Byl jsem účastníkem II. sjezdu Rady seniorů České republiky

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: ŽABOVŘESKY, Vydáno dne: 22. 07. 2013

17. května 2013 jsem byl mezi 155 delegáty II. sjezdu Rady seniorů ČR. Tohoto sjezdu se zúčastnila řada hostů, z nichž nejvýznamnější byl prezident České republiky Miloš Zeman. V hlavním projevu předsedy RS ČR Zdeňka Pernese zaznělo kritické zhodnocení současné vlády, která svou politikou ztrpčuje starší generaci život. Protiseniorská opatření Nečasovy vlády se stala námětem vystoupení většiny řečníků. Předseda RSČR Zdeněk Pernes zhodnotil jednak tíživou životní situaci českých seniorů a i to, co udělala a udělá Rada seniorů ČR, aby vše, co bylo seniorům odebráno, bylo zase vráceno.

Skutečností  je, že ačkoli by v době krize měla v civilizovaném státě sílit snaha pomáhat sociálně slabším a pravidlem  by měla být úcta ke stáří, u nás je tomu  jinak.  Jak konstatoval předseda Pernes: ,,Vládní  koalice neváhala přistoupit k omezení příjmů a k navýšení výdajů sociálně nejslabších, tj. k třetinové valorizaci   penzí,  k  navýšení  doplatků za léky a pobyt v nemocnici, k omezení lázeňské   péče  a ke zdražení základních  lidských potřeb,  z nichž nejvýraznější je až lichvářská výše nájemného v zastaralých bytech, což vede k naprostému selhání bytového trhu.“

Jak uvedl předseda Rady seniorů  ČR, chudobou je podle metodiky EU ohroženo 26 %  českých seniorů, tj. 605 tisíc. Stále  větší  počet seniorů žádá o pomoc,   protože  mají vyšší náklady na bydlení než penzi. A stále větší počet seniorů odmítá doplácet léky, protože   na  ně  nemají  peníze.  Lidé žijí ve stresech, zanedbávají  léčbu, nakupují   levné  závadné potraviny  a  z bezvýchodné  situace  páchají sebevraždy.  A vrchol všeho je zrušení slevy na dani   pracujícím   důchodcům.   Přitom většina  ze 160 000 postižených pracuje jen proto, aby mohli žít aspoň trochu důstojně.

Současně s hlasováním o zvýšených sazbách DPH, o zavedení třetinové valorizace penzí a o zrušení slevy na dani pracujícím důchodcům si svoje příjmy páni politici neopomněli zvýšit  o  4 699  až  6 343 Kč měsíčně, přičemž průměrná  penze  dosahuje 10 946 Kč. Poprvé v dějinách  ČR  se  sjezdu  seniorů zúčastnil  prezident   republiky, který  je  také seniorem, což neopomenul uvést ve svém projevu. Z jeho projevu  v médiích  nebylo  zveřejněno téměř nic. V úvodu svého vystoupení  pan  prezident nastínil mediální  obraz  seniorů,  který neodpovídá skutečnosti, neboť  minimálně  80%  seniorů  je  aktivních ,  naplněných   energií.  Tito senioři možná  kvůli  přilepšení si ke starobnímu   důchodu ,  ale   především  kvůli tomu, že chtějí pokračovat ve své úspěšné práci, tuto práci i nadále vykonávají.  Dále poukázal na tři - podle jeho mínění - problémy,  které je nutno řešit. Za  prvé  je třeba  dříve  než zlepšit postavení starobních  důchodců,  zabránit zhoršování tohoto postavení. Tím má na mysli důchodovou reformu.  Starobní důchody v současnosti jsou vypláceny  z prvního, tj. průběžného pilíře. Pokud  se bude důchodová reforma v praxi  realizovat, bude z těchto prostředků odčerpáno 14 % zdrojů, což znamená zhoršení, nikoliv zlepšení, pozice starobních důchodců.  Druhá věc, která  by mohla zlepšit situaci starobních důchodců, je ve schématu valorizace důchodů, které je v současnosti procentické, tzn. čím je důchod vyšší, tím více při valorizaci dostanete a tím narůstá rozdíl mezi starodůchodci a novodůchodci. Rozpočtově  neutrální opatření, kdy se nikdo nemůže vymlouvat na nedostatek peněz ve státním rozpočtu, spočívá v zavedení jednotné valorizační dávky  bez ohledu na předchozí výši důchodů.  Třetí oblastí, o  které  se pan prezident zmínil, je  oblast církevních restitucí. Pokud by se realizovaly  v současné schválené podobě, část těchto prostředků by šla na vybudování  sítě hospiců, tedy míst, kde se budeme loučit se životem v méně ponižujících podmínkách, než je tomu dnes v léčebnách dlouhodobě nemocných.  

K  přítomným  delegátům  dále promluvil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, předseda asociace krajů ČR Michal  Hašek ,  předseda KSČM Vojtěch Filip, europoslanec Richard Falbr a bývalý místopředseda vlády Egon Lánský.

Účastníky  sjezdu pozdravili i hosté ze zahraničí, mezi nimiž byl i prezident  EURAG  Dirk Jarré,  předseda Jednoty důchodců na Slovensku Ján Lipianský  a zástupkyně rakouské rady seniorů Elizabetha  Pittermannová. Bohatá  byla i další diskuse, na  kterou nebyl dostatek času, a proto příspěvky,  které  nezazněly, budou uvedeny až ve sjezdových dokumentech.

Petr Kalábek  
předseda MO SD ČR, o.s. Brno-Žabovřesky