Stanovisko MěV KSČM v Brně k místnímu referendu o poloze Hlavního nádraží v Brně

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 21. 09. 2016

KSČM trvale prosazuje zajištění možnosti občanů zúčastnit se přímo rozhodování o nejzávažnějších otázkách života společnosti cestou referenda. To však neznamená bezvýhradnou podporu takovému referendu, které ve svém důsledku tuto možnost fakticky nenabízí. Takovým referendem je bezesporu i chystané referendum o poloze Hlavního nádraží v Brně.

Problematika určení polohy tohoto nádraží je v Brně diskutována již neuvěřitelně dlouho. Vždy šlo v zásadě o to, zda modernizovat stávající nádraží či vybudovat nové v odsunuté poloze. MěV KSČM v Brně od samého počátku podporuje variantu nádraží v odsunuté poloze a v tomto duchu také přistupuje k orientování veřejnosti.

Ustavující zasedání současného Zastupitelstva města Brna v listopadu 2014 bylo na základě podpisů občanů získaných skupinou aktivistů hájících první možnost nuceno vyhlásit místní referendum o poloze osobního železničního nádraží v Brně. Prostřednictvím tohoto referenda by tak občané města měli mít možnost se k poloze nádraží vyjádřit. Bohužel, předkládané otázky nedávají možnost se jednoznačně vyjádřit k uvedeným dvěma možnostem s nimiž nejen že nekorespondují, nedávají dokonce ani možnost vyjádřit se ke konkrétnímu umístění nádraží. Problematickou se jeví i skutečnost, že obě otázky, tak jak jsou formulovány, se navzájem jednoznačně nevylučují. Nelze tak vyloučit, že obě otázky ve skutečnosti skrytě směřují k zachování nádraží ve stávající poloze.

Formulace otázek tak ve svém důsledku navozuje možnost, že veškeré, především finanční prostředky vynaložené v minulém období přijdou vniveč a celý problém se tak vrátí o desítky let zpět do bodu 0. V důsledku toho lze předpokládat, že nové nádraží na vysokorychlostních transevropských tratích bude postaveno mimo město Brno. Tím toto referendum, tak jak je připravováno, může svými výsledky vážně poškodit nejen zájmy města a jeho občanů, ale ve svém důsledku i Jihomoravského kraje a celé ČR vzhledem ke skutečnosti, že budování vysokorychlostních železničních koridorů má evropský rozměr.

MěV KSČM v Brně, vědom si nedostatků chystaného referenda, tak nemůže doporučit svým členům, sympatizantům i dalším občanům kladnou či zápornou odpověď na předložené otázky vzhledem k jejich nejednoznačnosti a nejasnosti.

Z uvedených důvodů městský výbor nemůže občanům doporučit zúčastnit se tohoto hlasování při vědomí, že v tomto konkrétním případě to znamená vzdát se svého práva na spolurozhodování.