VOLBY 2017 - TITULNÍ STRANA

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: ARCHIV - VOLBY 2017, Vydáno dne: 20. 07. 2017

Vítáme Vás ve volební příloze pro parlamentní volby 2017, kde najdete všechny důležité informace pro vaše správné rozhodování ...

Schválená kandidátní listina KSČM pro volby do parlamentu za Jihomoravský kraj
STÁHNOUT ZDE [PDF]


PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ ZA MĚSTO BRNO

Ing. Václav Fišer

Mír a právo se nikdy nezajistí samo

Václav Fišer

54 let, bydlí v Brně, odborník v oblasti obrany a vnitřní bezpečnosti, krizového managementu ve složkách IZS a veřejné správě, ochrany obyvatelstva; působil jako voják z povolání, policista, úředník ministerstva a krajského úřadu, nyní zaměstnanec ve zdravotnické záchranné službě.

Ve své práci vždy usiluje o prospěch všech obyvatel. Je členem Komise pro životní  prostředí a veřejný prostor Rady městské části Brno-Líšeň. Je také např. autorem rezortní koncepce připravenosti zdravotnictví na mimořádné události a její prosazování, autorem učebních textů a desítek odborných článků, aktivní lektor, oponent návrhů předpisů krizového řízení (např. krizový zákon). Je také členem revizní komise Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP, z. s., Společnosti radiobiologie a krizového plánování ČLS JEP, z. s., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Českého národního výboru pro omezování následků katastrof, z. s. a Moravského rybářského svazu, z. s.

Už 34 let je ženatý, má dvě děti.

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Socialismus nebo barbarství!

47 let, žije v Brně, archeoložka. Většinu života prožila v Nymburce, kde na ni dýchala historie „městečka, kde se zastavil čas“, a tak se rozhodla pro archeologii. Tato profese ji postupně provedla od tamního vlastivědného muzea, přes Národní muzeum, americký archeologický institut INSTAP-EC až na Masarykovu univerzitu v Brně, kde se snaží učit adepty archeologie, že historie není ani náhodná ani záhadná, že vše má svou příčinu a o každé informaci je třeba pochybovat.

Studium historie v dlouhé perspektivě ji utvrdilo v přesvědčení, že systém, ve kterém žijeme, může dát lidem už jenom bídu, války, fašismus, totalitu, úpadek kulturních a morálních hodnot.

Říká: „Kapitalismus je dnes životu nebezpečný. Nejsem spasitel, všeznalec ani jasnovidec. Neodvratný kolaps systému umím pochopit, ale ne zastavit. Jeho spontánnost by však mohla přinést konec lidstva. Mým cílem, nejenom ve volební kampani, je otevírat debatu o síle a možnostech člověka práce - ať už zaměstnání má, nebo ne, ať už k volbám chodí, nebo ne. Sjednotit své síly s ostatními a nakonec vzít situaci do vlastních rukou, aby mír, šetrné zacházení s přírodním prostředím, realizace každého jednotlivce, všeobecná dostupnost vzdělání a zdravotnictví, důstojné bydlení, kulturní a sportovní vyžití nebo hodnotný odpočinek nezůstaly hodnotami, jejichž existence je podmiňovaná ekonomickým ziskem podnikatelských kolosů. Toto mé přesvědčení prostupuje mojí dosavadní profesní, publikační i osobní aktivitou.“


Stručný volební manifest
Komunistické strany Čech a Moravy


Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

Život bez obav

Sociální spravedlnost a úcta k práci

Ekonomika pro lidi

  Příroda pro nás i budoucí generace

Demokracie a lidská práva


DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
K VOLBÁM 2017