Nedodržují zákon

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Bystrc, Vydáno dne: 27. 06. 2014

Kontrolní výbor v Bystrci provedl kontrolu činnosti finančního výboru v oblasti kontroly a hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dle zákona o obcích je úkolem finančního výboru provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, o které je povinen pořídit zápis a předložit tento zápis zastupitelstvu obce.

Kontrolní výbor zjistil, že za období od 11.12.2006 do 4.9.2013 neprojednával finanční výbor zadání ani výsledek žádné kontroly a zastupitelstvu nepředložil žádný zápis o kontrole. Je tedy jasné, že zákon nebyl dodržen.

Co bystrcká “elita“? Vyslovila nespokojenost nad tím, že po ní někdo požaduje kontrolovat a pořizovat zápisy. Prostě koalice se v Bystrci staví nad zákon. Co s tím? Podle mého názoru je potřeba v dalším zastupitelstvu zvolit do výborů ty, kteří chtějí pracovat a dodržovat zákony a ne ty, kterým jde jen o funkce.

Tomsa Vl. člen MZ Brno-Bystrc