Duha č. 1/2013

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 14. 10. 2013

všehochuť výroků a názorů, které jsme přečetli a vybrali k Vaší osobní úvaze, hodnocení, pro zasmání, k pláči i vzteku. „Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk si nemusí pamatovat co kdy řekl“. (Maurice Chevalier)

Politici jsou obrazem svých voličů. Máme takové vlivné politiky, které zvolila parta vypočítavců, podvodníků, majetných a podobných, nebo kterým lidé naletěli na předvolební báchorky a přestali ve volební místnosti používat zdravý rozum.

Snad i zásadoví nevoliči vystřízlivějí a všichni ostatní budou více rozvažovat, kdo ze kterého politického tábora je obelhal, komu naletěli, kdo se přemístil do jiného bloku aby „z toho měl“. Např. v TOP 09 je takových požehnaně a prezentují se jako jiná, nová skutečně „ta správná pravá demokratická strana“ - byť to jsou titíž hlasatelé všemohoucnosti trhu, několikanásobní převlékači kabátů a přeběhlíci nebo zpěváci radarových častušek.

Lidé se snad již probouzejí a pochopili, že v hospodě se nevolí, protože každý hlas je důležitý a může být rozhodující. Fikané získání potřebných 102 hlasů pro schválení daru církvím pod krycím názvem „restituce“ (přes drtivý nesouhlas občanů) pomocí hlasů kriminálníků, přeběhlíků a personálních korupčních úplatků to potvrzuje. Tyto tzv. restituce mohly být schváleny díky „fikanosti a tzv. politické obratnosti“ spočívající v tom, že:
- poslaneckých míst se vzdali 3 rebelové ODS, ovšem za tučně honorované posty a mezi náhradníky nastoupil i soudně stíhaný a také odsouzený za korupci R. Pekárek, vypuzený z klubu ODS až po odhlasování restitucí
- když další rozhodující hlas dodal „ex-Véčkař“ a bývalý „v historii nejlepší“ ministr školství Josef Dobeš a v současnosti zakladatel nového „skutečně opravdu demokratického hnutí, které skutečně s korupcí u nás zatočí“ - „Hnutí pro sport“.

134 miliard korun není „vyrovnání“, nýbrž obludný, ničím neospravedlnitelný dar prosazený vládní koalicí a přiklepnutý Ústavním soudem v době vrcholící druhé povodně, když ta předchozí první povodeň prý odnesla dokumenty o někdejší držbě majetků katolickou církví. Rozhodnutí Ústavního soudu se předčítalo v okamžicích, kdy v zemi stižené ekonomickou krizí desetitisíce lidí bojovaly s povodňovým vodním živlem o své často mizivé majetky ke skromnému životu. Nebesa darovala lidem trable, Ústavní soud církvím zlato. Z římskokatolické církve se celkovým objemem majetku tak stává nejbohatší instituce, největší pozemkový vlastník v České republice a podnikatelský subjekt.

Je prokázáno, že majetek římskokatolické církve má různý původ:
vzešel z darů králů, šlechty, věřících, členů řádů a kongregací. Ale vzešel také za staletí i ze solné daně, prodeje odpustků, roboty, prostě z utrpení, krve a potu našich předků, z procesů s tzv. čarodějnicemi a trestuhodných jiných církevních činů, ze zcizení majetku českých nekatolických emigrantů po Bílé hoře či zcizením sakrálních staveb jiných nekatolických církví.

Jak se to shoduje s kázáním a výzvami hlavy světové katolické církve papeže Františka, s jeho odsouzením fetišismu peněz a diktatury ekonomie nemající lidskou tvář a nesledující lidský účel? Jak to jde dohromady: pobožnost Petra Nečase a Miroslava Kalouska a papežův pohled, ze kterého je možné vyvodit, že tito dva katolíci pomáhají zlu? Hlava Vatikánu tak oba vystavil spolu také s arcibiskupem Dukou do trapné situace. Ten se však až přespříliš rád vidí v blízkosti mocných tohoto světa a pro ty, kteří s těmito mocnými nejsou spokojeni, neváhá použít označení „lůza“! (viz k protestům odborářů)

„Marxismus se objevil v roce 1847. Tisíc let, to je dlouhý dějinný úsek, který měl křesťanský západ k dispozici, aby změnil svět a ne aby jej vykořisťoval. Marxismus se zrodil z obludných nedostatků křesťanské Evropy „.
(Francouzský katolický filozof, leden1961)

Miroslav Kalousek (TOP 09): „Nejdůležitější na tom zákonu je, že naplnění smluv bude znamenat nezávislost církví na státu. A to je to, proč se všichni bolševici a etatisté napříč politickým spektrem mohou vzteknout.“
Varovná poznámka: ( jen aby ta nezávislost na státu nevyústila v církevních požadavcích podle vzoru polského katolického kléru: „Náboženství je důležitější než ústava a každý polský zákonodárce se tomu musí podřídit!!“, jsou nedávná slova krakovského kardinála Dziwisze, kdysi tajemníka papeže Wojtyly, která podpořili další katoličtí hodnostáři!

A U NÁS?? VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA (především televize) se již chovají tak, jako by se ke katolictví u nás nehlásila pouze desetina občanů, ale VĚTŠINA SPOLEČNOSTI.!?

Poslankyně Rujbrová (KSČM): „Jako politička se stydím a omlouvám se našim předkům a zejména potomkům, k jejichž tíži tzv. církevní restituce půjdou.“

Věrouka považovala za přirozený zákon Boží trojí stav: církev, šlechtu, robotný lid a jejich role. Církev jako největší feudál i jako ideová autorita se podílela na utrpení a vykořisťování robotného lidu. Neznala slitování ve vymáhání desátků a plateb za církevní úkony, jako křtiny, biřmování, svatby, pohřby, mše atd. Existuje o tom mnoho důkazů v kronikách, např.: „katolický kněz Prokop DIVIŠ, uznávaný vynálezce hromosvod, byl ve vymáhání tak neoblomný, že u něho neuspěl farník, který měl hodně dětí a ze špatné roční úrody měl lepší pouze úrodu zelí. Prosil faráře Diviše o odpuštění desátek. Ten však vzal vozík a každou desátou hlávku zelí z farníkova pole odvezl“. Inu miluj svého bližního jako sebe samého!!!

Katolický soudní koncil v Kostnici a rozhodování katolických prelátů o Janu HUSOVI:
3 předložené otázky a výsledky hlasování:
1. Jest Jan Hus z Husince v Čechách kacířem svým učením?                                    ANO:  51
2. Jsou zde v Kostnici ve jménu Svatého Otce a císaře shromáždění otcové koncilní oprávněni o církevní pokutě Husově souditi?                                                                            ANO:  51
3. Jaký trest zaslouží Hus svým tupením papeže a svatých svátostí ?
30 ... odmítlo jakýkoli trest
11 ... udělit trest církevní
45... pro SMRT!    ROZHODNUTO!
Slovní vyjádření k rozsudku smrti (pouze některá vyjádření těchto „svatých“ mužů):
„Kdo na zemi hledá anděle, toho jen pošleš do nebe. Hus hledá anděle, i prokažte mu tu službu a pošlete jej tam, kde má hledati! HLASUJI PRO SMRT!“
„Čech ten AŤ ZHYNE!“
„Za naše učení umřelo nesčíslné množství lidí. NECHŤ TUDÍŽ ZEMŘE HUS I JEHO VYZNAVAČI za učení své. BUDIŽ UPÁLEN!“
„Zalíbila-li se Bohu církev nová - učiniž zázrak. Ne-li, ať Hus zhyne. HLASUJI PRO SMRT!“
„Huse neublíží se mnoho, oškube-li se a upeče. Když pak jsme ji už oškubali, TAK AŤ SE TAKÉ UPEČE, A SICE JEŠTĚ DNES!“
„Mojžíš hlásal naději, Kristus víru, papež poslušnost. Čech nechce poslouchati - NECHŤ ZHYNE!“
„Kdo se sápe papeži po koruně, knězi po břichu jest odvážlivec. Kdo však hlásá sprostému lidu Bibli a hází perly sviním - hřeší proti Duchu svatému. Proto zatracuji Husa a pak-li nemíní pohozené perly opět sebrati, BUDIŽ UPÁLEN!“

Není náhodou, že největší náboženské revolty byly v historii spojeny s odporem proti korupci, kupčení s odpustky, s nesmírnou majetkovou hrabivostí římskokatolické církve, která přetrvává do dnešního období.

Koalice vznikají za účelem dosažení převahy ve Sněmovně, Senátu a v dalších zastupitelských orgánech.

Ve Sněmovně, ve vládě, v Zastupitelstvu PRAHY fungují takoví úhlavní koaliční partneři ODS a TOP 09“, kteří se veřejně vzájemně častují urážkami odhalujícími skutečný charakter a úroveň těchto stran a jejich představitelů, že je až k neuvěření, že mohou fungovat coby vláda tohoto státu!
Přitom však ROZPAD SPOLEČNOSTI NA BOHATÉ A CHUDÉ JE SKUTEČNÝM VÝSLEDKEM A VIZITKOU POSLEDNÍCH VLÁD.

Vypovězením koaliční smlouvy a bitvou o pražský magistrát mezi ODS a TOP 09 odstartovala volební kampaň a boj o to hlavní, kdo bude nejvlivnější pravicovou stranou především ve Sněmovně - zda ODS či TOP 09. Za situace, kdy se pro TOP 09 stala ODS pouze přítěží k dosažení cíle zvítězit, musí jít jakýkoli sentiment stranou. Chladnokrevnou výpomocí rukojmím v podobě Prahy, opakovaným vítězstvím v Praze ve volbách 2014 k čemuž má přispět i pozice primátora, usiluje TOP 09 o dosažení cíle. A tomu odpovídají vzájemné vyostřené oboustranné „koaličně partnerské šťouchance“:

ODS:
P. Nečas: „Jednoznačně to ukazuje tendenci TOP 09 k destruktivní intrikářské politice...Kam se podíváme, tam je nějaký průšvih spjatý s TOP, včetně dopravního podniku v Praze...“
..„v praktické politice není rozdílu mezi Karlem Schwarzernbergem a Miroslavem Kalouskem“ ( z usnesení výkonné rady ODS).
Přemysl Sobotka: „Odstranění slušného politika a člověka B. Svobody z pražské radnice je signálem, že politika TOP 09 se dělá neslušně! V prezidentské volbě Svoboda podporoval Schwarzernberga. Poprava věrných je knížecí odměnou za loajalitu.“
J. Kubera: „Oni odvolali primátora a dva radní, tak by měl premiér odvolat tři jejich ministry...někteří jsou neschopní. Stačí se podívat na sKartu nebo na zdravotnictví, to je děs a   hrůza!“

Ovšem do této doby jim destruktivní intrikářská politika, průšvihy TOP 09, děs a hrůza způsobené neschopností některých ministrů TOP 09 vůbec nevadily??!

TOP 09:
K.Schwarzernberg: „Máme necelý rok k příštím volbám a začíná předvolební boj. Pan premiér je poněkud nervózní, což v jeho situaci chápu. Tak na nás začíná útočit. Když je někdo podělaný, já mu nemohu pomoci. S tím se musí vypořádat sám.“
M. Kalousek: „Jestli naše výroky nebyly standardní, tak to bylo k vůli tomu, že to byla reakce na drzosti, které jsme slyšeli, ...nevěřícně jsme se dívali na rétoriku vedení ODS, byť  m á  n a  h l a v ě  t u n u  m á s l a ....ukázala se neschopnost rozhodnout k vůli situaci uvnitř ODS. A ta neschopnost byla zjevná a notoricky nespravitelná, kdy na jednání přijdou tři vyjednavači a mají čtyři názory a pohádají se před tím.“
Mistrovství v „okopávání kotníků ODS a v koaličním podrazáctví“ prokázal M. Kalousek i tím, jak čistě náhodoupřed odletem P.Nečase do Moskvy zpochybnil potřebu a efektivnost dostavby Temelína a tři týdny po vydání ruského podnikatele Torubarova opět čistě náhodou v den, kdy měl Petr Nečas jednat s prezidentem Putinem a premiérem Medvěděvem popisoval kovbojku z pražského letiště se snahou zabránit odletu letadla do „země porušující lidská práva“ s vydaným podnikatelem.
„Budeme mobilizovat všechny občanské síly, aby síly „opoziční smlouvy“ měly méně sil než síly svobodné občanské společnosti.“

FÓRUM KARLA SCHWARZERNBERGA - je prezentované coby „obecně prospěšná společnost“ k vytvoření prostoru zejména pro mladé s chutí dělat politiku bez toho, aby byli členy politických stran. 1 milión korun od TOP 09, 1/4 miliónu od Starostů a nezávislých a dary dalších nejmenovaných sponzorů, předsednictví K.Schwarzernberga ve správní radě této společnosti s dalšími členy TOP, Starostů a těch, kteří vedli prezidentskou kampaň přece jasně odhaluje zaměření a skutečný cíl prospěšnosti!

Pravice označila předem každou kritiku současných poměrů za LEVICOVOU a tudíž za POTENCIÁLNĚ ZLOČINNOU.   Důsledkem tohoto tvrzení je častá slepota mnohých občanů ke zločinům současného režimu, ke každodenním cíleným mediálním lžím, podvodům, zlodějnám atd. LŽI VŠAK NEMOHOU PŘEDURČOVAT DOBROU BUDOUCNOST ČEHOKOLIV - TÍM MÉNĚ OSUDY NÁRODA A STÁTU!

Různí středopraví a pravicoví „spasitelé“ pod různými krycími názvy typu Volba pro...,VV, Fórum Karla Schwarzenbergra, Demokraté.., LIDEM, Nezávislí, Hnutí pro sport a desítky dalších nabízejí zaručená řešení! Všichni mají plná ústa slov o demokracii, svobodě, boje proti korupci a neopomenou ke svým slibům a báchorkám připomenout dnes již „povinný dovětek“ o vyloučení jakékoli spolupráce s „nedemokratickými“ komunisty!! Jak NENALETĚT A NENECHAT S SEBOU MANIPULOVAT?
Pomoci  m o h o u  vzpomínky voličů na léta 2009-2013  a  zdravý rozum ve volební místnosti.

Také lidovci olomouckým sjezdem potvrdili svoji víru v z mrtvýchvstání, tentokrát poslaneckého klubu KDU-ČSL: „Řadě lidí došlo, jak křesťanští demokraté ve Sněmovně chybějí (pozn. když mnozí přeběhli k TOP 09)....jsme připraveni převzít vládní odpovědnost, ale ne za cenu ústupků v našich programových a ideových cílech. Souručenství ČSSD a KSČM v krajích lidi moc neláká a je třeba říci, že JSME TADY! Nikdy nebudeme ve vládě s komunisty, ani nebudeme ve vládě, která se bude o komunistické hlasy opírat.“ (zatím však nejsou ani ve Sněmovně!)
Voličům pak předseda Bělobrádek nabízí jako východisko ke spáse třetí cestu: Odmítáme to, co nám současná pravice i levice nabízí, štvát proti sobě bohaté a chudé, staré a mladé, zdravé a nemocné, zaměstnance a živnostníky apod. Je nutné spojovat.“ Pan předseda pozapomněl, že poněkud nevalnou kvalitu lidoveckého spojovacího materiálu lidovci prokázali v minulosti již nesčíslněkrát.