Jak zacházíme s naší historií

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: BRNO - STŘED, Vydáno dne: 28. 01. 2013

Když jsem byl malé dítě, chodil jsem do školy na Křídlovickou a pamatuji si na krásnou kašnu. Tato kašna byla umístěna mezi ulicemi Václavská a Křídlovická. Připomínala historii, kde různí „špeditéři“ chodili napojit koně. Pak byla odstraněna a uložena. Po několika letech našla uplatnění a byla instalována na ulici Česká. Mé srdíčko zaplesalo, protože jsem vzpomněl na své dětství. Tato kašna je krásná uměleckým ztvárněním a připomíná šikovnost našich předků.Jaký byl můj úžas, když jsem šel po České v zimním období kolem tohoto díla. Co jsem uviděl, mě dokonale zarazilo. Nemohl jsem nic jiného, než vytáhnout fotoaparát a nafotit stav, v jakém bylo. Nebyla provedena zimní údržba a voda zamrzla. Jak je všem známo, zmrzlá voda zvětšuje objem a kov se roztrhne. A tato památka bude poškozena. Věřím, že to snad nebude totálně. Jak je možné, že pověřené firmy města tento stav nemonitorují? To už opravdu nemáme trochu těch peněz v rozpočtu, abychom zakonzervovali tyto památky? Ta lhostejnost se nám vrátí. Tak jak se chováme ke své historii, v takovém stavu je obrazně společnost. Jen malý příklad s kašnou. I taková maličkost pro někoho.

Martin Říha