Blahopřání k MDŽ od organizace KSČM Brno Královo-Pole

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 04. 03. 2014

Vážené ženy, při příležitosti Mezinárodního dne žen - 8. března Vám všem vyjadřujeme naši úctu a poděkování za všechno co jste s velkou obětavostí, pečlivostí a láskou vykonaly a konáte ve prospěch výchovy dětí a pro vytváření dobré atmosféry a pohody v našich rodinách.

Vysoce oceňujeme také to, že jste vždy byly a také v současnosti patříte mezi ty nejsvědomitější, spolehlivé a příkladné zaměstnance na různých pracovištích. Existenci a řádný chod mnoha institucí a pracovišť si lze stěží vůbec představit bez této Vaší práce. Nemálo z Vás jste při tom aktivně působily nebo doposud působíte v různých oblastech politického a společenského života. Díky i za toto. Upřímně Vám všem přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu, splnění Vašich tužeb, přání a co nejvíce spokojenosti.

Mezinárodní den žen je ve světě uznávaným svátkem žen, který je spjat s historií bojů žen za rovnoprávnost, volební a další politická a sociální práva. O jeho vyhlášení a pořádání bylo rozhodnuto v roce 1910 v Kodani na historicky první mezinárodní konferenci žen Druhé internacionály. Pevné datum pro tento den tato konference ještě nestanovila.  V následujícím roce 1911 byl „Den žen“ poprvé slaven 19. března v Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a následně pak v dalších mnoha zemích na kontinentě. V roce 1914 došlo k mezinárodnímu sjednocení názvu a data pro „MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN“ na 8. BŘEZEN. Od roku 1977 se k němu pojí všechny akce související s „Dnem bojů za práva žen a mezinárodní mír“ vyhlášeným rezolucí OSN č.A/RES/32/42. V mnoha zemích totiž ženy doposud základní politická a sociální práva nemají! U nás byl Mezinárodní den žen nerozlučně spjat i s oceňováním nezastupitelného podílu našich žen na rozvoji společnosti, zejména na výchově dětí a vytváření dobrého rodinného prostředí jako základního předpokladu dobré společenské atmosféry ve státě. Přehlížení, hanobení a nedoceňování významu tohoto dne svědčí o neúctě k našim ženám. Je to výrazem politováníhodné malosti, nekulturnosti a ubohosti těch, kteří se toho dopouštějí.

Organizace Komunistické strany Čech a Moravy
v Brně - Králově Poli