobní zodpovědnost tak ponese ředitel Národního divadla v Brně.

Po mnoha peripetiích si v rámci dalšího programu jednání ZMB koalice schválila finanční dotaci pro hudební klub Crankazyl, s.r.o. A to i se závěrečnou informační perličkou od pana Hollana staršího, že tam bude poté večer vystupovat s mužským pěveckým sborem a srdečně nás zve, s následným poděkováním za pozvání a ironizujícím dodatkem od pana primátora, že ale nesmí podupávat, aby nedělali vibrace.

Z dalších bodů – ze dvou rozvojových strategií města byla ZMB schválena Koncepce sportu města Brna na léta 2018-2030 a neschválena Strategie kultury a kreativních odvětví. I to svědčí o rozporuplnosti vedení této oblasti v gesci náměstka M. Hollana, přestože i v případě investic do sportu lze upozornit na reálnost koncepce vzhledem k finančním možnostem města na jedné a šíři záměrů a dotací na straně druhé.

Jak jsme upozorňovali již v předcházejících projednáváních problematické se pro nás jevilo a jeví celkové schválení záměru realizace výstavby třetího kotle K1 ve Spalovně Brno. Spolu s klubem ČSSD, jehož zástupce v tomto duchu na zasedání ZMB i vystoupil, jsme přesvědčeni, že by bylo prospěšnější nejprve schválit zpracování dokumentace na hodnocení EIA (posouzení záměru z pohledu vlivu na životní prostředí) a územní rozhodnutí (záměr z pohledu územního plánu) a až následně vlastní realizaci celého projektu rozvoje energetického využívání komunálního odpadu.

Na závěr, v bodu Připomínky a podněty, zastupitel M. Říha (KSČM) poděkoval za vyčerpávající odpovědi na své minulé dotazy a současně se zeptal, proč již po dvakráte nedostal odpověď od pana primátora, co bude dál s uvolněnými pozemky po přestěhování Divize svoz odpadu SAKO Brno, a.s. z Černovic! Dosavadní odpověď byla totiž značně vyhýbavá. Zřejmě i proto, že tento záměr se pro SAKO Brno jeví jako finančně velmi nevýhodný.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 04. 2018 | 283 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.