Informace zastupitelů

Jubilejní - desáté zasedání zastupitelstva města Brna

Necelých sto bodů desátého zasedání se tentokrát do dopoledního jednání nevešlo – dvacet bodů, včetně podnětů zastupitelů proběhlo až po obědě. Přispěl k tomu souběh námětů na dodatečné zařazení na jednání: návrh Rady města Brna na projednání „vícezdrojového financování kulturních institucí ve městě Brně“ a návrh opozice na usnesení „k výsledkům I. etapy návrhu rozpočtu města Brna na rok 2012, týkajícím se příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřízených městem“. Protože koalice návrh kompletní opozice do programu nepustila, nabídla nechtěně prostor pro diskuzi v bodě „své“ Rady. Žhavost tohoto tématu potvrdila i diskuze veřejnosti (za Brněnskou filharmonii, Husu na Provázku a Národní divadlo v Brně).

  1. Není nad to, když se prakticky začne jednání posledním bodem (tzv. „na stůl“) a když je tento bod příhodnou záminkou pro otevření dalších témat. Vícezdrojové financování kultury je dlouhodobou bolestí města Brna. Proto létaly jiskry mezi členy stávající koalice a koalice minulé. Takže se vlastně přiznali, že po celou dobu tento problém nikdo aktivně neřešil. Jakoby to měla být záminka pro to nedělat nic ani do budoucna. Musel jsem reagovat s tím, že z dosavadních diskuzí vyplývá, že „politické subjekty koalic se bytostně nesnášejí, ale na povrch to vyplývá až po skončení takové koalice“.
  2. Zastupitelstvo se obrátilo na orgány státu a Jihomoravského kraje „k systémové změně na vícezdrojové financování kultury ve městě Brně“, žádá Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí ČR o „adekvátní stálou finanční podporu brněnským kulturním institucím“ a vyslovilo „opětovný nesouhlas se změnou rozpočtového určení daní ve vztahu k městu Brnu“.
  3. Koalice současně nepodpořila společný návrh opozičních klubů, které žádaly „analýzu provozních výdajů města Brna s cílem nalézt úspory bez omezení rozsahu a kvality služeb poskytovaných občanům města Brna“. Prý proto, že snížení příspěvků na provoz příspěvkových organizací města Brna, které vzala Rada města Brna v říjnu na vědomí, již není aktuální. Přihlásit se na podnět opozice k tomu, o čem říká, že dělá, je pod jejich důstojnost? Navíc – volně parafrázováno: „za rozpočet přece odpovídá koalice, tak co se do toho opozice plete!“. Záleží na výši podílu dotace na celkovém rozpočtu organizace, ale obecně lze považovat redukci příspěvku o 20% za likvidační, pokud přispěvatel neodhalil nedostatky v hospodaření nebo v „podnikatelském“ plánu.
  4. Kromě výzev kulturní veřejnosti, aby se město jako zřizovatel vzpamatovalo a upustilo od likvidace svých kulturních zařízení, zazněly výzvy na odvolání ředitele Národního divadla v Brně pro manažerská i odborná pochybení. Ředitel NDB využil prostor na vyjádření nejen k obhajobě své práce, ale také k útokům na kritiky. Uvidíme, jakou to bylo zprávou pro vedení města.
  5. S rozpočtovými opatřeními se „roztrhl pytel“. Předkladatelé si mnohdy pletou „důvod“ a „účel“, a proto je problém se orientovat v tom, zda někdo, kdo a kdy vlastně schválil poskytnutí finančních prostředků, které je „důvodem“ předloženého rozpočtového opatření. Rovněž není kontrola nad účtem příjmů z dividend a jeho použití je „skryto“ až v rozpočtovém opatření.
  6. Prodeje a záměry prodejů bytových domů či domovních celků nevybočily ze standardů projednávání a také nepřinesly žádné změny v Seznamech (domů určených k prodeji a domů určených k ponechání v majetku města).
  7. Neschválená nabytí nemovitostí pro vysoké cenové požadavky sebou nesou pečeť současného přístupu k Cenové mapě města Brna. Prodávající inspiruje Cenová mapa ke stupňování cenových požadavků a už vůbec se neomezují tím, že údaje cenové mapy se nevztahují k pozemkům pod komunikacemi. Zpracovatel by si toho měl být vědom při definování cenových polygonů.

Z podání adresovaných Zastupitelstvu města Brna je myslím na čase se konečně vypořádat s placením odpadků v Sociálním ústavu v Brně-Chrlicích, kde „exekuce majetku Lindy, sirotka z dětského domova, za nezaplacené poplatky za komunální odpad“ se jeví jako skandální.
Mimochodem, jubileum se neslavilo.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 01. 2012 | 1906 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.