Plánovaný vyhazov chudých rodin z bytů soukromé společnosti

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 02. 12. 2016

Ano, jde o situaci, na kterou jsme upozorňovali již v dávné minulosti, a nyní znovu v souvislosti s návrhem nových pravidel pronájmu a prodeje obecních bytů. Divoká privatizace bytového fondu v minulosti nesla tato rizika a ta nastala, například v ulicích Cejl, Bratislavská, Vlhká a dalších. Ukazuje se, že prodej bytových domů a také bytů třetím osobám i s nájemníky není správnou volbou, zvláště když se jedná o prodej firmám se sídly v daňových rájích.

Musíme také konstatovat, že město není na výpovědi nájemníkům v takovém rozsahu připraveno, což ostatně přiznává i radní Brna-střed pro sociální věci pan Oplatek. Citujeme ho doslovně: „O problému víme, v rámci našich omezených možností děláme maximum, ale jsme schopní řešit situaci jen u jednotlivých rodin, ne u všech.“

Nastalá situace rovněž evokuje otázku: Nevede tento vyhazov k tomu, aby bylo město vydíráno k odkoupení nemovitostí od příslušné společnosti? Pokud tomu tak bude, je značně neetické až amorální brát si jako rukojmí lidi sociálně slabé a hůře schopné řešit takovou situaci. KSČM plně podporuje postoj dotčených a jejich protest proti takovému jednání soukromého vlastníka nemovitostí!

Musíme se vrátit k obecnému řešení a připravit koncepci bydlení pro Brno s dostatečnou rezervou pro řešení podobných situací, ale i dostatečného množství sociálních bytů. Náš návrh je vyčlenění minimálně 50 bytů pro obdobné události. I proto jsme upozorňovali na nová pravidla pronájmu a prodeje obecních bytů a požadovali stanovisko, kolik bytových domů a počet bytů vlastně město Brno potřebuje k zajištění bydlení pro své občany. Jsme si plně vědomi, že ne každý občan má prostředky na zakoupení vlastní nemovitosti. V těchto případech má nastoupit stát, v tomto případě město a občanovi pomoci! Vždyť vlastnictví bytů není žádným civilizačním standardem v Evropě.

Jak z této šlamastiky ven? Vedení města Brna musí převzít zodpovědnost.

Vyzýváme primátora města Brna k urychlenému jednání a řešení této mimořádné situace. Primátor je nejvyšším zástupcem občana a byl zvolen do funkce, aby složité životní situace občanů řešil. KSČM v Brně byla a je připravena podat pomocnou ruku a rady k řešení.