Vánoční koncert VNK aneb návštěvnická anomálie

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 26. 01. 2015

Na začátku prosince se v sále Úřadu městské části Brno střed konal Vánoční koncert Výboru národní kultury věnovaný životnímu jubileu pedagožky JAMU Jarmily Krátké. Jubilantce, která koncert s temperamentní profesionalitou provázela, se nebudeme věnovat. Její osobnosti byl věnován celostránkový materiál otištěný v jednom z minulých čísel.

V programu zazněly v první půli árie z oper Mozarta, Dvořáka, Leoncavalla, Strausse a Lehára v podání pedagožky brněnské konzervatoře Reginy Renzové Jürgens, stálým hostem vídeňské Volks Opery, nositelky ceny Thálie 2003 za strhující ženský výkon v dvojroli Marie – Marietty, v  brněnské inscenaci Korngoldovy opery Mrtvé město a pedagoga JAMU Jaromíra Novotného. První excelovala v árii z Kouzelné flétny a naplno nechala zaznít svůj výraz i hlasový fond v árii z Rusalky, druhý lyricky podal s náznakem Belcanta árii z Komediantů a společně v duetech z Cikánského barona a Veselé vdovy. V druhé polovině zazněla hudební čísla z muzikálů a filmů v podání studentů a absolventů JAMU. Uvedli širokou škálu výkonů od výrazově spíše hereckých po pěvecké na profesionální úrovni. V programu zazněla hudební čísla z muzikálů pamětníkům známých i současných a méně známých, až po hudební filmy. Tím se dostáváme k publiku ve zcela zaplněném sále v počtu cca 80 a pro akce VNK v titulku uvedené návštěvnické anomálii. Tentýž den ve stejnou hodinu proběhl koncert na JAMU a další koncert večer- oba se vstupem volným, nejednalo se tedy o běžné koncertní publikum. Část návštěvnického segmentu tvořili hosté jubilantky, další část členové Svazu důchodců, kteří propůjčili sál, hosté a příbuzní účinkujících osmi studentů včetně dvou dětí, část publikum akcí VNK a relativně početnou část publikum, které reagovalo na letákovou akci v brněnských kulturních institucích, včetně několika tváří, které obcházejí vernisáže za občerstvením a které se dostavily s tímto očekáváním. Na složení publika se tak ukázalo jak drobná, soustavná a trpělivá propagační práce může přivést na pořady VNK početnější publikum a není třeba utrácet peníze za akce s návštěvností průměrně 8-12 lidí jak tomu bylo v roce 2014.

                                                                                               /zh-V/