Tiskové prohlášení MěV KSČM v Brně ze dne 14. května 2018

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 16. 05. 2018

Dáme město do pořádku, tak znělo heslo hnutí Ano 2011 před minulými komunálními volbami. Současná koalice v čele s hnutím Ano 2011 však udělala v Brně ještě větší chaos než jsme čekali. I občané již vědí, že ze zábavy město žít nemůže. V běžném životě trápí občana města problémy s parkováním, kolabující doprava je brána jako každodenní kolorit. Slyšeli jsme mnoho slibů, např. o stadionech, žel zůstalo jen u slibů.

Vlastní realizace volebního programu zmiňovaných členů koalice zůstala jen na papíře. Důvodem může být absence programového prohlášení, dokumentu námi důsledně po celé funkční období požadovaném. Přípravou různých studií a vizí, které stály nemalé prostředky daňových poplatníků, se určitě nic nepostaví. Prosperují z toho jen různé neziskovky. Každý z nás má možnost vidět, co se v době od posledních komunálních voleb postavilo, opravilo zrekonstruovalo. Je toho dost, žel jde o akce připravené bývalým zastupitelstvem. A každý si to může srovnat s předchozím volebním obdobím při vědomí, že dnes má město k dispozici o 2 miliardy korun více.

Důvodem může být pochopitelně určitá neodbornost těch, kteří převzali řízení města, při  neochotě naslouchat názorům odborníků. Příklad hnutí Žít Brno dokládá i zjevnou nekompetentnost koaličních partnerů. Jistě, v poslední době například významně vzrostly práce na opravách ulic ve městě. Tak významně, že se městem nedá normálně projet. Nějak se zapomnělo, že opravy je nutno provádět takovým způsobem, aby doprava aspoň trochu fungovala. Občanům nemůže stačit přebírání mezinárodních cen za projekty typu Rapid Re-Housing (mimochodem, přidělování bytů a začleňování lidí jde zajistit i jinak a hlavně levněji). Stejně tak jim těžko může stačit, když jim dnes radnice ukazuje co by v Brně chtěla v příštím období udělat, místo aby se pochlubila, co skutečně pro zkvalitnění jejich života udělala. Občané totiž očekávají město opravené a funkční, pak teprve vytváření vizí.

Projednávání závěrečného účtu tato slova jen potvrzuje. Koalice neumí, (i když pro některé umí) spotřebovat a investovat prostředky daňových poplatníků určené ke zkvalitnění žití v městě Brně. Jak dokládá materiál Zastupitelstvu města Brna ke schválení – Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017, výdaje byly upraveny na 15,3 mld. a skutečné plnění činilo 12,7 mld., tzn. plnění na 83,2 %. Samostatnou otázkou je plnění kapitálových výdajů. Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů dosáhl 1,37 mld. Kč. Poklesly nejvíce výdaje na dopravu a to o 41 mil. Kč. I když sice vzrostly kapitálové výdaje o víc jak půl miliardy, dohánění na poslední chvíli před volbami ničemu nepomůže a přináší to výše zmiňovaný chaos. I to snad vypovídá o skutečném stavu města.

Je starou pravdou, že sliby se nic neudělá. Na rozdíl od končící koalice však slibujeme, že budeme pracovat pro občany a naše město, vždyť Brno patří všem. Dejte nám důvěru a ukážeme Vám, že to umíme!

MěV KSČM v Brně