Pietní vzpomínka v Brně Komíně

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOMÍN, Vydáno dne: 09. 05. 2013

Organizace Svazu bojovníků za svobodu Brno Komín za podpory členů MO KSČM uspořádala pietní vzpomínku k ukončení 2.světové války.Ta se v naší MČ konala 7.května v 10.00 hodin u památníku v parku před základní školou na ulici Pastviny.Památník byl postaven na památku obětem 1 a 2 světové války pod heslem Julia Fučíka „Lidé bděte“.Vzpomínkovou akci zahájil místostarosta pan Jiří Sedláček uvítáním přítomných občanů a žáků zdejší školy.

Na úvod vzpomínkové akce zazpívali žáci státní hymnu České republiky. Projev na připomenutí tehdejší historie přednesla paní magistra Blatná,která seznámila především mladou generaci s historií válečných dnů v Komíně a jejím tehdejším vlivem na život komínských občanů během války.Místní občané se zapojili do různých odbojových organizací.Především to byla Obrana národa,ilegální organizace KSČ a Komunistický svaz mladé generace.Nejvýznamnějším případem odbojové činnosti je účast Jindřicha Čoupka z parašutistického výsadku BIVOUAC vysazeného na naše území z Velké Británie.Jednotlivé akce odbojářů však byly německou mocí zlikvidovány.Zatčeno bylo více jak 30 komínských občanů.Po tvrdých výsleších gestapa všichni  skončili v různých koncentračních táborech, kde byli v průběhu války popraveni.

Na jejich památku žáci základní školy připravili krátký kulturní program.Vzpomínkovou akci ukončil místostarosta MČ a poděkoval všem účastníkům.

Po ukončení akce se dospělí občané i děti ZDŠ přesunuli k domu rodiny Čoupkových na ulici Hlavní 75,kde pod pamětní desku na památku vyvražděné rodiny zavěsili vzpomínající občané květinový věnec a poklonili se památce této rodiny.Přítomní žáci se potom přesunuli do prostor školy,kde se k událostem uskutečnila neformální beseda na témata kolem 2.světové války.Jejich dotazy byly přítomnými občany zodpovězeny.