Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 63 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-63 |
Informace zastupitelů

Ach ta opozice!

Dubnové 23. zasedání Zastupitelstva města Brna „sfouklo“ téměř stovku bodů, když na úkor polední přestávky o necelou půlhodinu přetáhlo 12. hodinu. Není těžké si představit, oč rychleji by hlasování proběhlo, nebýt OPOZICE (zejména Klubu Strany zelených).

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 04. 2013 | 1260 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Koalice jako Pat a Mat

V podstatě „oddechové“ 21. zasedání Zastupitelstva města Brna tak zahájilo svoji třetí desítku kopou materiálů (myslím tím 60). Je na místě opakovat JUDr. Matonohovou z lednového Brněnského Metropolitanu, kdy své vyjádření „spolupráce koalice a opozice: ani stín naděje“ doplnila citací ze Švejka. Tentokrát si koalice schválila metodiku podpory vrcholového sportu, „paní Müllerová“. A JE TO!

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 23. 01. 2013 | 1463 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Najdeme čas také bilancovat?

Zastupitelstvo města Brna završilo druhou desítku svých zasedání a současně uzavřelo rok 2012. Mohlo by se očekávat bilancování uplynulých dvou let šestého volebního období, ve kterém poprvé v městě Brně „spolupracuje“ tzv. velká koalice, tedy ČSSD s ODS, která se vrátila po čtyřletém koaličním půstu. Náročná agenda projednávaných bodů, z nichž některé se těšily mimořádnému zájmu a rozsáhlé diskuzi, však žádné zamýšlení nedovolila.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 14. 12. 2012 | 1095 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe

Statutární město Brno začíná nabírat dech, aby zpracovalo a přijalo rozpočet na rok 2013 determinovaný opatřeními vlády a usneseními Parlamentu České republiky. To se projevuje přímo nebo nepřímo v obsahu listopadového zasedání Zastupitelstva města Brna. Nejdéle a nejsilněji se odehrávala diskuze nad návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 09. 11. 2012 | 1528 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Čemu můžeme věřit?

Ještě před prázdninami jsme se sešli nad skoro sto padesáti body 16. zasedání Zastupitelstva města Brno. Na první pohled banální body nás stály nevídanou spoustu času, protože se v některých bodech nenacházela shoda.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 06. 2012 | 1359 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Hra na spravedlnost

Necelá stovka bodů 15. zasedání Zastupitelstva města Brno prošla jednáním a hlasováním bez závažných zádrhelů. Pozornost některých zastupitelů a zejména veřejnosti upoutal především bod, ve kterém se šlo o přesun stovek bytů do seznamu domů, které bude město prodávat. Rozsáhlá diskuze však proběhla především na základě zájmu nájemníků zařadit další stovky bytů do prodeje, která vyústila v detailní hlasování.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 06. 2012 | 1151 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb

Na sto dvanáct bodů 14. zasedání Zastupitelstva města Brno jsme museli odložit oběd. Občany zaujal návrh na pořízení změny plánu v k.ú. Kohoutovice, do něhož „velkorysá“ městská část pustila 1,5 ha lesa na výstavbu garáží. Klíčovým bodem však byl materiál nazvaný „Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“, nesourodý dokument obsahující nezdůvodněné a ekonomicky nepodložené náměty. Uvedené „signály“ (v terminologii ředitele Nemocnice Milosrdných bratří) je prý nutno schválit, přestože schválená řešení budou dle příslibu dále prověřována v širokém dialogu všech politických klubů, takže vlastně neplatí. Účelová „rozšířená koalice“ (ČSSD, ODS TOP09) odmítla vzít „koncepci-nekoncepci“ na vědomí, aby ji následně schválila.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 04. 2012 | 1271 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Stanovisko ke koncepci zdravotnictví

Stanovisko zastupitelů města Brna zvolených za KSČM k materiálu "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních".

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 04. 04. 2012 | 916 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Jako by o nic nešlo

Osmdesátka bodů se stihla projednat do čtvrt na dvanáct. Pouze dva podněty občanů. Na diskuzní vystoupení, které ovládli Zelení, se primátorovi nechtělo příliš odpovídat: rozhodování rady je kolektivní a peněz je málo (takže není co vysvětlovat, ani důvody daného rozhodnutí, ani libovůli ve výběru příjemců dotací). Právo rozhodovat spojené se zodpovědností za rozhodnutí nelze odbýt tím, že „to tak vyšlo z hlasování“.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 08. 03. 2012 | 1686 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Ve znamení sporů v městské části Brno – Starý Lískovec

Téměř by nebylo o čem jednat na dvanáctém zasedání Zastupitelstva města Brna, nebýt rozporů v městské části Brno-Starý Lískovec. Obědvat jsme mohli už po skončení zasedání, nebýt jeho přerušení v důsledku výhrůžky.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 01. 2012 | 2390 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Projednávání rozpočtu města Brna - opozice na obtíž

Hlavním tématem jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Brna bylo schválení rozpočtu města. Koalice při projednávání prokázala dvě vlastnosti: trpělivost k vyslechnutí všech připomínek a hlasování ve stylu „NENECHÁME SI DO TOHO MLUVIT“. Tuto strategii konečně demonstroval primátor již na minulém zasedání, kdy nepřipustil otevření jakékoliv diskuze k rozpočtu s tím, že rozpočet je výsostné právo a odpovědnost koalice. Uvidíme, jak dlouho jim toto odhodlání vydrží.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 01. 2012 | 1736 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Jubilejní - desáté zasedání zastupitelstva města Brna

Necelých sto bodů desátého zasedání se tentokrát do dopoledního jednání nevešlo – dvacet bodů, včetně podnětů zastupitelů proběhlo až po obědě. Přispěl k tomu souběh námětů na dodatečné zařazení na jednání: návrh Rady města Brna na projednání „vícezdrojového financování kulturních institucí ve městě Brně“ a návrh opozice na usnesení „k výsledkům I. etapy návrhu rozpočtu města Brna na rok 2012, týkajícím se příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřízených městem“. Protože koalice návrh kompletní opozice do programu nepustila, nabídla nechtěně prostor pro diskuzi v bodě „své“ Rady. Žhavost tohoto tématu potvrdila i diskuze veřejnosti (za Brněnskou filharmonii, Husu na Provázku a Národní divadlo v Brně).

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 01. 2012 | 1891 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Deváté zasedání zastupitelstva města Brna

Projednání necelých sto bodů devátého zasedání zabralo s jednou přestávkou čtyři hodiny, takže zasedání skončilo krátce po dvanácté. A to přesto, že jsme se do přestávky na kávu nedostali ani na 30. bod, protože se vyskytly body, které se těšily velké diskuzi. Čas strávený na zasedání zkrátili i občané, z nichž pouze dotčené osoby využily čtvrthodinu na to, aby sdělily své obavy o operu Národního divadla v Brně.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 19. 10. 2011 | 1612 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Brněnští komunisté se chystali na zastupitelstvo

BRNO – Na nadcházející úterní jednání Zastupitelstva města Brna se chystali společně komunističtí členové samospráv města i jeho městských částí.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 07. 10. 2011 | 927 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Osmé zasedání Zastupitelstva města Brna

Sto padesát bodů osmého zasedání není až tak mnoho, přihlédneme-li k prázdninové přestávce. Šest z nich bylo sice staženo a nahrazeno dalšími šesti materiály, ale jako bonus jsme „na stůl“ v průběhu jednání obdrželi informativní zprávu – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA BRNA. Takže jsme se dočkali. Přestože diskuze nebyly nijak zvlášť vypjaté, primátora nevykazoval příliš smyslu pro humor.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 09. 09. 2011 | 1648 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-63 |

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.