DUHA č. 6 (prosinec 2013)

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 03. 01. 2014

Názory a výroky různého zabarvení vybrané pro Vás k všestranější informaci, osobnímu zhodnocení, pro zasmání i ke vzteku, ale také pro předání i jiným spoluobčanům „Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.“ (Maurice Chevalier). POVOLEBNÍ UDÁLOSTI, NÁZORY A POSTOJE těch, kteří hodlají rozhodovat o osudu našeho státu a všech občanů.

Se správně zaměřenou „citlivostí“ dají zemi do pořádku:

Předseda KDU-ČSL  Pavel Bělobrádek se rozhodl pro jiné priority než pro splnění povinností vůči českým voličům svou osobní účastí v klíčových jednáních o složení nové koalice. Jeho rozhodnutí však bohužel příliš neladí s hlavním předvolebním slibem a heslem lidovců Dáme zemi do pořádku“. Mohl totiž cestu a školení v USA klidně absolvovat až po splnění svých povinností vůči svým voličům a ostatním občanům našeho státu.
Zmíněný program, který absolvuje, byl v USA zahájen již v roce 1940 a nepočítá se s jeho ukončením. Oč se jedná, odhaluje kniha francouzských autorů Ch. Deloira a Ch. Duboise Politický cirkus“. Je v ní uvedeno, že zvláštní úřad amerického ministerstva zahraničí zve do USA „mladé lidi s velmi vysokým potenciálem, které vytypovaly služby ambasád a které potom americká vláda zve do USA aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila „citlivost k zájmům této země“.  Bezpochyby to je nejen pozoruhodný cíl programu, ale v případě pana Bělobrádka ještě zajímavější termín jeho realizace.

V registru absolventů zmíněného programu je za ta léta již 326 šéfů států, vlád a také tisíce ministrů. Není jistě bez zajímavosti, že mezi těmito vytypovanými politickými talenty je uveden i Petr Nečas s poznámkou, že program absolvoval dokonce dvakrát.
Při ocenění péče Pavla Bělobrádka o svůj kariérní růst i touto formou, je však třeba přesto poznamenat, že by bylo vhodnější zvolit termín účasti na tomto prospěšném „pozoruhodném školení z hlediska potřeb jisté země“, v méně exponovaném a důležitém období, než je sestavování nové vládní koalice!!
Ale je však zřejmě jisté, že takto získaná „citlivost pro zájmy USA“ mu stoprocentně zaručí nejen kariérní růst, ale zároveň i to, že při úklidu toho marasmu a „dáváním země do pořádku“ po letitém pravicovém vládnutí mu ta práce půjde lépe od ruky! Patřilo by se k tomu dodat: „čest této práci“! Ale v současnosti tato slova pro něho asi nebudou znít libozvučně. Proto se dodatku raději vzdáváme a budeme s napětím čekat na skutečné činy a jejich výsledky.

Skutky na sebe nenechaly dlouho čekat, včetně ohlasů komentátorů a veřejnosti na ně, zejména při rozhodování o obsazení míst ministrů v možné budoucí koaliční vládě:

Skutky se již reálně začínají projevovat v poněkud nezvykle přiostřené výrazové rétorice, kdy i pan Babiš je překvapen agresivitou požadavků lidovců na 3 ministerstva a podotýká, že tu je určitá neblahá tradice „ v y d í r á n í“,což předseda KDU-ČSL komentuje: „Pan Babiš nepochopil, že nejde pouze o poměrnost..Když se mu to hodí, tak na poměrnost nehraje..chápat to nemusí, záleží na dohodě. Můžeme být ve vládě, ale musíme tam hrát důstojnou roli..Nebudeme dělat užitečné idioty..dělat stafáž není důstojná role.“

Bohuslav Sobotka - vedoucí koordinátor a politik poveřený sestavením návrhu složení nové vlády k tomuto dodal:Je škoda, že pan Bělobrádek se nezúčastnil intenzivních vyjednávání o programové části koaliční smlouvy, která jsme teď s KDU-ČSL vedli. Mrzí mě, že ty události      k o m e n t u j e  z  U S A, aniž by znal atmosféru vyjednávání !! Otázka je: PROČ NÁS VOLIČI POSLALI DO SNĚMOVNY? J e s t l i   p r o t o, abychom byli ministry, nebo  p r o t o, abychom  n ě c o   u d ě l a l i  s nezaměstnaností, korupcí, zatočili s lichváři...“

Později v dalších dnech dodává:
„KDU-ČSL  se postavila do role advokáta církví v otázce restitucí a je tady možnost, že by se církve snažily využít svého vlivu na KDU-ČSL, aby například ovlivnily chování Státního pozemkového úřadu.
Myslím, že nabídka na vedení dvou důležitých ministerstev, dopravy a sociálních věcí, byla         s o l i d n í   a   v e l k o r y s á. Negativnímu postoji lidovců příliš nerozumím a přijde mi to už jako hodně velké politikaření!“   (Zajímavé a poučné i pro voliče pak bude další vývoj názorů a praktické politické závěry tohoto „vítěze voleb“.)

Předseda klubu ANO Faltýnek ke kategorickému požadavku KDU-ČSL na získání funkce ministra zemědělství:
„Lidovci o zemědělství hovoří jako o svém tradičním rezortu. Ale za posledních deset let se o rezort vůbec nezajímali.Když byli v Topolánkově vládě, tak si o rezort neřekli, ale nechali ho ODS a přihlíželi jeho devastaci...Rozumím obavě soc. dem., že snaha KDU-ČSL získat tento rezort může být motivována mít vliv na hladké církevní restituce. ANO jasně řeklo, že cítí konflikt zájmů u zemědělství. KDU-ČSL to tak patrně nevnímá!! Je ale otázka,  j a k    t o    v n í m á        v e ř e j n o s t !!!“

Člen vyjednávacího týmu za ANO Martin Stropnický:
Lidovci měli latentní zájem o zemědělství, ale resort nehrál klíčovou roli v prvních jednáních. Silně to zaznělo, když se vrátil Pavel Bělobrádek z USA a usnesl se na tom celostátní výbor.“

Lidovci trvají na ministerstvu zemědělství, ze kterého se vyklubalo ministerstvo strategického významu zejména proto, že může rozhodovat o výdeji majetků církvím a řádům. Pozemkový úřad, zdá se, zatím pečlivě váží oprávněnost požadavků církví. Při pochybnostech přenechává rozhodnutí nezávislým soudům. To se katolické církvi nemusí líbit, ani případnému ministru z KDU-ČSL, v jehož pravomoci je odvolání a ustanovení šéfa zmíněného úřadu!! Odtud začíná pramenit ta zbožná láska lidovců k venkovu, jeho obyvatelům a především k funkci ministra zemědělství!!

Postupem času se KDU-ČSL stále zřetelněji odhaluje v souladu s názory zveřejnými v 5. čísle naší DUHY, že:
„Lidovci mají jako obvykle hodně mravokárných řečí, aby nenápadně zamluvili, že jsou zde od toho, aby hájili zájmy církve, nikoliv státu. Zajišťují, aby to, co bylo přes odpor 80% národa protlačeno za velmi pochybných okolností o jeden hlas kriminálníka bývalou vládní koalicí, nemohlo být přezkoumáno!“  A k tomu by se jim hodilo toto ministerstvo.

Lidovci, jako vždy, mohli a také skutečně dlouho bruslili mezi pravicí a levicí a hráli střídavě na obě strany. Usnadnila jim v tom situace, kdy voličská základna byla v podstatě početně mezi pravicí a levicí v rovnováze. Nyní se však zformoval třetí tábor, a to nespokojených, ze kterého čerpají hlasy Babišovo a Okamurovo hnutí. A tak za této situace se lidovci stávají tak trochu přebyteční dokud včas nepochopí, že mimo rodící se koalici s ČSSD a Babišovým ANO pro ně nikde pšenka nepokvete a nebude pro ně v politice nikde místo.Přiklonit se k pravici by pro ně znamenalo „sekundovat, dělat stafáž a užitečné idioty“ Kalouskově TOP 09, která vznikla na jejich úkor!!
Lpění na funkci ministra zemědělství svědčí o tom, že mladé špičky KDU-ČSL si namlouvají, že mají strategickou pozici, že jsou jazýčem na váhách a tudíž si mohou dupnout.
Zatím nepochopili, že „malým sluší malé“ a o své přebytečnosti zatím nic netuší. Opomíjí také to, že v příštích volbách by jim voliči o jejich přebytečnosti mohli dát vědět. Není to vyloučeno po tom, co předvádějí po předčasných volbách.

Lidovci svým vyděračským trváním na zemědělství dosáhli, po nepochopitelných ústupcích ČSSD, funkcí ministrů zemědělství a kultury. Přesto předseda Bělobrádek se dále projevil jako  nespokojený nenasytný vyděrač s ostrými lokty. Nedošlo mu, že potenciální koaliční partneři mají již jeho KDU-ČSL „plné zuby“! Tímto svým jednáním lidovci potvrdili, že prostřednictvím ministerstva zemědělství chtějí napomoci katolické církvi v případěnejednoznačných restitučních požadavků.

Předseda ČSSD však po té změnil tón ve výrazech:
Natěšen, lidoveckým přijetím nabídky ČSSD funkcí ministra zemědělství a kultury, říká: „Jednoznačně vítám změnu názoru lidovců. Ze strany KDU-ČSL je to odpovědný krok a nepochybně důležitý signál, že by tady byla reálná šance, aby se ustavila nová vláda.“

Teď lze hodnotit za jakou cenu bylo tohoto dosaženo, co převážilo - zda zájem republiky, či zájem KDU-ČSL nebo ČSSD, nebo osobní zájem toho či onoho, do jaké míry jsou tím realizovány či odhozeny zájmy a důvěra voličů , jak se toto odrazí zejména v samotné ČSSD - zda postačí Sobotkovo vysvětlení, že:“ Ministerstvo zemědělství bylo pro ČSSD důležitý resort, nebylo jednoduché ho lidovcům nabídnout..že opravdu nerad by šel cestou, aby koalice byla neustále rozhádaná.. Že ČSSD se snaží o pozitivní přístup??“
Pozvolna postupem času se začínají vybarvovat z mnohomluvných prohlášení skutečné zájmy a cíle potenciálních koaličních partnerů.

Pro voliče to však nejsou žádné zářivě radostné barvy a vyhlídky do budoucnosti. Měli by si však uvědomit svůj rozhodující podíl na vzniku této situace tím, že vinou toho, že senepoučili z nedávné minulosti a ve volbách rozdali karty tak, že by se nyní neměli divit, že se opět budou divit!

Místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch FILIP:
Po nepochopitelných ústupcích ČSSD z programu, který jim pomohl k vítězství ve volbách, jsme svědky jednání, které přímo torpéduje zcela jasné požadavky voličů, občanů naší země. Jedná se o nesmyslnou nabídku ČSSD pro KDU-ČSL, aby obsadila post ministra zemědělství a ministra kultury...zásadní ústřední orgány státní správy, přes které probíhají jednání o církevních restitucích, lépe řečeno o lukrativním daru církvím z majetku všech občanů.
Takový krok jasně ukazuje, že ČSSD zahodila zásadní volební sliby do koše a zradila svůj volební program. Zapomněla ČSSD na to, že téměř 80% občanů bylo proti tomuto nelegálnímu kroku bývalé vládní koalice, na kterém mimo jiné i prohrála ODS a TOP 09 volby?  Považuji tento krok  z a   v ý s m ě c h   v o l i č ů m .
Jde o jednání zpochybňující jak petiční akce, demonstrace a odpor občanů, tak volební sliby, tak zejména vůli řídit tento stát ve prospěch většiny občanů.
.
Doufám, že za těchto okolností se nebude chtít postavit ČSSD pod různými záminkami proti zákonu o referendu !!“

Celý povolební proces slepování vládní koalice a vlády se však ve finále tak či onak nezanedbatelně dotkne nejen samotného předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, ale (jak již nyní naznačují ohlasy a pokles sympatií) především postavení a vlivu ČSSD ve veřejnosti.
Již při sestavování vlády je Sobotka v kleštích a z mnoha důvodů má nůž na krku.

KDU-ČSL - podle volební podpory občanů ten nejslabší partner rodící se koalice - však této nezáviděníhodné pozice náležitě zneužívala a tlačila ho nemilosrdně do kouta. Zejména po návratu předsedy Bělobrádka z USA lidovci pak „přitlačili na pilu“ tak, že dokonce i někteří novináři a komentáři si povšimli americkým větrem ošlehaného vzpupného Bělohrádkova výrazu nabubřelé neústupnosti a vyděračské nespokojenosti.
Zřejmě až jeho kolegové z vedení KDU-ČSL ho museli upozornit na to, že již není na školení v USA - v zemi dělající si nárok na řízení zeměkoule, ale že se nachází již v domovské ČR, kde mají lidovci pouhých 14 poslanců ve 200 členné Sněmovně, a tudíž mohou být rádi, že jsou rádi nad tzv. „pozitivním přístupem ČSSD“ ve formě kolosální a vskutku nepochopitelné nabídky vládních míst od ČSSD!

P R O Č ?

Proč tomu tak je, proč Bohuslav Sobotka a vedení ČSSD ustupují od těch nejdůležitějších  předvolebních slibů a „priorit“, které přinesly straně volební vítězství? To však není způsobeno výhradně vyděračským tlakem lidovců!

Odpověď na to  p r o č   má totiž daleko hlubší a podstatnější důvody a příčiny. Souvisí zřejmě jak s charakterem a směřováním samotné strany, tak i se zaměřením a s přijatými kontroverzními pochybnými zásadami a praxí její současné politiky, která se čím dál více odklání a odklonila od levicovosti. Vlastní vinou se dopracovali až do nynějšího postavení, kdy mnozí její členové a sympatizanti nejen kritizují nepochopitelné činy tohoto vítěze voleb, ale také ustupují od další podpory ČSSD. Toto jsou však velmi vážné podněty pro přemýšlení a bezodkladné řešení v první řadě pro sociální demokracii samotnou, pro její členstvo a pro její  funkcionáře na všech stupních její vnitřní struktury. 

Všem Vám, kteří jste věrnými čtenáři naší DUHY a ochotně umožňujete i dalším spoluobčanům se seznamovat s obsahem tohoto občasníku za to moc děkujeme a přejeme Vám do nového roku 2014 to nejdůležitější:
P E V N É   Z D R A V Í