Projednávání rozpočtu města Brna - opozice na obtíž

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace zastupitelů, Vydáno dne: 11. 01. 2012

Hlavním tématem jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Brna bylo schválení rozpočtu města. Koalice při projednávání prokázala dvě vlastnosti: trpělivost k vyslechnutí všech připomínek a hlasování ve stylu „NENECHÁME SI DO TOHO MLUVIT“. Tuto strategii konečně demonstroval primátor již na minulém zasedání, kdy nepřipustil otevření jakékoliv diskuze k rozpočtu s tím, že rozpočet je výsostné právo a odpovědnost koalice. Uvidíme, jak dlouho jim toto odhodlání vydrží.

    1. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her byl provázen diskuzí nad základní otázkou: Jakou zvolit preambuli, aby byla regulace z úrovně města účinná co nejdříve a nezpochybnitelně. Proti návrhu Rady opírat se o zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách doporučoval Klub strany zelených opírat se o zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve smyslu zajištění veřejného pořádku (podle vzoru vyhlášky Františkových lázní). S touto tezí údajně neprošel primátor při projednávání v Radě.
    2. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9, zpracovali úředníci magistrátu. Důležité je, že údaje cenové mapy v grafické podobě musíme porovnávat i korigovat podle textové části. Přesvědčil jsem náměstka Ing. O. Pospíšila, aby si návrh nechal externě posoudit. Pro další vydání budeme muset hledat cesty ke zvýšení věrohodnosti cenových polygonů.
    3. Město Brno opouští společnost BRNO PARKING, a.s., o jejíž vznik se kdysi zasloužilo a kterou nedokázalo ani řídit, ani využít pro budování parkovacích domů. Nyní se chystá tuto problematiku řešit prostřednictvím jiné své společnosti Brněnské komunikace, a.s.
    4. Široká diskuze k rozpočtu – polemika zejména ze strany opozice – skončila bez efektu. Koalice se nenechala zviklat v přesvědčení o své neomylnosti. Posouzení schválených parametrů rozpočtu přenechám kolegům.
    5. S návrhem Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011-2016 přišel magistrát trochu pozdě, protože předložená „analýza“ měla být předložena před rokem. Vedení města se však letopočtu nechtělo vzdát, protože předchozí koncepce byla do roku 2010.

V příštím roce se musíme zaměřit důsledně na to, abychom čelili představě koalice, že „si vystačí“. Bude záležet na tom, jakými komunikačními prostředky přesvědčíme, že je v zájmu města, aby funkčně spolupracovaly všechny politické subjekty a byla využívána jejich odborná kapacita. Po řadě „výstřelů do vzduchu“ by nám taky mohlo „něco spadnout na hlavu“.
Příští rok nebude jednoduchý, ale všem přeji, aby byl - v zájmu města a jeho občanů – úspěšný.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna