Tiskové zprávy

K jednání Zastupitelstva města Brna Z7/37 dne 6. března 2018

Již 37. zasedání Zastupitelstva města Brna nebylo ani o nádraží, ani o slohových cvičeních zvaných Strategie Brno 2050, tedy o budoucím rozvoji města, jako spíše o realizování festivalu všelidové zábavy v celkové částce přes 100 mil. Kč. Zřejmě nejlépe by mu slušelo pojmenování "Naši Furianti".

Proto se raději ani nediskutovalo o předloženém Souhrnném rozpočtu města Brna na rok 2018, ani o zvýšení výdajů v projektu Zřízení rekreačního plovoucího mola na Brněnské přehradě. Málo diskuse proběhlo i k návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, tedy o zkrácení či výjimkách ze zákonné doby nočního klidu. Pak ale to, co jsme my zažívali naživo, a občané viděli v přímém přenosu, se snad nedá ani popsat.

Hned po začátku zasedání se totiž ukázalo, že brněnská vládnoucí koalice „dnes není ve formě“, protože po vyřazení dvou zastupitelů ze svých řad, po mediálně avizovaných meziklubových neshodách a především při absenci svých členů neměla zajištěnu většinu. Proto projednávání jednotlivých problematických bodů mělo skluz, když zahrnovalo až několikahodinové diskuse, přerušované i návrhy na porady koaličních klubů nebo samotné Rady města Brna.

Konkrétně jsme se zasekli v rámci bodu Schválení rozpočtového opatření na festival Re/publika na kontroverzní "Seznamce", neboli projektu české umělkyně Kateřiny Šedé s názvem EX:PO – Největší československé rande, při kterém se pokusí na základě konkrétních kritérií vytáhnout 1918 nezadaných žen (959) a mužů (959) z internetových seznamek a pozvat je do Brna, kde získají jedinečnou příležitost seznámit se úplně jinak, než bylo doposud běžné (citováno z důvodové zprávy). Z výše uvedených důvodů měla opozice jedinečnou šanci takovému rozhazování veřejných prostředků (celkové náklady tohoto projektu činí 4,4, mil. Kč) říct dost. Bohužel klub sociální demokracie svým jedním hlasem pomohl k prosazení i takového uměleckého projektu. Podle nás místo nesmyslného projektu je lepší raději dát peníze do vybavení škol, na domovy pro seniory nebo startovací bydlení pro mladé rodiny!
Opětně jsme také dostali na stůl materiál na dotaci spolku Crankazyl, s.r.o. na zvukovou aparaturu pro jimi provozovaný klub, svým programem vystihující určitou současnou módu! A to přesto, že již na minulém zasedání ZMB se na stůl dostaly opakované stížnosti na velkou hlučnost a celonoční rušení s výjezdy městské policie. Světe div se, stížnosti obyvatel z okolních ulic zřejmě nikoho nezajímají, resp. upřednostňuje se zde to, že „klub má sociální cítění, je napojen na brněnské sociální programy“ (opět citace z důvodové zprávy) . Po urputné bitvě, přerušování jednání a opakovaných hlasováních o stažení se podařilo, že tento bod byl nakonec z programu stažen.

Závěrečnou třešničkou na dortu březnového zasedání ZMB byl návrh na úpravu vymezení působnosti 2. a 3. náměstka primátora, jak se oficiálně zaobalilo odvolání z řízení oblasti dopravy pro neschopnost. Bod 133 tak jen naplnil naše očekávání a gesce dopravy byla náměstkovi Hollanovi (za Žít Brno) odebrána. I když by jsme si dokázali představit, že by se mohlo pokračovat i v dalších oblastech jeho působností (kultura a sociální služby), což jsme také primátorovi sdělili. V tom však náš hlas již vyslyšen nebyl! I tak věříme, že to bude ku prospěchu věci a řízení oblasti dopravy se zlepší.

Při až neúnosné dopravní situaci ve městě se řešení hledá i ve výstavbě parkovišť systému Park & Ride. Jedno z takových má vzniknout na místě bývalého parkoviště světově známě firmy Zetor Brno, které je na systém městských komunikací napojitelné přes již dnes velmi zatíženou křižovatku Novolíšeňská – Trnkova. Zde jsme požadovali vypracování a předložení dopravní studie řešící kapacitu křižovatky, do které by v dohledné době měla být směrována i doprava z velkého městského okruhu (od Tomkova náměstí).

V závěrečných dotazech a podnětech zastupitelů jsme opět vznesli otázky k rekonstrukci bazénů na Riviéře, protože přes naše upozorňování už z odpovědi na naše předcházející dotazy bylo jasné, že tato akce se městu Brnu pěkně prodraží! O kolik to celkem bude raději dodané odpovědi nezmínily, když k dnešnímu datu jsou již účtovány vícepráce za 4 mil. Kč! Náš další dotaz byl vznesen na možnosti řešení vybudování nových sportovních stadiónů. Při neúnosných požadavcích majitele dopravní infrastruktury v oblasti Ponavy je na čase říci, že tedy půjdeme jinam, třeba do prostoru BVV. Vždyť i pan primátor na svém FB profilu připouštěl, že i s jinou variantou je třeba počítat. Řekněme tedy to "B" a vyšleme signál, že město se nenechá vydírat! Také jsme zažádali o doplnění informací o přesunu divize Svoz komunálního odpadu, součásti městské společnosti SAKO. Budeme zejména zvědaví, jakých nových informací se dočkáme ohledně záměrů na využití takto uvolněných pozemků při ul. Černovické!


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 07. 03. 2018 | 275 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.