NENALETĚT, KRÁLOVOPOLÁCI ! Nesednout na lep volebních vábniček a mucholapek!

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 18. 10. 2013

Varovným příkladem důsledků neuváženého rozhodování voličů v parlamentních volbách v roce 2010 je současná politická, ekonomická a společenská krize projevující se ve všeobecném marasmu v naší společnosti jako výsledku činnosti bývalé pravicové vládní koalice. PROČ?

Vláda, sněmovna a politici obecně jsou totiž obrazem svých voličů. Koho, které politické strany a představitele občané zvolili, takové měli a po letošních předčasných volbách budou také mít!

Toto platí a bezesporu se týká i občanů - voličů ale i tzv. „nevoličů“ Brna - Králova Pole, protože svými hlasy nebo neúčastí ve volbách v roce 2010 přispěli, a to ne bezvýznamně, k možnosti vytvoření bývalé vládní koalice, ke vzniku nejhorší a nejnenáviděnější polistopadové vlády a katastrofálním výsledům a důsledkům jejího vládnutí pro většinu občanů tím, že:

+ 51,26% (7.422) královopolských občanů - voličů podpořilo svými hlasy bývalé koaliční vládní strany: ODS 22,34%, TOP 09 20,17%, Věci veřejné 8,75%.
+ 1/3 zapsaných občanů ve volebních seznamech (7.239) volby ignorovala. Nyní však alibisticky prohlašují, že „my jsme je nevolili“ a kritizují poměry u nás.

Krize však nebyla vyřešena odstoupením zkorumpované pravicové Nečasovy vlády a rozpuštěním Poslanecké sněmovny. To je pouze první nevyhnutelný krok k nápravě!

O dalším vývoji a postupu budeme rozhodovat opět my - občané Králova Pole 25. a 26. října. O tom, kterou politickou stranu a její program podpoříme a komu svěříme nadmíru těžký a zodpovědný úkol: vyvést Českou republiku z krizezpůsobenou sedmiletým obdobím pravicových vlád!
V probíhající předvolební kampani se politické strany předhánějí ve slibech, co všechno zabezpečí. Pozadu nezůstávají různá nová hnutí a strany vynořivší se z politického neznáma, které pod populistickými hesly fakticky zakrývají, že jsou ve skutečnosti jen doplňkovými náhražkami pošramoceného pravicového bloku. Opět se snaží lákat a vábit voliče veřejně známými a populárními osobami (např. herci, sportovci, lékaři apod.), kteří jsou fakticky mucholapkami těchto spolků a „stran na jedno použití“. Vždyť toho jsme přece byli nejednou v předcházejících volbách svědky.

Strany označující se za středové či středopravicové (ANO, KDU ČSL, Zelení a jiné), ale dokonce i ODS a TOP 09 do svých programů dávají sociální návnady, protože vědí, že většina občanů kritizuje katastrofální nezaměstnanost, příjmové a majetkové rozdíly, nedobré vztahy ve společnosti, korupci, sociální nejistotu, inflaci atd.

Pravice, zejména však ODS a TOP 09, mají a budou mít s mobilizačními hesly typu „napravíme, zlepšíme, prosadíme, dáme do pořádku, atd.“ problémy, protože během let koaličního vládnutí se tyto strany praktickou politikou odhalily a oprávněně ztratily pro neprivilegované občany na důvěryhodnosti.

Proto ODS sahá po antikomunismu a strašení občanů „tsunami levicového vládnutí“. Připomíná to již zapomenutý „památný“ Havlův projev (který se dnes „nehodí do krámu“, protože odhaluje tu skutečnou „pravdu a lásku, která zvítězí nad komunistickou lží a nenávistí“), v němž obviňoval komunisty ze lži: „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, n e n í  t o   p r a v d a ! Ničeho se nebojte! Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy.“??

TOP 09 se zase pasuje do role spasitele a hlavního obránce a bojovníka za parlamentní demokracii. Během svého působení ve vládní koalici spolu s ODS za přizvukování Věcí veřejných a později LIDEM ji však úspěšně ohýbali a upravovali podle svých potřeb a cílů, aby protlačili, co chtěli pomocí kriminálníků, přeběhlíků a personálních úplatků: dar církvím - restituce, zvýšení daní, druhý důchodový pilíř pro nadprůměrně vydělávající občany, ponížili důchodce a postižené občany, deregulovali nájemné do patřičných výšin vyhovujících majitelům domů atd. Podle svých představ o parlamentní demokracii zrušili ve Sněmovně princip poměrného zastoupení, odsouvali a nepředkládali k projednání návrhy opozice, které ani za rok po předložení poslaneckými kluby (např. KSČM) nebyly dány na pořad jednání! (KSČM. jako první předložila návrhy zákonů, např. na nulovou DPH pro vybrané komodity, zvýšení minimální mzdy, majetková přiznání, ztrátu mandátu pro poslance „přeběhlíky“ a jiné, které nebyly předloženy k posouzení a v důsledku její izolace „veřejnoprávními“ sdělovacími prostředky nebyla veřejnost o nich „svobodně a demokraticky“ uvědoměna!) Přes stávky a demonstrace, petice občanů, návrhy odborů nebyli ochotni naslouchat tomu, co lidé říkají, a arogantně vše přehlíželi! Tedy názorná ukázka pravicové „demokracie pro vyvolené“ a plnění předvolebních slibů??!!

Volby jsou dnem výplaty voličů pro politiky a politické strany. Tato výplata by měla odpovídat odvedené práci koaličních stran pro občany!!
Za odvedenou práci slušní lidé platí a patří za ni spravedlivá a odpovídající odměna! Měla by tudíž tomu odpovídat i účast občanů - voličů Králova Pole ve volebních místnostech včetně „zásadových nevoličů“, kteří byli přece také obdarováni vládními dary koaličních stran a měli by proto také zaplatit a nezůstat dlužníky!

Snad i královopolští voliči i „nevoliči“ poznali, že dokonce jediný hlas může být rozhodující při hlasování o závažných opatřeních a zákonech (viz daně, církevní restituce, skarty a pod.).  A snad si voliči vzpomenou, komu vlastně naletěli na sliby a dali v roce 2010 neuváženě svůj hlas!
Nebyli to však komunisté, kteří planě slibovali a lákali voliče. I nezávislí, objektivně píšící novináři konstatují, že komunistům se v počínání ve Sněmovně dá sotva co vytknout, nemají přeběhlíky, trestance, tuneláře a korupčníky.Ani nynější volební program KSČM není balíčkem slibů! Což zásada prolínající celým volebním programem KSČM: „PRÁCI A  SOLIDNÍ MZDU - NE SOCIÁLNÍ DÁVKY!“ není v souladu odpovídajícím potřebám a zájmům země a podstatné části občanů??

VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI JE TŘEBA
ŘÍDIT SE ZDRAVÝM ROZUMEM - NESEDNOUT NA LEP PLANÝM SLIBŮM A NA MUCHOLAPKY POPULISTICKÝCH STRAN A SPOLKŮ!!