Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na II. pololetí 2017

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOHOUTOVICE, Vydáno dne: 15. 09. 2017

Pravidelné body jednání:Datum -hodina

Obsahové zaměření

Připraví - odpovídá

29. 8.
17.00

 • Příprava voleb 2017 (akce KV a MěV KSČM v rámci volební kampaně, volební kampaň v Kohoutovicích, okrskové volební komise aj.)
 • Členská evidence, životní jubilea členů MO
 • Různé

členové výboru

12. 9.
17.00

 • Příprava voleb 2017 (včetně hodnocení dosud probíhající volební kampaně)
 • Příprava členské schůze 24. 10. 2017
 • Zahájení přípravy výroční členské schůze (19. 12. 2017)
 • Informace o obsahu internetových stránek MěV a MO
 • Různé

členové výboru

27. 9.
15.00

 • Předvolební akce (prostranství před poliklinikou – zastávka MHD Voříškova – vystoupení Josefa Boudy + rozdávání letáků)
 • V období od 15. 9. – 15. 10. – kontaktní akce na zastávkách MHD Lipsko, Voříškova, Jírovcova – termíny budou upřesněny na jednáních VMO

členové výboru

10. 10.
17.00

 • Volby 2017
 • Příprava výroční členské schůze 19. 12. 2017

členové výboru

 

24. 10.
17.00

 • Členská schůze

Hodnocení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR

členové výboru

14. 11.
17.00

 • Jednání se členy výborů ZMČ a komisí RMČ
 • Příprava výroční členské schůze
 • Členská evidence, životní jubilea členů MO

členové výboru

5. 12.
17.00

 • Dokončení přípravy výroční členské schůze
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání
 • Návrh plánu práce na I. pololetí 2018
 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce

členové výboru

19. 12.
17.00

 • Výroční členská schůze

 

členové výboru

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů MěV KSČM a usnesení ÚV KSČM.