Život a dění v Brně

Jak si město představuje bytovou politiku

Po komunálních volbách se vytvořila zcela nová koalice. Jejího řízení se ujalo ANO a nově si přizvalo protestní Žít Brno s podporou pirátů a vrátily se dvě strany (Strana zelených a KDU-ČSL). Po uplynulých osmnácti měsících stále nevíme, jaké má koalice záměry, protože Rada města Brna ještě nepřijala své programové prohlášení.

Mohli bychom si říci, že jsou tam mnozí noví a že potřebují se zapracovat a nabrat zkušenosti, než představí svůj program. Volební programy stran se již dnes promítají do výstupů jednotlivých odpovědných funkcionářů, i když to z některých kroků a opatření tak nevypadá. Každý z vyvolených subjektů totiž městu ordinuje své představy bez vzájemné provázanosti.

Žít Brno si uvolňuje své členy na problematiku sociálního začleňování, což je jistě levicová materie a bylo by vhodné ji podporovat. Souběžně tak chce dosáhnout na prostředky pro návrat bezdomovců do standardní společnosti, čemuž podřizuje i politiku bytovou na úkor běžných žadatelů o obecní byty. Město bude vracet do vyhrazených bytů částečně i ty, které předtím vyhodily z obecního bytu městské části pro neplacení nájemného a jiné prohřešky. A to aniž by se hodlalo zabývat otázkami dluhů, nástupů do práce a podobně, jako součástí jejich resocializace.

Strana zelených obhospodařuje územní plánování a její představitel ve vedení města se vzpírá zadání potřebného Nového územního plánu města Brna, přestože byl ministerstvem pro místní rozvoj ujištěn, že k tomu krajský územní plán nepotřebuje. Strana zelených se totiž jménem města chystá napadat Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, ať už je to proto, že některé věci hodlá řešit jinak, než si představuje, a jiné kraj řešit nehodlá, protože jsou v rozlišovací schopnosti města.

Lidovci s tezí „dobrého hospodáře“ zastavili završení prodeje obecního bytového fondu založeného od roku 1996, zrušili veškeré pobídky podle schválených pravidel a dokonce odstoupilo od prodeje domů, jejichž prodej již akceptovali nájemníci a vytvořili si jednotlivě úvěrové závazky. Minulý týden zastupitelstvo rozhodlo, že bude prodávat pouze bytové domy natolik zanedbané, že náklady na potřebné opravy přesáhnou patnáctiletou výši nájemného (viz moje vyjádření v únoru).  Ať si tu zanedbanost nese ke své tíži nájemník, který dosud snížený komfort bydlení musel snášet!

Návrhy do Koncepce bydlení či Strategie bydlení se mimo jiné zabývají myšlenkou, jak udržet ve městě „přespolní“ studenty: nabídnout jim obecní byty s možností jejich odkoupení „za ekonomicky výhodnou cenu“. Takže město hodlá lákat nové obyvatele a trestat obyvatele stávající! Poněkud nad rámec koncepcí byly výzvy vedení města do městských částí, aby ze svého portfolia uvolnily obecní byty pro speciální projekt pro bezdomovce či pro migranty.

Nad tím vším stojí nositelé sloganu, že „BUDE LÍP“, aniž by se zabývali smysluplností a provázaností předkládaných a schvalovaných záměrů. Možná i proto, že ANO jako jediné – zatím – má vnitřní personální problémy.
Považujeme v oblasti bydlení za zásadní:

  • provázanost veškerých aktivit v oblasti bydlení na jednotných principech;
  • zpracovat Strategii bydlení na principech udržitelného rozvoje obecního nájemního bydlení za ceny odpovídající kvalitě bytu i lokality, určované s ohledem na náklady na jeho správu;
  • tím usměrnit poptávku po odprodejích obecních bytů, která se opírá o představu, že jako vlastník se dokážou o byt starat pečlivěji a zejména levněji než současný správce;
  • k tomu patří i bytová výstavba;
  • soustavná práce s nájemníky v případě pohledávek na nájemném a službách, aby se zastavil jejich růst a vytvořily podmínky pro uhraditelné nájemné;
  • poskytování přiměřeného bydlení se týká i starších osob, které uvízly v nadměrných bytech, a to i soukromých.

A tak se jeví, že neexistence Programového prohlášení je záměr koalice, který má ušetřit občana před informacemi, co ho ještě do konce volebního období čeká. Občan by totiž mohl dospět k závěru, že něco takového nedopustí v podzimních volbách do kraje.

Ing. Pavel Březa,
člen Komise bydlení Rady města Brna za Klub KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 24. 03. 2016 | 612 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.