Volební program Jihomoravské krajské organizace KSČM BRNO

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: ARCHIV - VOLBY 2016, Vydáno dne: 24. 07. 2016

PRIORITY PRO BRNO - PROSPERUJÍCÍ, BEZPEČNÁ A PŘÁTELSKÁ METROPOLE JIŽNÍ MORAVY.

Priority pro Brno:

  1. Schválení zásad územního rozvoje podporujících zlepšování úrovně života obyvatel kraje s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí úroveň a s důrazem na dopravu
  2. Opatření směřující k rozvoji ekonomiky v tradičních i nových odvětvích (strojírenství, textilní obory, elektronika, výpočetní technika)
  3. Rozvoj vzdělávání s prioritou technických a řemeslných oborů, podpora učňovského školství
  4. Budování systémů a opatření k zadržení vody v krajině s vazbou na účelná protipovodňová opatření a odvod odpadních vod s důrazem na čerpání dotací
  5. Realizace technických opatření na horním toku řeky Svratky pro uchování čistoty Brněnské přehradní nádrže
  6. Výstavba domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory v na území města Brna
  7. Součinnost kraje při budování Janáčkova kulturního centra (včetně finanční spoluúčasti)
  8. Ochrana, udržení a rozvoj kulturních tradic Jihomoravského kraje, včetně spolupráce se spolky
  9. Podpora sportovních aktivit s důrazem na sport pro širokou veřejnost
  10. Zajištění bezpečnosti strategických objektů a bezpečnosti občanů.