Sport a společnost těchto dnů ...

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: ARCHIV - VOLBY 2016, Vydáno dne: 04. 09. 2016

Sport byl vždy nedílnou součásti společenského dění. Dotýkal se a dotýká nás občanů takříkajíc bez věkového omezení. Ať již jako aktivních účastníků nebo jako sportovní veřejnosti – příznivců či fanoušků. Sport pod různými logy či úslovími již od dob Tyrše je nejmasovější volno-časová aktivita spolu s tím i čas od času velmi významná společenská událost jako například olympiády. Sport v městě Brně a Jihomoravském kraji má pro svoji rozsáhlou základnu i výsledky velkou podporu společnosti.

Sport v Brně a okolí představuje nekonečné množství obětavých pracovníků jak v roli trenérů, cvičitelů či organizátorů sportovních akcí nebo každodenního sportovního dění v oddílech či klubech. Významná je i účast tělesné výchovy na školách všech typů včetně sportu vysokoškolského.

To vše potřebuje podporu, zejména při vytváření materiálních podmínek jak pro rekreační sport, tak pro výkonnostní či vrcholový. V tomto vedle podpory sponzorské mají nezastupitelné místo orgány místní, městské i krajské samosprávy. Rozšiřuje se síť sportovišť, modernizuji se stávající haly či sportovní zařízení avšak tempo není takové jak by si sportovci přáli. Tady jde o spojení jak o zastupitelských orgánů se státem a soukromými subjekty.

Co by mělo být v současnosti prioritou?

Další rozvoj sportovních aktivit na základních školách v rámci družin, tak jak to prosazuje Unie sportu spolu s městem. Promyšlené poskytování dotací ze strany města i kraje sportovním klubům, oddílům i jednotlivcům k provozování sportovních aktivit včetně investic.

Rozhodnější přístup ze strany města, kraje a samotných sportovních subjektů k přípravě výstavby velkých sportovních zařízení. Mám na mysli bez určení pořadí výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami a nové hokejové haly též v prostoru za Lužánkami. Veřejnost, a to nejen sportovní se mohla již seznámit s modely těchto zařízení. Dále k podpoře plavání vůbec vybudovat další bazény ať již jako součást zařízeních Starez sport nebo plaveckého svazu.

V poslední době byla velmi přínosná modernizace na Rondu ve prospěch hokeje, či zastřešení části tribuny fotbalového stadionu na Srbské.

Patřím tak říkajíc k dlouholetým podporovatelům sportovního dění na úrovni města i kraje. Soustřeďuji se zejména na podporu v oblasti dotací a investic. Pracuji v komisích pro sport města i kraje a snažím se pomoci i aktivní činností ve statutárních orgánech FC Zbrojovka a HC Kometa. V našem volebním programu je zakotvena podpora sportu jako významné volno-časové aktivitě. Určujícím pro nás není pořadí v tabulce, byť umístění v horní části nás těší, ale počet zapojených sportovců jak v pravidelné aktivitě tak ve sportovních kroužcích na školách.

Dejme si společný cíl přivést ke sportu co nejvíce dětí a mládeže. Buďme v tom aktivními pomocníky rodičům.

Ing. Ladislav Býček,
kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM.