Informace zastupitelů

Hra na spravedlnost

Necelá stovka bodů 15. zasedání Zastupitelstva města Brno prošla jednáním a hlasováním bez závažných zádrhelů. Pozornost některých zastupitelů a zejména veřejnosti upoutal především bod, ve kterém se šlo o přesun stovek bytů do seznamu domů, které bude město prodávat. Rozsáhlá diskuze však proběhla především na základě zájmu nájemníků zařadit další stovky bytů do prodeje, která vyústila v detailní hlasování.

    1. Vystoupení žadatelů o přesun bytových domů do prodeje zabralo nejen půlhodinu vyhrazenou dotazům a připomínkám veřejnosti. Hlavním motivem bylo rozhořčení nad nespravedlností, že někomu se byt do vlastnictví prodává a dotčeným se neprodává. Dále bylo město kritizováno za nejpomalejší „privatizaci“ v rámci České republiky. Pominu to, že obecní bytový fond není majetkem státu, a tudíž nemůže být privatizován, ale je prodáván. Zamyslet se musíme nad zásadními aspekty bytové politiky státu a obcí. Město Brno se musí konečně ujmout role koordinátora bytové politiky na území města - aniž by to znamenalo zasahování do pravomocí městských částí. Konkrétní znalost místních podmínek ještě neznamená koncepční správnost rozhodování samospráv městských částí, a proto nemůže být akceptováno mechanicky (jak někteří požadovali). Proto také trvale požaduji, aby městské části svá stanoviska k návrhům pro rozhodování města zdůvodňovaly a neschovávaly se za prohlášení, že se na tom usnesly hlasováním.
    2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2011, odsouhlasilo celoroční hospodaření a finanční vyrovnání bez výhrad a schválilo související opatření.
    3. Zastupitelstvo trpělivě vyslechlo připomínky občanů k návrhu změn seznamů bytových domů prodávaných podle Pravidel prodeje, zejména v části navrhovaného neschválení přeřazení domů ze seznamu domů, které si město ponechá, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji. Vystupující občané považují to, že nejsou schvalováni k převodu bytových domů do jejich vlastnictví, přestože k tomu splňují základní podmínky, za nespravedlivé s poukazem na domy prodávané. Prodej domů není nárokový ani při splnění podmínek podle Pravidel, ale město bude muset důsledněji pojmenovávat principy, na základě kterých se rozhoduje. Souvisí to i s tím, že některé městské části přehodnotily své postoje k prodejům, ať už věcně či populisticky, a nechávají „černého Petra“ městu. Bytová politika města není jednoduchá záležitost a město se – ve snaze zalíbit se veřejnosti – nemůže nezodpovědně vyprodat veškerý obecní bytový fond. Obecní bytový fond není pouze záležitostí sociálních bytů.
    4. V návaznosti na výše uvedený tlak na prodej obecních bytových domů je třeba řešit otázku nájemného v těchto bytech, protože nejistota dalšího vývoje výše nájemného po skončení účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného vede nájemníky ke snaze dosáhnout na vlastnické bydlení. Dosavadní „podklad“ pro stanovení nájemného v podobě tzv. cenové mapy nájemného, který je znám již dva roky, by podle údajů pro okolní města v Jihomoravském kraji nevěstil nic dobrého pro město Brno. Vždyť kritizované „cílové nájemné“ z roku 2010, vyhlášené ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti se zákonem o jednostranném zvyšování nájemného, je pro města v Jihomoravském kraji (56,- Kč/m2) překračováno o více než 50% (pro Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapnice dokonce okolo 100%). Co by to udělalo s cílovým nájemným v Brně, které se pohybuje v rozpětí 76,- až 112,- Kč/m2? Naštěstí již zřejmě není na straně ministerstva pro místní rozvoj vůle tuto cenovou mapu zkompletovat pro celé území České republiky.

Nezbývá než usilovat o to, aby se formou dialogů překlenuly propasti (i rozdílné zájmy) města a městských částí a podobně i mezi koalicí a opozicí. Nemělo by to však být obdobou zájmové shody koalice s TOP 09 nad tzv. zdravotnickou koncepcí, kdy nebyla ani vůle doložit její závěry analytickými podklady.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 06. 2012 | 1158 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.