Pokračuje debata o dokumentu Socializmus ve 21. století

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Ohlédnutí za akcemi ..., Vydáno dne: 21. 10. 2011

BRNO – Odmítače nebo zásadní kritiky dosud nenašel diskutovaný předsjezdovým obsahově otevřený a trvale doplňovaný dokument KSČM s názvem Socialismus ve 21. století.

Při besedě o něm v Brně předseda Klubu společenských věd sociolog Lubomír Vacek a levicový politik Václav Exner dostali zásadní požadavek, aby tento jedenáctistránkový text pro zaměření strany, evropské levice a mezinárodního komunistického hnutí byl dostupný ke stažení na internetu. Zejména mladí, jejichž způsob myšlení nepřeválcovalo neoliberální tržní hospodářství, by se chtěli k tomuto zhutněnému textu o samosprávném socialistickém zřízení dostat, v klidu jej prostudovat a rozšiřovat ho mezi vrstevníky.

Vacek připomněl, že vedle omezeného počtu brožurkového vydání Socializmu pro 21. století přeložil jeho text do srozumitelné češtiny tak, aby se nemusel studovat s Filozofickým slovníkem a Slovníkem cizích slov v ruce. Svůj překlad předloží příští rok IX. sjezdu KSČM v Liberci.

V dokumentu uvedené myšlenky nejsou dle Exnera dovedeny do jediného možného závěru, nabízí varianty, inspirují se zkušenostmi z Kuby, Číny a dalších zemí s tím, že socializmus se bude vyvíjet k sociálně spravedlivějšímu samosprávnému zřízení po generace. Musí se umět ubránit proti nepřátelům, avšak ke svému prosazení dá přednost nenásilnému parlamentnímu souboji myšlenek lidmi zvolených politiků.

Za hlavní cestu k socializmu určila brněnská debata propagandu mezi lidmi nespokojenými s poměry ve společnosti. Už proto, že o myšlenky socializmu má zájem více politických subjektů, než pouze komunistické strany. Potvrdili to i řečtí účastníci brněnské besedy s tím, že kdysi největší kritici a odpůrci řeckých komunistů jsou dnes nejradikálnější organizátoři masových protikapitalistických demonstrací lidí v Aténách, Soluni a jinde v sociálně kvasicím Řecku.

(vž)