I v Brně vítězí klientelismus

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 08. 04. 2011

BRNO - Ke změnám v připravovaném novém Územním plánu města Brna se vyslovil brněnský městský a jihomoravský krajský zastupitel za KSČM Daniel Borecký. Je přesvědčen, že i v Brně dosud vítězí klientelismus a úzké stranické zájmy.

Svoji úvahu rozvinul tak, že podle stavebního zákona je povinností obce soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a v případě změny podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, umožnit případnou změnu funkčního určení ploch v předmětném území. Na základě uvedeného ustanovení zákona statutární město Brno od roku 1996 pravidelně pořizuje změny svého územního plánu (dále ÚPmB). Letmým součtem lze odhadnout, že během 16 let platnosti dosavadního zastaralého ÚPmB došlo na 1500  návrhů na změnu.
Zatím poslední soubor změn, který městské zastupitelstvo v březnu schválilo, je v pořadí již třicátý. Shromážděny jsou v něm návrhy podané městskými částmi, fyzickými a právními osobami již v první polovině loňského roku. Většina z nich požaduje sladění ÚPmB s dosaženou skutečností nebo reaguje na aktuelní potřeby rozvoje společnosti v daném místě. Je pravda,  že v případě velkých měst u návrhových ploch jde převážně o změnu funkce z původně zemědělské, krajinné zeleně nebo využívané jako zahrady na plochy pro bydlení či dopravu. Holt je to daň úrovni současné civilizace a v tom případě postupuje zastupitelstvo jako celek celkem uvážlivě a ve shodě – informoval zastupitel  Borecký.

Pokračoval, že bohužel se objevují návrhy, které prosazují uplatnění osobních či čistě soukromopodnikatelských zájmů nad zájmy veřejnosti.  »To se pak jednoznačně i v brněnském zastupitelstvu uplatňuje klientelismus a dohoda obou koaličních stran – jak ODS, tak ČSSD - na upřednostnění potřeb a zájmů svých významných členů. V případě 30. souboru změn se z celkového počtu 41 návrhů koaliční dohoda a stranické hlasování uplatnilo ve dvou případech. V prvním návrhu se střetl veřejný celospolečenský zájem o udržení regionálně významného propojení biokoridoru medláneckých kopců s biokoridorem řeky Svratky se zájmem o výstavbu objektů pro bydlení. V tomto případě si sama Rada města Brna -  přes shodné poradní stanovisko členů komise rozvoje města - prosadila možnost výstavby. Ve druhém takovém návrhu šlo o střet mezi zájmem veřejnosti o vybudování široké přírodně rekreační zóny (s uvažovanou možností začlenění např. i lyžařského svahu) bezprostředně přiléhající k jednomu z velkých brněnských sídlišť a soukromopodnikatelským zájmem významného člena místní ODS o rozšíření areálu autoprodejny o autosalónní prostory, které by přímo vstoupily mezi vlastní sídliště a uvedený areál.  V tomto případě bylo hlasování ještě kurióznější – hlasovalo se nadvakrát. Když stranický zájem napoprvé neprošel, sám pan primátor musel totiž toto hlasování zpochybnit a své stranické kolegy umravnit. Jak myslíte, že druhé hlasování dopadlo? Jistě, zvítězila koaliční dohoda a stranický zájem,« vysvětlil Borecký.

(vž)