Město se chystá na prodej obecních bytových domů

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Aktuality a novinky, Vydáno dne: 24. 02. 2016

Vedení města pustilo do projednávání „Návrh postupu města při prodeji bytového fondu“ doplněný návrhem „Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji podle uvedeného postupu“. Pokud budou tyto dokumenty projednány a schváleny Zastupitelstvem města Brna, potvrdí podle mého názoru město Brno svou politiku „dobrého hospodáře na úkor občana města“.

Není potřeba příliš velké fantazie k tomu, abychom si představili, jak mohou být občané – nájemníci - městem osloveni:

„Vážený nájemníku,
s radostí Ti můžeme oznámit, že jsme přijali postup města při prodeji bytového fondu, který nahrazuje námi zrušená Pravidla prodeje.
Máš nadále zájem odkoupit si do svého majetku obecní byt, protože jsi přesvědčen o tom, že si ho dokážeš spravovat levněji, než to dělá město či příslušná městská část? Potom tedy věz, že jsme se rozhodli Ti byt neprodat.
Budeme totiž nyní výhradně a pouze prodávat ty byty či bytové domy, které jsou natolik zanedbány, že vyžadují opravy, jejichž výše přesahuje nájemné vybrané za patnáct let:

Věříme, že oceníš naše chování dobrého hospodáře, který potřebuje výtěžek z obecního bytového fondu uplatnit v dalších svých rozpočtových položkách. Tobě nic nedlužíme.

Neříkej, že je to vrchol. My určitě ještě něco vymyslíme.
Tvoje veřejná správa statutárního města Brna“

Uvádím to s trochou nadsázky a jsem si vědom, že se to každého občana Brna netýká. Dávám to k dispozici jako ukázku postoje současného vedení města, ať je v konkrétní věci představováno kýmkoliv. Zamysleme se nad jejich způsobem uvažování: Příště už to může být i vůči nám.

V Brně, 22. února 2016