Prohlášení klubu zastupitelů KSČM k rozpadu dosavadní koalice ...

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 01. 12. 2011

... a vytváření nové koalice ODS + ČSSD + KDU-ČSL v zastupitelstvu Králova Pole z 2. prosince 2011

V Králově Poli měla 20 let vedoucí postavení a zcela rozhodující vliv v radě a v zastupitelstvu ODS. V komunálních volbách v roce 2010 však došlo k výraznému propadu ODS ztrátou postavení vítězné politické strany a 5 míst v zastupitelstvu. Naopak posílila dřívější spojenecká koaliční strana  ČSSD o 2 místa zastupitelů a stala se vítěznou politickou stranou – vážným konkurentem s ambicemi na politické vedení radnice a zastupitelstva Králova Pole.Politika je bojem o moc, ale zároveň je a měla by být především a také v Králově  Poli, snahou o dosažení shody. ODS však po volbách vsadila na boj o moc a potvrdila platnost rčení, že „zvyk je železná košile“.

Rozhodla se totiž nedopustit ztrátu vedoucí politické síly na radnici, v radě a v zastupitelstvu. Pokusila se o změnu výsledků voleb prostřednictvím vytvoření „poslušné“ koalice a dohod s TOP 09, zelenými a KDU-ČSL, umožněním  jejich zastoupení v radě, dosažením těsné většiny 1 hlasu v zastupitelstvu a vytvořením 9 komisí rady a redakční rady časopisu městské části s absolutní 80% většinou zastupitelů z řad koaličních stran. Zastoupení vítězné ČSSD představovalo 13,5% a v pořadí 4. nejsilnější strany z voleb – KSČM – pak pouze necelé 4%. Tyto skutečnosti spolu s přehlíživým jednáním a vztahem některých zastupitelů koalice k nekoaličním zastupitelům se odrazily na atmosféře při jednáních zastupitelstva. Diskuse v některých momentech nebyla důstojná tohoto orgánu samosprávy a často nabývala zlobně vyhrocené až nenávistné podoby – zejména pak po vzniku patové situace 15:15 v poměru hlasů koalice versus opozice v zastupitelstvu.

Po odvolání pana starosty Kopečného z funkce vypověděla ODS koaliční smlouvu a zahájila jednání o vytvoření koalice nové s dosud úhlavním politickým protivníkem a konkurentem – ČSSD. Tímto byli „odměněni“ TOP 09, zelení a KDU-ČSL za poslušnost a poskytnuté služby. Zda tato „odměna“ je přiměřená a dostatečně jim vykompenzuje – s výjimkou KDU-ČSL – to, že se dostávají, doslova přes noc, do diametrálně odlišného postavení, musí posoudit sami. Tato „odměna“ jim totiž umožňuje plně vychutnat a bez zábran uplatňovat roli opozičníků, kteří populismem, účelovou manipulací s objektivní realitou a obstrukcemi budou zdržovat své bývalé koaliční partnery v plánovaném tempu řešení a přivádět tím městskou část a především občany do patové situace. Takto jsme byli vykresleni veřejnosti ve skříňce ODS i my ve zveřejněném prohlášení předsedů koaličních politických stran po jednání dubnového zastupitelstva. Na něm jsme totiž odmítli schválit koaliční návrh bytové koncepce proto, že obsahovala záměr dalšího zdražování nájemného v Králově Poli.

Zanedlouho jsme v jiné skříňce byli veřejně pranýřováni a obviněni z jiného dalšího „smrtelného hříchu“ - z podpory a bratříčkování se s ODS -  že jen díky nám uspívá ODS se schválením jejich návrhů v zastupitelstvu.

Proto nám nemějte za zlé, že dnes se smíšenými pocity a s údivem nad  schopnostmi a výkony v provádění politických veletočů zíráme na aktéry vytváření i složení nové  koalice.
K tomu prohlašujeme , že jsme svým dosavadním jednáním a našimi stanovisky v zastupitelstvu prokázali serióznost a to, že jsme nepodlehli žádným tlakům, pomluvám  a podezíráním.Nestali jsme se totiž ani loutkami v cizích rukách, ale ani poslušnými  patolízaly.

Nemusíme se za svoji činnost  a postoje červenat ani před našimi voliči ani před ostatními občany Králova Pole a myslíme si, že ani před Vámi – ostatními zastupiteli a pracovníky úřadu.

I v dalším období podpoříme ty návrhy nové rady či kteréhokoliv jiného předkladatele, které budou v  souladu s potřebami a zájmy občanů a městské části.